اوباما کرزي را داراي ظرفيت رهبري افغانستان درقرن 21 خواند | آلمان و جهان | DW | 15.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

اوباما کرزي را داراي ظرفيت رهبري افغانستان درقرن 21 خواند

درحاليکه طنينن اظهارات ضد غربي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان هنوزهم اينجا وآنجا وجود دارد ، بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا او راه رهبر با ظرفيتي براي اداره افغانستان درقرن 21 خوانده است .

اوباما گفته است که نیروهای نظامی خارجی برای همیشه درافغانستان نمی مانند

اوباما گفته است که نیروهای نظامی خارجی برای همیشه درافغانستان نمی مانند

اوباما دريکي از برنامه هاي نادر براي تلويزيونهاي آسترليايي گفته است که نيروهاي خارجي نيازبه آن ندارند که براي هميشه درافغانستان بمانند.

اظهارات اوباما درتلويزيون " اِي بي سي" به ساعت 7.30 به وقت واشنگتن نيز حاکي ازحمايت ازکرزي رئيس جمهور افغانستان براي هدايت افغانستان درقرن بيست ويکم مي باشد. اين درحالي است که تنشهاي اخير ناديده گرفته شده است.

اوباما ازپيشرفت عمليات درافغانستان سخن به ميان آورده وگفته است:« من مخالف اين نظرهستم که درآنجا اوضاع بهترنشده است. من فکرنمي کنم ما مي توانستيم شاهد تضعيف پيشرفت طالبان درسال جاري باشيم. يک سال پيش ازاينکه من اين مقام را تصدي کنم پيشرفت آنها افزايش يافته بود».

اوباما علاوه کرده است:« آنچه من گفته ام اين است که ما نياز به آغاز بيرون کشيدن نيروهاي نظامي مان درسال 2011 وسپردن مسووليتهاي بيشتر به افغانها داريم».

" ما براي هميشه درآنجا نخواهيم بود. نه ازمردم امريکا ونه از مردم آسترليا بايد خواسته شود باري را حمل کنند که ديگر ضرورت به حمل آن نباشد".

اوباما درمورد حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان که درسال 2001 براثر لشکرکشي زيرفرماندهي ايالات متحده امريکا به قدرت رسيد گفته است: شايد به غلط ازوي نقل قول شده باشد که تهديد کرده است به طالبان مي پيوندد.

اما اوباما گفته است که واشنگتن به « وارد کردن فشار» برکرزي براي به اجرا درآوردن اصلاحات وجلوگيري از فساد اداري وبهبود وضع زندگي مردم عادي افغانستان ادامه مي دهد.

اوباما علاوه کرده است:« من فکرمي کنم که رئيس جمهور کرزي داراي ظرفيت رهبري افغانستان درقرن بيست ويکم وباثبات ساختن آن مي باشد. او وظيفهء سختي را بردوش دارد، اما در بلاخره ما در افغانستان براي آن نيستيم که ازيک شخص دفاع کنيم».

اوباما گفته است:« ما فکر مي کنيم نابود ساختن القاعده وشبکه هاي موتلف آن براي امنيت جهان ضروري است و ما دراين پروسه به يک شريک نيرومند ضرورت داريم».

« من فکر مي کنم کرزي ظرفيت آن را دارد که يک شريک قوي باشد ومن فکرمي کنم که ما مي خواستيم چنين باشد...فشاربراو را براي به اجرا درآوردن انواع اصلاحاتي افزايش دارديم که نه تنها متضمن موفقيت يکجانبه ما بلکه همچنان درفرجام موفقيت او نيز باشد».

کرزي اخيراً قدرتهاي غربي را متهم کرده بود که موجب تقلبات درانتخابات رياست جمهوري آن کشور درسال گذشته شده اند. اين اظهارات کرزي دربدو امر واکنش شديد واشنگتن را درپي داشت. اوباما درهمين ارتباط درماه گذشته بازديد غيرمترقبه اي ازافغانستان کرد.

فرانس پرس / رسول رحيم

ويراستار: حسين مبلغ

آگهی