اوباما درنظردارد پيش ازانتخابات رياست جمهوري به عراق وافغانستان سفربکند | آلمان و جهان | DW | 17.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما درنظردارد پيش ازانتخابات رياست جمهوري به عراق وافغانستان سفربکند

بارک اوباما، نامزد دموکرات ها براي احراز مقام رياست جمهوري ايالات متحده امريکا جهت متوقف ساختن انتقادات تند جان مک کاين، نامزد جمهوريخواهان براي اين مقام ، به روزدوشنبه گفته است که مي خواهد به عراق وافغانستان سفربکند.

اوباما درنظر دارد تا ازانتقادات تند رقیبش الگور جلوگیری بکند

اوباما درنظر دارد تا ازانتقادات تند رقیبش الگور جلوگیری بکند

اوباما که مورد تاييد الگور، سابق معاون رئيس جمهور امريکا از حزب دموکرات هم واقع شده است، در حالي که جنگ لفظي ميان هردو رقيب به شدت ميرود که اوج گيرد؛ به مک کاين مراجعه نموده تا از شدت در گيري ها لفظي جلوگيري کند. اوباما گفته که ما در اين مورد اعلاميه اي را برون ميدهيم اما من ميخواهم پيش از انتخابات به افغانستان وعراق بروم.

قبل برآن، درجريان مشاجرات لفظي مک کاين، که هشت بار از عراق ديدار کرده به اوباما گفته بو د که او همان کسي است که از عراق صرف يکباردر سال 2006 ديدار کرده است. سناتور مک کاين بدين باور است که ارتش امريکا در عراق پيروز ميشود، اما طر ح اوباما داير بر بيرون رفتن قواي امريکا با عث هرج ومرج وقتل عام ميگردد .

به روزدوشنبه الگور معاون رئیس جمهورپیشین امریکا حمایتش را ازاوباما ابراز داشت واوباما تصمیم به سفر به عراق وافغانستان گرفت

به روزدوشنبه الگور معاون رئیس جمهورپیشین امریکا حمایتش را ازاوباما ابراز داشت واوباما تصمیم به سفر به عراق وافغانستان گرفت

مکاين اظهار داشت که من متيقن هستم که ما در راه پيروزي به پيش ميرويم . وي افزوده که پيروزي بدين معنا ميباشد که امريکايي ها بر ميگردند اما به افتخار عودت ميکنند، نه با سر شکستگي . اوبا ما که ميگويد مک کاين بخاطر گرفتن عکس هاي جالب به عراق سفر ميکند؛ به اين ديد ميباشد که جبهه واقعي ضد دهشت افگني در افغانستان قرار دارد نه در عراق. اشتغال امريکا در عراق از ديد او يک فاجعه مالي ودپلوماتيک ميباشد.

به هر حال نظر پرسي ها نشان ميدهند که مردم امريکا بيشتر در غم خود هستند. پريشاني اقتصادي، بيکاري وافزايش قيمت نفت آنها را بيشتر آزار ميدهد تا جنگ در عراق. او باما ميکوشد تارابطه وپيوند بين جنگ وخراب شدن وضع اقتصادي را روشن سازد. اوباما در همين رابطه ميگويد ما ميتوانيم در بخش هاي نوين اقتصاد سر مايه گذاري کنيم. ما قادر خواهيم بود که پل هاي ويران شده را ترميم کنيم. اما ما مليارد ها دالر را در جنگي مصرف کرده ايم که هر گز بدان مجاز نبوده ايم وآنرا سنجش نکرده بوديم. بجاي انکه ما به افق هاي تازه برسيم آقاي بوش مارا در مغاک انداخت وسياست هاي جان مک کاين طوري است که مارا در همان مغاک نگهميدارد .

اوباما جنگ عراق را بیهوده و مبارزه درافغانستان علیه تروریسم را یک امر واقعی می داند

اوباما جنگ عراق را بیهوده و مبارزه درافغانستان علیه تروریسم را یک امر واقعی می داند

کارلي فيو ري نا، مشاور اقتصادي مک کاين که سابق رئيس يکي از تصدي هاي بزرک کمپيوتر بود، گفته است که سخنراني اوباما در مشيگان تصوير ي متضاداز تصورات وواقعيت هاي است که او باز گو ميدارد. وي سياست "حمايوي" اوبا ما، در بخش اقتصاد را مورد حمله قرار داده وگفته است که او راه حل هاي بزرگ حکومت در قسمت معارف و حفظ الصحه را بي اعتبار ميسازد.

اوباما، به موضوع عراق زماني بار ديگر روي آورد که به روزدوشنبه گذشته در ديترويت از طرف الگور معاون قبلي رئيس جمهور به حيث " رئيس جمهور آينده ايالات متحده امريکا "خوانده شد.

سناتورمک کاین نامزدحزب جمهوریخواه برای ریاست جمهوری ، اوباما را طعنه می دهد که فقط یک باروآنهم درسال 2006 به عراق رفته است

سناتورمک کاین نامزدحزب جمهوریخواه برای ریاست جمهوری ، اوباما را طعنه می دهد که فقط یک باروآنهم درسال 2006 به عراق رفته است

او باما به تکرار ازاين اظهارات الگور که گفته بود جنگ عراق غير مجاز وبدون سنجش بوده ستايش وقدرداني کرده است ودر دوران مبارزات درون حزبي که ميان او و خانم کلنتون جريان داشت؛ الگور که برنده جايزه صلح نوبل هم ميباشد، جانب بيطرفي را گرفته بود اما سر از روز دوشنبه به دفاع از اوباما بر امده است .

آگهی