ايالات متحده امريکا براي نخستين بار از تانک ثقيل درافغانستان استفاده مي کند | افغانستان | DW | 19.11.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

ايالات متحده امريکا براي نخستين بار از تانک ثقيل درافغانستان استفاده مي کند

مطابق به گزارش روزنامه واشنگتن پوست، ايالات متحده امريکا براي نخستين بار از آغاز جنگ افغانستان بدينسو مي خواهد دراين کشور ازتانکهاي جنگي استفاده کند.

در نظر است که در بدو امر از 16 زنجیر تانک نوع «ابرامز» در ولایت هلمند استفاده شود. در این منطقه جنگ به طور خاص با طالبان جریان دارد.

در نظر است که در بدو امر از 16 زنجیر تانک نوع «ابرامز» در ولایت هلمند استفاده شود. در این منطقه جنگ به طور خاص با طالبان جریان دارد.

واشنگتن پوست به روز جمعه گزارش داده است، جنرال ديويد پتريوس فرمانده نيروهاي ايالات متحده امريکا وناتو درافغانستان درماه گذشته موافقتش را براي استفاده ازاين نوع تانک درافغانستان ابراز داشته است. اين تانک مي تواند اهداف دشمن را ازفاصله بسيار دور مورد حمله قرار دهد. در نظر است که در بدو امر از 16 زنجیر تانک نوع «ابرامز» در ولایت هلمند استفاده شود. در این منطقه جنگ به طور خاص با طالبان جریان دارد.

درنظر است که در بدو امر 16 زنجير تانک نوع " ابرامز" درآن مناطق جنوب افغانستان مانند ولايت هلمند مورد استفاده قرار گيرد که به طور خاص با طالبان جنگ صورت مي گيرد.

ارتش فدرال آلمان از سال 2007 به اينسو درشمال افغانستان ازتانک ثقيل حفاظتي قريب 40 تنهء " ماردر" استفاده مي کند، اما تانکهاي ثقيل جنگي نوع «ليوپارد» را در افغانستان نگماشته است. برعکس نيروهاي کانادايي در افغانستان از سال 2007 بدينسو از تانکهاي نوع ليوپارد استفاده مي کنند. آنها با استفاده از تانکهاي سبک در يک فاصله زماني کوتاه متحمل تلفات سنگيني شده بودند.

از آنجايي که کانادايي ها قصد از بين بردن قطعات زره دار خود را داشتند، تنها از مودل کهنه تانکهاي ليوپارد استفاده مي کردند. پس از آن ارتش فدرال آلمان به نيروهاي کانادايي يک مودل مدرن شده تانک نوع ليوپارد را قرض داد. اين مودل در عين زمان داراي وسيله حفاظتي عليه ماين نيز مي باشد.

سربازان کانادايي درمناطق هموار جنوب افغانستان مي جنگند که براي استفاده ازتانک نسبت به ساير مناطق مناسب ترمي باشند. تانک نوع ليوپارد که 60 تن وزن دارد، ازمدرن ترين تانکهاي جهان شمرده مي شود.

رويترز/ رسول رحيم

ويراستار: مهرنوش انتظاري

آگهی