اوباما محاکم اختصاصي نظامي متهمان به ترور را ادامه مي دهد | آلمان و جهان | DW | 16.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما محاکم اختصاصي نظامي متهمان به ترور را ادامه مي دهد

بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحدۀ امريکا بروز جمعه رسماً تأييد کرد که ميخواهد محاکم مورد اختلاف نظامي محکمۀ افراد مظنون به ترور را ادامه دهند. اما در نتيجۀ اصلاحات درين محاکم، متهمان بايد حقوق بيشتري داشته باشند.

تصویری ازیک محکمه نظامی برای زنداینان متهم به تروریسم درگوانتانامو

تصویری ازیک محکمه نظامی برای زنداینان متهم به تروریسم درگوانتانامو

سازمان هاي حقوق بشر از اين تغيير مشي اوباما انتقاد ميکنند.

زندان گوانتانامو در کيوبا درين هفته براي اوباما مشکلات زيادي را خلق کرده و وي را منجمله با انتقاد تعداد زيادي از هوادارانش نيز مواجه ساخته است. اين دومين وعده شکني اوباما است. نخست نشر تصاويري را منع قرار داد که از بدرفتاري هاي سربازان امريکايي در برابر زندانيان در عراق و افغانستان برداشته شده بودند، با آنکه نشر اين تصاوير را قاطعانه وعده داده بود. پس از آن طي يک فرمان رياست جمهوري اعلام کرد که کميسيون هاي نظامي ميتوانند به محاکمۀ زندانيان ادامه بدهند، در صورتيکه او يکبار ديگر کار اين محاکمه ها را جهت واضح ساختن مسايل حقوقي، يکبار ديگر براي مدت 120 روز به تعليق درآورد.

سازمان هاي حامي حقوق بشر با عدم تفاهم واکنش نشان دادند، زيرا آنها اميدوار بودند که قضاياي زندانيان گوانتانامو به يک محکمۀ عادي و يا لااقل به يک محکمۀ واقعي نظامي سپرده خواهند شد.

رابرت گيبس سخنگوي رئيس جمهور ايالات متحدۀ امريکا ميگويد:

"رئيس جمهور نخست کاري را ميکند که به نظر وي به نفع امنيت همه امريکاييان است. کميسيون هاي نظامي در ايالات متحدۀ امريکا سابقۀ طولاني دارند."

بارک اوباما فقط چند لحظه بعد از احراز مقام رياست جمهوري اعلام کرد که زندان گوانتانامو را در ظرف يک سال مي بندد و شکنجه را منع قرار ميدهد.

اوباما:

"پيام ما براي جهانيان اينست که ايالات متحدۀ امريکا درنظر دارد در برابر خشونت هميشه مبارزه کند و دهشت افگنان را به محکمه بکشاند. ما اين روش را هشيارانه، بطور مؤثر و به شکلي عملي خواهيم کرد که مناسب ارزش ها و آرمان هاي ما باشد."

بخاطر تحقق يافتن همين آرمان ها اکنون اوباما شرايطي را براي کميسيون هاي نظامي وضع کرده است. يکي از شرايط اينست که اعتراف هاي که در نتيجۀ شکنجه بدست آمده اند، نبايد عليه متهم بکار برده شوند. همچنان متهمان ديگر مجبور نيستند شايعات در مورد خود را غلط ثابت بسازند. افزون بر آن بر حق انتخاب وکيل مدافع از جانب متهم تأکيد شده است.

اما کرستينه هسکي نمايندۀ يکي از زندانيان گوانتانامو اين شرايط را ناکافي خوانده است. او ميگويد که اوباما وعدۀ مبارزات انتخاباتي خود را شکسته است:

"اوباما هنگام مبارزات انتخاباتي کميسيون هاي نظامي را وحشتناک خواند و گفت که حکومت بوش نبايد اينرا اجازه ميداد. از ديد سياسي اوباما وعده اش را شکسته است."

ديويد گرگن، ناظر سياست امريکا و مشاور رؤساي جمهور مختلف امريکا براي هردو جناح، برعکس برخورد اوباما را با مسألۀ گوانتانامو چيزي بيشتر از يک گذار از آرمان هاي سياسي به يک سياست واقعي نميداند:

"وقتي کسي به عنوان فرمانده کل دفعتاً با واقعيت هاي مواجه ميشود که در اسناد سري نهفته اند و يا پس از صحبت هاي خصوصي با فرماندهان مربوط بدست مي آيند، اينها چيز هاي اند که به عنوان کانديد نميتوان آنرا در نظر گرفت. از آنست که اوباما هم مثل رؤساي جمهور قبلي در چنين حالات در مسايل امنيتي بيشتر ميانه روي اختيار ميکند."

به اساس آمار سازمان بين المللي صليب سرخ در حال حاضر 242 تن در زندان گوانتانامو بسر ميبرند که يکي از عاملان حملات يازدهم سپتمبر نيز شامل آنان است. يک زنداني الجزايري اجازۀ سفر به فرانسه داده شده است. تبصره هاي که در ايالات متحدۀ امريکا ميشوند حاکي از آن اند که 20 زنداني ديگر براي محاکمۀ شان در برابر کميسيون هاي نظامي انتظار ميکشند. گفته ميشود که تعداد زياد ديگر بدون محاکمه اجازۀ سفر را منجمله به کشور آلمان دريافت خواهند کرد. در حال حاضر مذاکرات روي تسليمدهي زندانيان گوانتانامو به حکومات ديگر جريان دارد.

ريوديگرپاولر/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی