اوضاع خبرنگاران ونهاد هاي رسانه اي درافغانستان نگرا ن کننده است | افغانستان | DW | 23.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

اوضاع خبرنگاران ونهاد هاي رسانه اي درافغانستان نگرا ن کننده است

رحيم الله سمندر منشي اتحاديه خبرنگاري اسياي جنوبي درافغانستان با ابراز اين مطلب، امروز درکابل درنشست خبري اي وضعيت خبرنگاران ونهاد هاي رسانه اي را وخيم توصيف کرد.

رحیم الله سمندر منشی اتحادیه خبرنگاری آسیای جنوبی درافغانستان خواهان توجه بیشتر مقامات دولتی برای دفاع از حقوق خبرنگاران شد

رحیم الله سمندر منشی اتحادیه خبرنگاری آسیای جنوبی درافغانستان خواهان توجه بیشتر مقامات دولتی برای دفاع از حقوق خبرنگاران شد

سمندر حادثه اي را به روز پنجشنبه در ولايت ننگرهاريادآوري کرد. به گفته او مرکز نشراتي شرق که يک مرکز چند رسانه اي در ولايت ننگرهارميباشد، براي سومين بار مورد حمله هاي خطرناک قرار گرفته است.

به قول رحيم الله سمند در سوء قصدي که به روز پنجشنبه هفته قبل روي داده است حدود دو مليون افغاني به ساختمان اين مرکز آسيب رسيده است

.

« دوستان چيزي ديگري که به شما گفته شود حادثه 28 جدي است، دراين حادثه ژورناليستان ما آسيب ديد ويک خبرنگار ما توقيف شد، ما ازحوصله مندي مقام هاي امنيتي در ساعات اوليه حادثه بسيار تشکر ميکنيم ولي اين حوصله مندي زود پايان يافت واقاي ميرزي سه ساعت توسط نيروهاي امنيتي توقيف شد».

سمندر حکومت افغانستان را مورد نقد قرار داده گفت، ما از دولت افغانستان توقع داريم که درموقع پوشش اطلاعات؛ آزادي هاي خبرنگاران را سلب نکند، زيرا دانستن حوادث وحقايق حق مردم است.

آقاي سمندر فعاليت هاي رسانه هاي محلي افغانستان را قابل ستايش دانسته گفت: " درحاليکه با گذشت هرسال فعاليت هاي رسانه ها معياري تر وبهتر ميشود، برخورد نهادها دولتي در برابر حقوق خبرنگاران بد تر ميگردد".

سمنمدر در مورد حادثه اخيرکابل اشاره کرده افزود: « با اينکه رسانه ها همدوش نيروهاي امنيتي حادثه را تحت پوشش قرار ميدادند، چند تن از خبرنگاران مورد توقيف واذيت نيروهاي پوليس قرار گرفتند".

خبرنگاری حرفه دشواری است که مستلزم صرف انرژی فکری و فزیکی فراوان است

خبرنگاری حرفه دشواری است که مستلزم صرف انرژی فکری و فزیکی فراوان است

اقاي سمندر حادثه هاي متعددي را در کاپيسا، قندوز، ننگرهاروکابل برشمرده مي افزايد اوضاع خبرنگاران ونهاد هاي رسانه اي باگذشت هر سال وخيم تر ميگردد. به قول سمندر درسال 2009 پنج مورد قتل وبيش از 120 مورد اذيت وتوقيف خبرنگاران به ثبت رسيده اند. او ابراز نگراني کرده وگفت « سال 2010 بد تراز سال 2009 خواهد بود».

با اين حال خبرنگاران عدم هم اهنگي ميان نهاد هاي مدافع حقوق خبرنگاران را يک عامل تضييع حقوق خبرنگاران درافغانستان ميدانند؛ ظفرشاه رويي خبرنگار ازاد مي گويد:

« يک نوع نا هم گوني وجود دارد يعني هرکس با انديشه وهدف خاص خود يک نهاد خبرنگاري را ساخته است، درکل گفته ميتوانم که خبرنگاران نميتوانند روي اين نهاد ها تکيه کنند زيرا اين ها نميتوانند به حداقل خواست هاي شان رسيده گي کنند».

اقاي قدرت الله جاويد يک خبرنگار ديگر ميگويد «اقدام هاي نهاد هاي مدافع حقوق خبرنگاران بيشتر واکنشي اند تا تدابيري باشند».« مشکلات قبل براينکه به وقوع بپيوندد وخبرنگاري از ان متاثر ومتضررگردد بايد اين نهاد ها به ان توجه کنند،بايد راه هاي جستجو، وروي آنها تمرکزصورت گيرد تا مشکلي پيش نيايد متاسفانه اين نهاد ها چنين اقدام هاي نمي کنند».

نا امني عامل عمده نقض حقوق خبرنگاران قلمداد ميشود، بااين حال سال 2010 از لحاظ امنيتي سال خونيني پيش بيني شده است.

امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی