اوباما: موجودیت برق درشهر کابل یک علامت پیشرفت است | افغانستان | DW | 29.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

اوباما: موجودیت برق درشهر کابل یک علامت پیشرفت است

هرسفری که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می کند ایجاب برنامه ریزی محتاطانه را می نماید، اما سفر او به افغانستان که ازهشت سال به این درجنگ با افراط گرایان اسلامی قرار دارد، یک مورد خاص است.

اوباما با کرزی درکاخ ریاست جمهوری ملاقات کرد

اوباما با کرزی درکاخ ریاست جمهوری ملاقات کرد

اوباما این سفرش را به روز یک شنبه به کابل درپوشش تاریکی شام انجام داد. این نختسین سفر اوباما به افغانستان پانزده ماه پس ازدردست گرفتن مقام ریاست جمهوری امریکا می باشد. دست کم این سفر به آن بخش سیاستهای اوباما درساحه سیاست خارجی قرار دارد، که بصورت بالقوه ریاست جمهوری او با آن قابل تشخصیص است.

اوباما به دلایل امنیتی شام روزیکشنبه به افغانستان مواصلت کرد وهنوز تاریکی بود که آن کشور را ترک گفت.

پس ازآنکه اوباما مقام ریاست جمهوری امریکا را تصدی کرد، انتظارمی رفت که یه افغانستان سفرکند، اما مقامات کاخ سفید مسائل آب وهوا ولوژستیکی را عامل این تاخیر می دانستند.

اوباما قبلاً سفرهایش را به اندونیزیا و وآسترلیا به دلیل اینکه بتواند طرح اصلاحات صحی اش را ازکانگرش امریکا موفقانه بگذراند، حذف کرده بود.

این امر فرصت رابرای آن آماده ساخت تا اوباما ازکشوری دیدار کند که 100000 سرباز امریکایی باید آنجا اجرای وظیفه کنند.

اوباما با کرزی درکاخ ریاست جمهوری ملاقات کرد وبا اعزازنظامی درافغانستان استقبال شد.

نمایندگان رسانه هابرای کنفرانس مطبوعاتی ای دعوت شده بودند ، اما به نظرمی رسید که اوباما مایل نیست به رسانه ها چیزی بگوید. هردو رهبر اظهارات کوتاهی دربرابر ژورنالیستان کردند.

اوباما دردرون کاخ ریاست جمهوری افغانستان با رئیس جمهور افغانستان واعضای کابینه او ملاقات کرد. بعداً هلی کوپتر حامل او دوباره به بگرام برگشت.

اوباما به کرزی دراین سفرش گفت که موجودیت برق درشهر کابل یک علامت پیشرفت است.

اوباما بعداً درپایگاه هوایی بگرام دربرابرسربازان امریکایی ای که با احترام واشتیاق انتظار او را داشتند، ظاهرشد وبرای بیست دقیقه برای آنها سخنرانی کرد. پس ازآن اوبا عازم بریتانیا جهت گرفتن مواد سخت برای هواپیمایش شد.

خبرگزاری ها/رسول رحیم

ویراستار: آهنگ

آگهی