اوباما: هردوعيد درهرحقيقت تاکيد به آغازنودارد | آلمان و جهان | DW | 12.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما: هردوعيد درهرحقيقت تاکيد به آغازنودارد

به مناسبت روزعيد دوباره زنده شدن حضرت مسيح(ع) يا عيد باعوث، بارک اوباما، رييس جمهور ايالات متحده امريکا، همه را مشترکاً در مبارزه با بحران مالي، تغيير اقليم وخلع سلاح هسته اي فراخواند.

بارک اوباما رییس جمهورامریکا

بارک اوباما رییس جمهورامریکا

اوباما روز شنبه نيزدرسخنراني هفتگي اش ازطريق راديو و شبکه انترنت تأکيد نمود که:" هيچ ملتي قادر نخواهد بود در برابر اين چالش به تنهايي ايستادگي نمايد."

اوباما همچنان گفت : "ايالات متحده امريکا بايست رهبري را به دوش گيرد، اما در حل اين مشکل فقط همکاري مشترک تنها راهيست که باقي مي ماند وبا توجه به اين مشکلات امر حتمي اينست که از کنار يکديگر به سادگي نگذريم و نبايد بگذاريم که قوانين کهنه سد راه مادر همکاري و پيشرفت ما گردد. ما بايد ديوار هاي بي اعتمادي را از برابر همديگر خويش دور نماييم ."

اوباما درارتباط سفرش به اروپا و در نشست سران بيست کشور صنعتي وکشور هاي نوخواسته ي صنعتي در لندن، همچنان نشست سران ناتو، ديدارش ازجمهوري چک و ترکيه اشاره نمود که در اين ديدارها نيزدر تمام گفتگو ها، موضوعات بحران مالي وتسليحات هسته اي نقش مرکزي را داشت.

بارک اوباما از عيد زنده شدن مجدد حضرت عيسي يا عيد فصح وعيد آزادي و بهار يهوديان يادآور گرديد واضافه کرد:"با آنکه هردو عيد تفاوت هاي سنتي فاحشي در نحوه ي تجليل دارند، ولي هردو عيد در حقيقت تأکيد به آغازي نو دارد. بنابراين مي توانند نکته ي باشد که مارا مؤظف بدان مي سازد تا به خود فکر کنيم ودر برابر همديگر مان انديشه و تعمق نماييم.

پی .ا./ فضل

ویراستار: یاسر

آگهی