”اوباما خواهان يك دولت فلسطيني تا سال ۲۰۱۱ است” | آلمان و جهان | DW | 10.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

”اوباما خواهان يك دولت فلسطيني تا سال ۲۰۱۱ است”

ميچل:”ما در اين راستا جداً تلاش مي كنيم تا به هدف يك صلح همه جانبه در شرق ميانه دست يابيم، قسمي که شما آقاي رئيس جمهور بدان اشاره نموديد- به شمول يک دولت فلسطيني که در صلح و امنيت در کنار دولت يهودي اسراييل زيست كند.”

جورج ميچل فرستاده ويژه رييس جمهور ايالات متحده امريكا با شيمون پيريس رييس جمهور اسراييل

جورج ميچل فرستاده ويژه رييس جمهور ايالات متحده امريكا با شيمون پيريس رييس جمهور اسراييل

جورج ميچل، فرستاده ويژه رييس جمهور ايالات متحده امريكا براي شرق ميانه بر دوباره از سر گرفتن سريع مذاكرات صلح شرق ميانه، ميان اسراييلي ها و فسطيني ها فشار وارد مي كند. گفته مي شود كه بارك اوباما طرح تاسيس يك دولت فلسطني را تا سال ۲۰۱۱ ريخته است. او در اسراييل با شيمون پيريس، رييس جمهور اسراييل ديدار كرد.

پيريس، رييس جمهور اسراييل كه زماني به خاطر تلاش هايش براي صلح با فلسطيني ها، جايزۀ صلح نوبل را كمايي كرد، از وارد ساختن فشار رييس جمهور امريکا بر حکومت اسراييل استقبال مي نمايد. پيريس به جورج ميچل فرستانده ويژه ايالات متحد امريکا گفت:

”ما بايد گاو جنگي را از شاخ هايش محکم بگيريم.”

و اضافه كرد:

”من واقعاً فکر مي کنم که ما فرصت تاريخي يي به دست آورده ايم و هيچ يک از ما نمي توانيم بر خود ببخشيم، اگر چنين فرصتي را از دست دهيم. من نميدانم تا چه زماني اين طول خواهد كشيد. من مي دانم كه اين تا چه حدي مشکل است و تا چه اندازه مهم است براي تمام مردم و شايد براي تمام جهان.”

بارک اوباما پويايي بيش از حدي را در تلاش ها در راستايي صلح شرق ميانه وارد نموده است. او با بيانيه اش در قاهره يک بار ديگر فشار بر نتانياهو، نخست وزير اسراييل را بيشتر ساخت؛ تاحدي که نيتانياهو روز يکشنبه (۱۴ جون) بيانيۀ مهمي را در باره سياست خارجي ايراد مي نمايد. ناظران سياسي انتظار مي برند که نخست وزير اسراييل نخستين بار به راه حل دو کشور اعتراف خواهد كرد.

جورج ميچل تا هنوز علناَ در مورد طرح صلح شرق ميانۀ بارک اوباما صحبت ننموده است. ولي هرگاه اطلاعاتي که همين اکنون از طرف دو روزنامۀ چاپ لندن به نشر رسيده است، موثق باشند، در آن صورت اوباما مي خواهد صلح ميان اسراييلي ها و فلسطيني ها را تا سال ۲۰۱۱ تحقق بخشد. فرستاده ويژه ايالات متحد امريکا بر خواست جدي حکومت اوباما تاكيد كرد تا به زودي مذاكرات صلح از سر گرفتن شوند و به سرعت به اتمام رسند.

پيريس:”من واقعاً فکر مي کنم که ما فرصت تاريخي يي به دست آورده ايم و هيچ يک از ما نمي توانيم بر خود ببخشيم، اگر چنين فرصتي را از دست دهيم...”

پيريس:”من واقعاً فکر مي کنم که ما فرصت تاريخي يي به دست آورده ايم و هيچ يک از ما نمي توانيم بر خود ببخشيم، اگر چنين فرصتي را از دست دهيم...”

ميشل خطاب به پيريس گفت:

”ما در اين راستا جداً تلاش مي كنيم تا به هدف يك صلح همه جانبه در شرق ميانه دست يابيم، قسمي که شما آقاي رئيس جمهور بدان اشاره نموديد- به شمول يک دولت فلسطيني که در صلح و امنيت در کنار دولت يهودي اسراييل زيست كند. رييس جمهور ايالات متحد امريکا و وزير خارجه سياست ما را واضح ساختند. اسراييلي ها و فلسطيني ها مسووليت دارند تا مکلفيت هاي شانرا در چوکات ”road map” (نقشه راه) (طرح صلح شرق ميانه) اداء نمايند.”

چنان به نظر مي آيد که گويا امريکايي ها و اسراييلي ها بتوانند روي اساسات”road map”، يعني نقشه راه گروه چهارگانه شرق ميانه با هم توافق نمايند. اين گروه متشکل از ايالات متحد امريکا، سازمان ملل متحد، اتحاديۀ اروپا و روسيه مي باشد. حتي ليبرمن، وزير خارجۀ ناسيوناليست راستگرا، چند هفته قبل موافقتش را با طرح صلح بين المللي سال 2002 ابراز نمود. او ديروز، نهم جون خواست بار ديگر خود را به حيث کبوتر صلح معرفي نمايد:

”جاي ترديد نيست که منظور در اين جا يک امر منطقه يي است. ما به طور نهايي موافقت خود را با ديد امريکايي منحيث معضلۀ منطقه يي و تلاش براي رسيدن به يک موافقتنامه ابراز ميداريم - نه تنها با فلسطيني ها. منظور اين است که توازن منطقه يي برقرار گردد که در آن هر يکي بداند که مجبور به همکاري است، دست كم با نيروهاي سازنده در منطقه.”

تحرک در جانب فلسطيني نيز به مشاهده مي رسد. خالد مشعل، رييس دفتر سياسي حزب اسلامي حماس ديروز ۹ جون از دمشق، جهت مذاکره با سليمان رييس ادارۀ استخباراتي مصر عازم قاهره گرديد. پنجشنبۀ گذشته(۴ جون) سليمان با بارک اوباما رييس جمهور ايالات متحد امريکا در مورد جزئيات ترتيب طرح صلح شرق ميانه مذاکره نمود.

مصري ها در نظر دارند، تا محمود عباس رييس ادارۀ خود مختار فلسطين و خالد مشعل بتاريخ ۷ جولاي در قاهره با هم ملاقات نمايند. آنها بايد نظر به خواست مصر روي ساختار يک حکومت مشترک موافقه کنند.

اينگلبريشت/صديقيويراستار: مبلغ

آگهی