اوباما کندي امروز؟ | آلمان و جهان | DW | 28.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما کندي امروز؟

گفته مي شود که اوباما و کندي وجوه مشترک زيادي دارند. از جمله از تلاش براي يکپارچگي کشور مي توان نام برد. در زمان رياست جمهوري کندي مسألۀ نژادي بايد حل مي شد و در عصر کنوني مشکل فاصله ميان فقير و غني بر سر راه قرار دارد

چه شباهت های میان اوباما و کندی وجود دارد؟

چه شباهت های میان اوباما و کندی وجود دارد؟

جان اف کندي در سال 1963 در برلين پايتخت آلمان با اين کلمات همگان را به وجد آورد:

"امروز، در دنياي صلح، پر افتخارترين موقف اين است که من يک برليني هستم!"

در آنزمان تقريباً 120 هزار نفر در جلو ساختمان شاروالي يکي از نواحي برلين از وي به گرمي استقبال کردند.

ديتر دتکه، که ساليان دراز رييس انجمن فريدريش ايبرت آلماني در واشنگتن بود، مي گويد:

"جان اف کندي در پهلوي شارل دوگول رييس جمهور فرانسه، اولين سياستمداري بود که پس از جنگ ويرانگر دوم جهاني به آلماني هاي حيثيت ملي قايل شد."

ديتکه در حال حاضر در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن موضوع "روابط اروپا و امريکا" را تدريس ميکند.

ادوارد کندی: با اوباما یک نسل جدید مسوولیت را در امریکا به دوش می گیرد

ادوارد کندی: با اوباما یک نسل جدید مسوولیت را در امریکا به دوش می گیرد

گفته مي شود که اوباما و کندي وجوه مشترک زيادي دارند. از جمله از تلاش براي يکپارچگي کشور مي توان نام برد. در زمان رياست جمهوري کندي مسألۀ نژادي بايد حل مي شد و در عصر کنوني مشکل فاصله ميان فقير و غني بر سر راه قرار دارد.

اعضاي خانوادۀ کندي هم به اين وجوه مشترک باور دارند. اين کارولين کندي، دختر 50 سالۀ رييس جمهور مقتول بود که اولين بار در ماه جنوري مقاله اي را درين رابطه در روزنامۀ نيويارک تايمز به نشر رساند و پس از آن در يک گردهمايي انتخاباتي در يک دانشگاه واشنگتن سخنراني کرد. او با ابراز حمايتش از اوباما گفت که در زنده گي اش اولين بار مردي را مي بيند که مثل پدرش است.

کارولين کندي مي گويد:

"بارک اوباما از همين حالا در دل پير و جوان امريکايي جا گرفته است. او ما را فرا ميخواند که به خود باور داشته باشيم و براي رسيدن به اهداف والاي خود تلاش کنيم، به اهداف آرزو ها، عدالت، مساوات و صلح... اينرا بايد بدانيم که ما با همکاري همديگر مي توانيم به پيروزي هاي بزرگ دست يابيم."

کارولين کندي با ادوارد کندي، کاکاي خود، براي سخنراني بدانجا رفته بود. اين برادر رييس جمهور مقتول هم ضمن سخنراني اش حمايت خود را از اوباما اعلام کرد. او در اجلاس امروزي حزب دموکرات ها در شهر دنور ايالات متحدۀ امريکا، که بمنظور نامزد ساختن کانديد رياست جمهوري برگزار شد، هم حضور داشت.

جان اف کندی با جانسون در سال 1960

جان اف کندی با جانسون در سال 1960

اين مرد 76 ساله، که يکي از پرنفوذترين سياستمداران امريکا به شمار ميرود، او با وجود مبتلا بودن به بيماري تومور مغز، مي خواهد تا حد امکان از موقفش به سود اوباما استفاده کند. او گفت: "با اوباما يک نسل جديد مسؤوليت را در امريکا بدوش ميگيرد."

اما کندي و اوباما اصلاً چه مشابهت هاي با هم دارند؟

زماني که کندي رييس جمهور شد 43 ساله بود، يعني چند سال جوان تر از اوباما. کندي در آنزمان يک مرد جنگ ديده بود و 14 سال از عضويتش در پارلمان و سناتور بودنش در واشنگتن مي گذشت. او در آنزمان به اروپا، آسيا و شرق ميانه سفر کرده بود.

آيا اوباما اکنون استراتيژي درستي را تعقيب مي کند؟

برخي از کارشناسان بدين باور اند که اوباما نبايد زياده روي کند، زيرا زمان کندي زمان ديگري بود که تکرار نخواهد شد.

آگهی