ايالات متحده امريکا ميزبان مذاکرات کرزي وزرداري مي شود | افغانستان | DW | 02.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ايالات متحده امريکا ميزبان مذاکرات کرزي وزرداري مي شود

با توجه به خراب شدن روز افزون وضع امنيتي درمنطقه، بنابه گزارش کاخ سفيد، باراک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا درنظر دارد به روز چهارشنبه ميزبان مذاکرات سران دول افغانستان وپاکستان باشد.

کرزی وزرداری هرکدام بصورت جداگانه با اوباما مذاکره می کنند

کرزی وزرداری هرکدام بصورت جداگانه با اوباما مذاکره می کنند

رابرت گيبس، سخنگوي کاخ سفيد گفته است که علاوه بريک مذاکرات سران دول کوچک که بين حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان وآصف علي زرداري رئيس جمهور پاکستان برگزار مي شود، ايشان به صورت عليحده اي نيز با بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا مذاکره مي کنند.

سخنگوي کاخ سفيد گفته است: " منظور رئيس جمهور ايالات متحده امريکا ازمذاکره با اين دو رهبر انتخاب شده اين است که چگونه ايشان با کارمشترک شان ، همکاريهاي ما را دراين بخش مهم جهان توسعه مي دهند، زيرا ايالات متحده امريکا درصدد تطبيق ستراتژي جديدي است" که افغانستان وپاکستان را دربرمي گيرد.

پاکستان که با سلاح اتومي مجهز مي باشد، يک متحد کليدي ايالات متحده امريکا درجنگ عليه القاعده مي باشد. همين طورايالات متحده امريکا 4000 سربازبيشتر به افغانستان فرستاده است. اين برعلاوه 17000 سربازي مي باشد که قراراست درآينده به افغانستان اعزام گردد.

طرح اوباما که درماه مارچ اظهارشده است، شامل درهم کوبيدن پناهگاههاي محفوظ القاعده درپاکستان وتقويت تلاشهاي غيرنظامي به ويژه دربخشهاي زراعت و تعليم وتربيت درهردوکشورمي باشد.

لینتون، ثبات ،امنیت ، آموزش دادن به ارتش ملی وپلیس افغانستان را ازموضوعات عمده مذاکرات سران افغانستان وپاکستان درواشنگتن خواند

کلینتون، ثبات ،امنیت ، آموزش دادن به ارتش ملی وپلیس افغانستان را ازموضوعات عمده مذاکرات سران افغانستان وپاکستان درواشنگتن خواند

هيلاري کلينتون، وزيرخارجه ايالات متحده امريکا گفته است که مقامات رسمي عاليرتبه هردو کشور نيز درواشنتگتن حضور به هم مي رسانند، اما نگفته است که آيا رنگين دادفرسپنتا وزير خارجه افغانستان وشاه محمود قريشي وزيرخارجه پاکستان نيز دراين مذاکرات شرکت خواهند ورزيد ويانه.درماه فبروري کلينتون مذاکرات سه جانبه اي را با هردو وزير خارجه انجام داده است.

کلينتون گفته است که مذاکرات سه جانبه " کاملاً براي تغييرات حداقل ضروري بوده و مي تواند برخي ازنيازمنديها درمورد اين را که جداً چه انتظاراتي ازاين دوحکومت مي توانيم داشته باشيم، مطرح سازد".

کلينتون اين رهبردپلوماسي ايالات متحده امريکا، درمورد مذاکرات آينده که قراراست که به روزچهارشنبه آغازگردد گفته است:"ما مذاکرات جدي اي درمورد مشخصات آنچه مي خواهيم انجام دهيم خواهيم داشت". کلينتون گفته است :" ما يک تعداد ماموريتهاي مهم درافغانستان داريم که بايد انجام بدهيم.اما ما مي توانيم فقط برخي ازآنها را انجام بدهيم. ومامي خواهيم روي متحدان وشرکاي مان حساب بکنيم تا ماموريتهاي ديگررا نيز انجام بدهيم." کلينتون افزوده است:" ازقرارمعلوم درراس اين موضوعات براي ما عمليات براي ثبات وامنيت وآموزش دادن به ارتش ملي و پليس افغانستان قرار دارند".

به نظر اوباما حکومت عراق وافغانستان هم سنگ نیستند. درحالیکه درعراق حکومت به طورمعنا داری کارمی کند، درافغانستان با وجود انتخاباتی که درپیش رو است، حکومت برحوادث محیط خود تاثیر ندارد

به نظر اوباما حکومت عراق وافغانستان هم سنگ نیستند. درحالیکه درعراق حکومت به طورمعنا داری کارمی کند، درافغانستان با وجود انتخاباتی که درپیش رو است، حکومت برحوادث محیط خود تاثیر ندارد

"ما به آموختن ازدرسهاي درد ناک عراق ضرورت داريم. ما ضرورت داريم تا به طوربهتري امکانات وراهيافتهاي نظامي وملکي مان را همآهنگ سازيم".

" ما درافغانستان قدري کمکهاي جامعه بين المللي را دربخش پرسونل نظامي وملکي داريم که به امرما کمک کند". " پاکستان يک محيط بسياردشواراست زيرا درمورد اينکه به چه چيزي اولويت داده شود، در بين رهبران ملکي ونظامي اختلافاتي وجود دارد. اين چيزي است که تهديد بزرگي را براي پاکستان به وجود خواهد آورد."

اوباما به روزچهارشنبه گفته است که نظاميان قدرتمند پاکستان آغاز به اين کرده است که " وسواس " خود را با رقيب تاريخي اش هند پايان داده، وعليه افراط گرايي درداخل مبارزه کند.

درماه فبروري اوباما گفته بود که افغانستان با عراق هم سنگ نيست. او گفته بود که " به نظر وي احساس مي شود که نظام سياسي ( درعراق) اکنون به طريق پرمعنايي وظيفه اش را انجام مي دهد" " درحالي که شما درافغانستان هنوز چنين چيزي را نمي بينيد. آنها انتخاباتي را درپيشرو دارند ، اما به نظر مي رسد که ازلحاظ موثريت حکومت ملي، ازآنچه دراطراف جامعه اتفاق مي افتد، به دوراست".

فرانس پرس/رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

آگهی