اوباما : حکومت کرزي ازپناهگاه دوران جنگ بيرون نبرآمده است تا کشورجنگزده را بازساي بکند | افغانستان | DW | 12.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اوباما : حکومت کرزي ازپناهگاه دوران جنگ بيرون نبرآمده است تا کشورجنگزده را بازساي بکند

باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات ايالات متحده امريکا براي رسيدن به بلند ترين مقام درکاخ سفيد، به روزجمعه گفته است که حکومت حامد کرزي " ازپناهنگاه دوران جنگ بيرون نبرآمده است " تا کشور جنگ زده را بازسازي نمايد.

default

اوباما گفته است که ما به طالبان والقاعده هنگامی که دستهای شان را با طناب بسته بودیم ، اجازه تشکل مجدد را دادیم

اين تبصره اوبا درآستانه بازديد وي ازافغانستان که انتظارمي رود درهفته هاي آينده صورت بگيرد، اظهار شده است وبلافاصله انتقاد شديد جمهوريخواهان را برانگيخته است که يک متحد " جنگ عليه ترور" را توهين کرده است.

اوبا ما ، ضمن مصاحبه اي با فرستنده " سي ان ان " که قراراست دراين آخرهفته به طورکامل پخش شود، همچنان گفته است که حکومت بوش با انتقال منابع حياتي امريکا به عراق ، به تشکل مجدد القاعده وطالبان مجال داده است.

اوباما گفته است:" من فکرمي کنم که حکومت کرزي ازپناهگاه دوران جنگ بيرون نبرآمده است تا افغانستان ، حکومت آن ، دستگاه قضايي ونيروي پليس را به نحوي سازماندهي بکند که اعتماد مردم را برانگيزد". اوباما مي افزايد: " ازاينرو مشکلات زيادي درآنجا وجود دارد".

اوباماگفته است :" يک بخش بزرگ اين مشکل مربوط به آن است که ما به طالبان والقاعده، هنگامي که آنها را به طناب بسته بوديم ، مجال داديم تا دوباره خود را احيا بکنند . اين يک اشتباه بزرگ بود واين همان اشتباهي است ، هنگامي که من رئيس جمهورشوم مي خواهم تصحيحش بکنم" .

مخالفان جمهوريخواه اوباما، وي را متهم مي سازند که چندين سوء قصدي را که عليه کرزي صورت گرفته است، نا ديده مي گيرد ومتحد حياتي امريکا تحقيرمي کند.

الکس کاننت، سخنگوي کميته ملي جمهوريخواهان گفته است که :" باراک اوباما تازماني که مبارزات انتخاباتي براي رياست جمهوري را به راه انداخت، کدام علاقه اي به افغانستان نداشت" وي افزوده است:" اوباما هرگز ازافغانستان ديدارنکرده است تا متحدان ما را درساحه ببيند ، درحالي که وي با بي پروايي ادعا مي کند که رئيس جمهور کرزي ازپناهگاه زيرزميني دوران جنگ بيرون نيامده است...حرفهاي اوبا ما بسيارازروي سادگي است و با واقعيت ارتباط نداشته ومتحدان امريکا را مورد حمله قرار مي دهد".

بنابه گزارش " سي ان ان " ونيويارک تايمز، قراراست دراواخر جولاي اوباما همراه با سناتور چوک هگل، جمهوريخواه و سناتور جک ريد، دموکرات ، به عراق وافغانستان سفربکند.

درماههاي اخير با افزايش خشونتها ، اوباما مي خواهد توجه سياست خارجي را ازعراق به سوي افغانستان برگرداند. وي به روز دوشنبه گفته است که حمله بابمب برسفارت هند يک علامت ديگر" برهم خوردن شديد" امنيت درافغانستان است ووي وعده نمود تا عليه القاعده مبارزه بکند.

اوباما، درسنت لوئيس ميسوري، به روز دوشنبه گفته است:" من پيوسته گفته ام که درجمله ساير دلايل يک دليل که ما بايد به احتياط به توظيف تدريجي بيرون ازعراق آغازکنيم، کمبود نفرات ما درافغانستان است".

اوباما همچنان گفته است درصورتي که بن لادن هروقت زنده دستگيرشود ، بايد اعدام گردد. وي افزوده است که " من فکرمي کنم اين يک انديشه بسيار فرضيه گرا باشد که اول اورا دستگيرکنيم ". اوباما ادامه داده است که :" ما درپنج سال گذشته به خاطر منحرف شدن فکرما به جانب عراق نتوانستيم به صورت جدي عليه القاعده اقدام بکنيم . من فکر مي کنم ما اکنون شاهد پيامد هاي آن درافغانستان مي باشيم ".

آگهی