اوباما گشايشي در روابط ترکيه وارمنستان مي بيند | آلمان و جهان | DW | 06.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما گشايشي در روابط ترکيه وارمنستان مي بيند

بارک اوباما به روزدوشنبه درانقره بازهم روي حرفش ايستادگي کرد که کشتاردستجمعي ارمنيها درسال 1915 توسط ترکهاي عثماني يک نسل کشي بوده است.اما افزود اميدواراست که بين ترکيه وارمنستان گشايشي به وجود آيد.

اوباما هنوزبر قول قبلی اش ایستادگی می کند که کشتار ارمنیها توسط ترکهای عثمانی یک نسل کشی بوده است

اوباما هنوزبر قول قبلی اش ایستادگی می کند که کشتار ارمنیها توسط ترکهای عثمانی یک نسل کشی بوده است

انقره وايروان درحال مذاکره براي احياي روابط دپلوماتيک بين دوکشور مي باشند وشايد به نقطه اي رسيده باشند که مرزهاي شان را دوباره بگشايند.

وقتي که از اوباما درمورد حادثه کشتار ارمنيها که ازنگاه تاريخي درتفسيرآن اختلاف وجود دارد، پرسش به عمل آمد، گفت: نظرش را تغيرنداده است، اما فکرش را به مذاکرات ميان ترکيه وارمنستان متمرکزساخته است.اوباما درکنفرانس مشترک خبري با عبدالله گل رئيس جمهورترکيه گفته است" نظرمن همانست که گفته شده است. من نظرم را تغيير نداده ام".

اوباما هنگامي که نامزد رياست جمهوري درانتخابات امريکا بود، کشتار ارمنيها را نسل کشي خوانده بود. انقره اين ديدگاه را رد مي کند. فيصله اي که دراين ارتباط تهيه شده بود، درماه گذشته به مجلس نمايندگان امريکا ارائه شد. اين مسئله روابط ترکيه وايالات متحده امريکا را که هردو اعضاي ناتو مي باشند، خدشه دارساخت.

اوباما براي آنکه مناسبات را متوازن گرداند، برمذاکرات ميان ترکيه وارمنستان تاکيد کرده و گفته است:" من مي خواهم اين مذاکرات را که درحال پيشرفت است، تشويق بکنم ودرنتيجه من حالا نمي خواهم برنظرم تمرکزبکنم".

هرگاه گشايشي در روابط ترکيه وارمنستان به وجود آيد، مي تواند براي تحکيم ثبات درمنطقه ناآرام قفقاز موثرباشد. قفقاز که به دليل عبورپايپ لاينهاي نفت وگاز چهارراه بحرانها گرديده است، براي روسيه، اروپا وايالات متحده امريکا ، اهميت ستراتژيک دارد.

عبدالله گل امیدوار است که مذاکراتش با ارمنستان بهترین نتیجه ممکن به بار آورد

عبدالله گل امیدوار است که مذاکراتش با ارمنستان بهترین نتیجه ممکن به بار آورد

عبدالله گل که مذاکرات بين انقره وايروان را به راه انداخته است ، انتظار دارد که بزودي ثمرات آن را ببيند.

ترکيه درسال 1993 به رسم همبستگي با جدايي طلبان مورد حمايت آذربايجان درنگورنو کره باخ، مرزهايش را با ارمنستان مسدود ساخت.

عبدالله گل گفته است: " وقتي که حکومتهاي ما به قدرت رسيدند ، تقريباً هيچ رابطه اي بين ترکيه وارمنستان وجود نداشت. اکنون ما وارمنستان روي عادي ساختن روابط مان مذاکره مي کنيم. من اميدوارم که اين مذاکرات بهترين نتايج ممکن را بارآورد".

آذربايجان که مي ترسد با نزديک شدن ترکيه وارمنستان دستش درمنازعه نگورنو کره باخ، کوتاه خواهد شد، گفته است: تصميم ترکيه براي بازکردن مرزهايش با ارمنستان، پيش ازآنکه ارمنستان نيروهايش را ازمنطقه نگورنو کره باخ بيرون بکشد" مخالف منافع ملي آذربايجان است".

مقامات ترکيه هشدار داده اند که تلاش تازه درکانگرس امريکا براي آنکه کشته شدن ارمنيها درسال 1915 را نسل کشي بخواند، روابط ترکيه وايالات متحده امريکا را خراب ساخته و مذاکرات ترکيه وارمنستان را ازمسيرش منحرف مي گرداند.

اوباما درترکيه دوباره مناسبات با اين کشوراسلامي را که به کمکش براي حل منازعات ازايران تا افغانستان نياز دارد، بازسازي کرد.

ترکيه مي پذيرد که ارمنيهاي مسيحي زيادي توسط ترکهاي عثماني درجنگ جهاني اول کشته شده اند، لاکن با اين رقم که 1.5 مليون ارمني کشته شده اند واين يک نسل کشي بوده است، شديداً مخالفت مي کند.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: حسين مبلغ

آگهی