اولين ″دهكده نمونه″ در کندز اعمار می شود | گزارش های بازسازی | DW | 07.08.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

اولين "دهكده نمونه" در کندز اعمار می شود

اولين دهكده نمونه در ولسوالی علی آباد ولايت کندز با کمک مالی كميساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان آباد می شود. کار روی این پروژه آغاز شده است.

روستای قزیل سای در ولسوالی علی آباد برای ساختن اين دهكده انتخاب شده است. آقای مارتين، مسوول دفتر كميساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از ساختن اولين دهكده نمونه در کندز به عنوان تجربه جديد درافغانستان یاد کرد. او هدف اين برنامه را تشويق مهاجرين برای بازگشت به مناطق شان خواند.

به قول او دهكده هایی از این نوع در آینده با معيارهای خوب ساخته می شوند؛ در این رابطه تمام نيازمندی های باشندگان يك روستا درنظرگرفته شده است. آقای مارتین می گوید:

"ما شنیده ایم که تعدادی ازباشندگان این ولسوالی تا هنوز درکشورهای پاکستان وایران مهاجرمی باشند. امیدوار هستم که آنها با ساخته شدن این دهکده، دوباره به افغانستان برگردند وبا سایر باشندگان این روستا درصلح وصفا به سربرند."

به قول عبدالله رسولی، مسوول "ميديوتیك کندز" و اجرا كننده اين پروژه ها، با تکمیل آنها تغییرات قابل لمس در زندگی مردم به وجود خواهد آمد. آقای رسولی توضیح می دهد:

اعمار یک پل در قلعه زال در کندز

اعمار یک پل در قلعه زال در کندز

"پس ازسروی زیاد، روستای قزیل سای که 420 خانواده درآن زندگی می کنند، انتخاب شد تا در این جا روستای نمونه ساخته شود. به صورت تخمینی یک میلیون وهشتصد هزار دالرآمریکایی در ساختن آن ازسوی دفتر كميساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان پیش بینی شده که تا به حال بین ششصد تا ششصد وپنجا هزار دالر آمریکایی پروژه ها منظورشده اند. این پروژه ها شامل ساختمان مکتب، ساختمان مراکزاجتماعی، دیوارهای استنادی، پل وپلچک، سرک، و ذخایرآب برای مواشی مردم می باشد."

باشندگان روستای قزیل سای ولسوالی علی آباد از آغاز کار اين پروژه اظهار خوشی می كنند ومی گويند که پيش ازاين روستای شان به هيچ یک ازاين امكانات دسترسی نداشته است. غلام سرور، رییس شورای همبستگی ملی درروستای قزیل سای می گوید:

"ما ازملل متحد بسیار خوش هستیم. آنها روستای ما را سروی کردند و پروژه هایی را راه انداختند. اینجا اگر مکتب ساخته شود و مشکل آب حل گردد، ما خیلی پیشرفت خواهیم کرد."

گفتنی است كه پيش ازاين نيز بخش دفتر مهاجرين سازمان ملل متحد در افغانستان برای پناهندگانی كه ازكشور های همسایه به زادگاه های شان در روستای قزیل سای ودیگر نقاط ولایت کندز برگشته اند، سرپناه ساخته است، اما اين نخستين باراست كه اقدام به ساختن دهكده نمونه در این ولایت صورت می گیرد.

محمد صابریوسفی، کندز
ویراستار:مبلغ

مطالب مرتبط