اوباما هيلاري کلنتون وسايراعضاي کابينه اش را معرفی کرد | آلمان و جهان | DW | 02.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما هيلاري کلنتون وسايراعضاي کابينه اش را معرفی کرد

در روزهاي گذار ازحکومت جورج بوش،به حکومت اوباما، شيکاگو پايتخت محرمانۀ امريکا شده است.بارک اوباما رئيس جمهور منتخب اين شهر را مقرخويش قرار داده است.

اوباما رئیس جمهور منتخب، هیلاری کلنتون وزیرخارجه آینده وجنرال جمیزجونس مشاورامنیتی اوباما

اوباما رئیس جمهور منتخب، هیلاری کلنتون وزیرخارجه آینده وجنرال جمیزجونس مشاورامنیتی اوباما

اوباما در اينجا تا زمان احراز وظيفه اش در20 ام ماه جنوري سال آينده کنفرانس مطبوعاتي ميدهد و او در اينجا نيز خبري را اعلام نمود که،انتظار آنرا تمام مردم در ايالات متحدۀ امريکا از هفته ها ميکشيدند وآن تقرر هيلاري کلينتون بانوي اول اسبق امريکا به حيث وزيرخارجه مي باشد.اوباما گفت:

روبرت گیتس درمقامش به حیث وزیردفاع نگه داشته می شود تا قول اوباما مبنی برهمکاری با جمهوریخواهان فراترازمرزهای حزبی ثابت گردد

روبرت گیتس درمقامش به حیث وزیردفاع نگه داشته می شود تا قول اوباما مبنی برهمکاری با جمهوریخواهان فراترازمرزهای حزبی ثابت گردد

"من هيلاري کلينتون را منحيث يک دوست،همکار،مشاور و منحيث يک رقيب مبارزات انتخاباتي ميشناسم.وي فوق العاده زيرک بوده،وداراي روش کاري ارزشمندي ميباشد.من خيلي افتخار مينمايم که وي وزير خارجۀ آيندۀ ما ميگردد."

هيلري کلينتون بطور جدي و متمرکز به ژورناليستان مينگرد، زماني که رئيس آيندۀ وي،او را منحيث وزير خارجه معرفي مينمايد.اينکه او يک رقيب انتخاباتي سرسخت وي بود،اوباما تبسم کوتاهي نمود.وبالاخره خودش در برابر مکروفون قرار گرفته و اظهار داشت،برايش اين تصميم خيلي مشکلي بوده است تا مقامش را در مجلس سنا از دست داده و شامل کابينۀ اوباما گردد،ولي بعداً وي با وجودآن تصميم گرفت تا وزير خارجه گردد. خانم کلينتون افزود:

سوزان رایس نماینده امریکا درملل متحد که با کاندولیزا رایس وزیرخارجه موجود قرابتی ندارد

سوزان رایس نماینده امریکا درملل متحد که با کاندولیزا رایس وزیرخارجه موجود قرابتی ندارد

"من به اين افتخار مينمايم که شامل اين تيم گرديده و اينکه ما مشترکاً بر وظايف مشکل اين سده تسلط حاصل نموده بتوانيم.خداوند شما و همۀ آنهايي را که براي اين کشور خدمت مينمايند،توفيق داده وحفظ نمايد."

به گفتۀ کلينتون، مشکلات سراسري جهان را ايالات متحدۀ امريکا نميتواند بدون جهان و همچنان جهان نميتواند بدون ايالات متحدۀ امريکا، حل نمايد.بارک اوباما ضمن کنفرانس مطبوعاتي اش تصاميم مهم ديگر را نيز درقبال پرسونل خويش اعلام نمود:سياستمدار جمهوريخواه روبرت گيتس که در حکومت بوش وزير دفاع بود،مقام خويش را تحت رياست جمهوري اوباماي دموکرات هم حفظ خواهد نمود.در سياست امنيتي خويش رئيس جمهور آينده با اين تصميم ميخواست نشان بدهد که وي با اين پرسونل طوريکه در مبارزات انتخاباتي اش وعده داده بود،درسطح خارج از حزب همکاري مشترک خواهد نمود و اين تنها گفتار خالي نميباشد.

ژانیت تاپولیتانو، وزیرامنیت داخلی امریکا

ژانیت تاپولیتانو، وزیرامنیت داخلی امریکا

اوباما ضمن کنفرانس مطبوعاتي اش همچنان ايريک هولدر را معرفي نمود که،وي وزيرعدليه ميگردد.همچنان ژانيت ناپوليتانو پست وزارت امنيت داخلي را احراز مينمايد.فرد مورد اطمينان اوباما سوزان رايس که با وزير خارجۀ فعلي کدام قرابتي ندارد،سفير امريکا در ملل متحد ميگردد.و جيمزجانيس جنرال سابق مشاور امنيتي اوباما ميگردد.

اوباما تيم خويش را مجموعاً متناسب و عالي خواند تا بتوان در آينده با چالش ها مقابله نمود. او افزود:

"ما قدرت نظامي و دپلوماسي ، استخبارات و پوليس خويش و اقتصاد وسرمشق اخلاقي خويش را بکار خواهيم برد.اين تيم عالي که امروز دراينجا جمع شده است،براي اين امر چيزي بيشتر از مناسب ميباشد."