اوباما خواهان تجديد تصميم براي مبارزه عليه القاعده شد | آلمان و جهان | DW | 12.09.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما خواهان تجديد تصميم براي مبارزه عليه القاعده شد

بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا طي اجتماعي به مناسبت هشتمين سالروز حمله تروريستي يازدهم سپتمبر برايالات متحده امريکا ، ازمردم خواهان حمايت ازجنگ عليه القاعده شد.

اوباما امسال دربرابر 500 تن درپنتاگون درزیرآسمان بارانی ازکشته شدگان حمله یازدهم سپتمبر یاد بود کرد

اوباما امسال دربرابر 500 تن درپنتاگون درزیرآسمان بارانی ازکشته شدگان حمله یازدهم سپتمبر یاد بود کرد

اوباما گفته است:

" بگذاريد تصميم خود را عليه کساني اين عمل وحشيانه وتوطئه را عليه ما تدارک ديدند، تجديد بکنيم". اوباما اين مطلب را دربرابر 500 نفري که دريک محفل اندوهبار دروزارت دفاع ايالات متحده امريکا در زيرآسمان باراني شرکت کرده بودند ، بيان داشته است.

اوباما قبل ارآنکه به يادبود قربانيان يازدهم سپتمبر حمايل گل را بگذارد گفته است: " ما هيچگاه درپيگرد القاعده و متحدان افراطي اش درنگ نمي کنيم".

هواپيمايي که هشت سال پيش به روز يازدهم سپتمبر ازميدان هوايي بين المللي دلس درواشنگتن پرواز کرد وخود را به مقر فرماندهي نظامي ايالات متحده امريکا متصادم ساخت، 125 نفر به شمول 59 تن از مسافران وعمله هواپيما و پنج تن از هواپيما ربايان کشته شدند.

درنيويارک نيز وابستگان کساني که درحادثه تروريستي يازدهم سپتمبر دربرجهاي دوگانه نيويارک کشته شده اند، به روز جمعه درمراسم ياد بود شرکت کردند ونام سه هزارقرباني تک تک خوانده شد .

مراسم امسال يک ويژگي داشت وآن اينکه امريکاييان هشت سال پس از به راه افتادن جنگ درافغانستان که به پاسخ حملات تروريستي برايالات متحده امريکا صورت گرفته است، نسبت به اين جنگ بي ميلي نشان مي دهند. نظرپرسيها نشان مي دهد که حمايت از " جنگ ضد ترور" آن اصطلاحي که درزمان جورج دبليو بوش رواج يافت، روزتا روز کاهش مي يابد.

همان طوري که انتظار مي رود جنرال ستنلي ميک کريستل قوماندان نيروهاي امريکايي وناتو درافغانستان، تقاضاي هزاران تن ازسربازان بيشتر را بکند، درکاخ سفيد مباحثات دروني اي وجود دارد که آيا سربازان بيشتر به افغانستان فرستاده شود ويانه . دراين ميان رابرت گيبس سخنگوي کاخ سفيد گفته است : " براي هفته هاي بسيارزيادي" انتظار تصميم گرفتن درمورد افزايش سربازان رانبايد داشت.

اوباما که دراوايل سال جاري دستور اعزام 21000 سرباز اضافي را به افغانستان داده است واين اقدام او جزئي از ستراتژي جديدش عليه القاعده ومتحدان طالبش درافغانستان وپاکستان مي باشد، مي کوشد حمايت امريکاييان را ازاين جنگي که براي امريکا ومتحدان ناتو اش خوب نبوده است، راسخ سازد.

اوباما درماه گذشته طي سخنراني اي دربرابر کهنه سربازان جنگ افغانستان ، جنگ افغانستان را " جنگ از روي ضرورت" خوانده است وگفته است که آنهايي که درعقب توطئه يازدهم سپتمبر بودند مي خواستند هزاران امريکايي ديگر را بکشند.

دراين ميان کارل ليوين رئيس کمسيون نيروهاي مسلح درسناي امريکا که خود ازجناح دموکراتها مي باشد، به روزجمعه گفته است که ايالات متحده امريکا، قبل ازآنکه سربازان بيشتري به افغانستان بفرستد، بايد خود را روي تقويت نيروهاي امنيتي افغانستان متمرکز سازد.

ليوين گفته است که او فکرمي کند جنرال ستنلي مک کريستل قوماندان عمومي نيروهاي امريکايي وناتو درافغانستان شايد پيشنهاد کند که شمار نيروهاي ارتش افغانستان از

درحال حاضر 140000 نفر به 240000 درسال 2013 برسد.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل