ايالات متحده امريكا و شوري حقوق بشر | آلمان و جهان | DW | 12.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

ايالات متحده امريكا و شوري حقوق بشر

برگشت ایالات متحد امریکا در مباحثات حقوق بشر، نقطۀ عطف در سیاست حقوق بشر امریکا خوانده می شود.

شوري حقوق بشر سازمان ملل در ژينو (۱۹۹۶)

شوري حقوق بشر سازمان ملل در ژينو (۱۹۹۶)

ايالات متحده امريكا مي خواهد به بحث هاي حقوق بشر سازمان ملل بار ديگر رجوع كند. امريكا در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در اين هفته براي نخستين بار براي نمايندگي با احراز كرسي و حق راي در شوراي جديد حقوق بشر خود را كانديد مي كند.

زمانیکه مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاریخ 15 می سال 2006 تاسیس شوری حقوق بشر را تصويب كردد، ایالات متحد امریکا علیه آن رأی داد، یکجا با جمهوري جزایر مارشال، پاولاو و كشوراسرايیل. همه اعضای ديگر سازمان ملل متحد به طرفداری آن رأی دادند. باوجود که برای عده ای به خاطر تقسیمات جدید کرسی ها مشکل تمام شد، زیرا تفاوت در شمار کرسی های گروپ های منطقوی غربی و امریکای لاتین در مقایسه با کمیسیون های قبلی واضحاً کم گردید. از جملۀ 47 کرسی، 7 کرسی آن به غرب و 8 کرسی آن به امریکای لاتین مربوط می گردد. کشور های افریقایی و آسیایی، که بزرگترین گروپ ها را تشکیل می دهند، هر کدام مستحق 13 کرسی اند، و کشور های اروپای شرقی دارای شش کرسی می باشند.

در اولین انتخابات، که در ماه می 2006 صورت گرفت، آلمان نیز عضو این ارگان شد که بر اساس نوبت اين کرسی را به کاندید جدید واگذار می شود. در ماه می 2009، برای جمعاً سه کرسی خالی در گروپ کشور های غربی، ناروی، بلژيك و ایالات متحد امریکا خود را کاندید می نمایند. اعضای این شوری در اجلاس عمومی مؤسسۀ ملل متحد طی رأی گیری سری با اکثریت مطلق آراء که در حال حاضر حاوي 96 رأی می باشد، برای سه سال انتخاب می شوند. در آستانۀ انتخابات کاندید ها به خاطر انتخاب شان وعده های انتخاباتی داده و در آن خود را مکلف به حل مشکلات حقوق بشر در کشور های شان و امضای قرارداد های حقوق بشر می سازند. آنچه بر اساس آن جامعۀ مدنی و سازمان های غیر دولتی می توانند بعد از انتخاب، مکلفیت های این کشور ها را بخاطر شان بیاورند. برگشت ایالات متحد امریکا در مباحثات حقوق بشر، نقطۀ عطف در سیاست حقوق بشر امریکا خوانده می شود.

کمیسیون سابق حقوق بشر، که در سال 2006 منحل گردید، شهرت بدی حاصل نموده بود، زیرا مسايل حقوق بشر– طبق شعار ”هر گاه تو از مشکلات حقوق بشر من سخن نگويي، من نيز در بارۀ مشکلات تو صحبت نمی کنم” - بیش از همه از طرف کشور هایی نادیده گرفته شد که خود شان متهم به چنین اتهاماتی بودند. چنين چيزي بايد در شوری جدید حقوق بشر تغییر يابد. شوری جدید ساختار هاي کاری يی برایش ایجاد نموده و حد اقل سال 10 هفته اعضای آن گردهم می آیند. ضمناً این شوری منحیث نوآوري هاي تعیین کننده ای، پروسۀ کنترول عمومی دوره يي را براه انداخته است. به این ترتیب وضع حقوق بشر در کشور های عضو منظماً، یعنی هر کشور به نوبت هر پنج سال بعد تحت کنترول قرار می گیرد. اعضای شورای حقوق بشر در هر صورت آن زمانی که در شوری داراي کرسی باشند، تحت کنترول قرار می گیرند. نتایج آن به شکل علنی و رسمی درج می گردد.

چنین پروسه ای بر ایالات متحد امریکا نیز، البته در صورت انتخابش، تطبیق خواهد شد. تمرکز بر تخطی های اسرايیل از حقوق بشر، تا اندازه ای يك جانبه بودن را در کار شوري حقوق بشر نشان میدهد. به نظر کارشناسان روش های شکنجۀ ایالات متحد امریکا در زندان ابو غریب و گوانتانامو، به نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعتبار اخلاقی کشور های غربی شديداً لطمه وارد كرده است.

ماست– كيرشنيگ/ صديقيويراستار: ملك

آگهی