اوباما بربستن زندان گوانتانامو تاکيد کرد | آلمان و جهان | DW | 22.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما بربستن زندان گوانتانامو تاکيد کرد

بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده ي امريکا، در سخنراني اش ديروز پنجشنبه در واشنگتن، با تأکيد بر بستن زندان گوانتانامو افزود: وجود اين زندان، ننگي براي ايالات متحده ي امريکاست.

اوباما موجودیت گوانتانامو را ننگی برای ایالات متحده امریکا خواند

اوباما موجودیت گوانتانامو را ننگی برای ایالات متحده امریکا خواند

اوباما ضمن سخنراني اش درمورد امنيت ملي ، همچنان افزود: بخشي از جمع اين240 زندانيان بايد به قلمرو ايالات متحده امريکا ، به زندانهايي که داراي شرايط امنيتي اکيد اند ، فرستاده شوند.علاوه براين اوباما علاوه کرد که طرفدار آنست تا محاکمه مظنونان به تروريسم ، تا جايي که امکان دارد درخود ايالات متحده امريکا صورت بگيرد.

اما واکنش ها در برابر رييس جمهور همچنان با مخالفت هايي همراه بود.

بارک اوباما در سرآغاز سخنراني اش همچنان به صراحت روشن نمود که: بستن زندان گوانتانامو بر امنيت ايالات متحده تأثيري منفي اي نخواهد داشت، بلکه گشايش ووجود اين اردوگاه سبب ايجاد خطر امنيتي خواهد شد به قول او :

" احتمال دارد موجوديت زندان گونتاناموسبب افزايش شماربيشتر دهشت افگنان، به تناسب آن عده اي شده باشد که درآنجا نگهداري مي شوند".

وي همچنان با صراحت در برابر منتقديني که در هفته هاي گذشته بستن زندان گونتانامو را خطري براي امنيت ايالات متحده ميخواندند و بر کارکرد هاي وي در اين زمينه انگشت گذاشته بودند سخن گفت:

"من ميخواهم يکجا با امريکايي هاي ديگر اين مشکل را حل کنم . هرباري که ما به اين موضوع مي پردازيم، آنهاييکه ايجاد سراسيمگي ، بيش ازاين به ما کمک نمي کند".

رييس جمهوردر ادامه گفتارش مشخص تر سخن گفت وجمع 240 زنداني را در پنج بخش مختلف طبقه بندي کرد.

آنهاييکه مظنون به ارتکاب جرم اند ،بايد در دادگاه هاي غير نظامي ايالات متحده به پرونده هاي آنان پرداخته شود.

زندانياني که مظنون برارتکاب جنايت جنگي اند ،همچنان توسط کميسيون هاي نظامي مورد مناقشه ( محاکم خاص نظامي ) محاکمه شوند.

بعد تر کساني قرارمي گيرند که ازجانب دادگاههاي امريکايي دستورآزاد شدن آنها داده شده است. وسرانجام 50 تن ديگري که بايد به خارج از امريکا نتقال يابند.

اوباما این نظر را غیرعقلانی خواند که جای محفوظی برای نگهداری زندانیان گوانتانامو درامریکا پیدا نمی شود

اوباما این نظر را غیرعقلانی خواند که جای محفوظی برای نگهداری زندانیان گوانتانامو درامریکا پیدا نمی شود

در پايان گروهي از زندانيان باقي ميمانند که بارک اوباما حل مسأله آنان را از دشوار ترين ها ميخواند.

به قول وي:

" مي تواند يک تعداد افراد وجود داشته باشند که عليه آنها نتوان اقامه دعوا کرد.درحالي که دربرخي موارد اسناد معتبري عليه آنها وجود ندارد. اين ها کساني اند که با اينهم امنيت ايالات متحده امريکا را تهديد مي کنند. به طور مثال اينها به طور وسيعي دربخش مواد انفجاريه دراردوگاههاي آموزشي القاعده تمرين ديده اند. يا اينکه قوماندانهاي طالبان بوده اند. يا اينکه براي متابعت ازاسامه بن لادن متعهد اند".

رئيس جمهور امريکا گفته است : حکومت در نظر دارد براي اين گروه از زندانيان قاعده هاي صريح قانوني خلق وايجاد نمايد تا بر اساس آن موازين ،آنان را همچنان در بازداشت نگه دارد.

در مجموع وي در سخنرانيي اش به وضاحت روشن نمود که زندان گونتانامو به هرصورت بسته ميشود وهيچ ترديدي در زمينه وجود ندارد وشماري از اين زندانيان به خاک امريکا منتقل ميشوند.قبل ازهمه درهمين مورد بوده است که بسياري ازنمايندگان کانگرس امريکا ابرازنگراني کرده اند. اوباما گفته است که اين زندانيان به آن زندانها درامريکا انتقال داده شوند که داراي شرايط اکيد امنيتي مي باشند. اوباما افزوده است:

"تا اکنون هيچ کس مؤفق به فرار از اين زندان هاي داراي شرايط اکيد امنيتي نشده است . ليند سي گرهام سناتورجمهوريخواه به درستي گفته است که اين فکرغيرعقلاني است هرگاه گفته شود ما درموقعيتي نيستيم که يک محل مطمئن براي بيش از250 زنداني پيدا نتوانيم ".

فکرمي شود اظهار اين مطلب مباحثات شديدي را درايالات متحده امريکا برانگيزد. زيرا تا اکنون هيچ ايالت تحت حکمروايي دموکراتها ويا تحت حکمروايي جمهوريخواهان حاضرنشده است تا زندانيان گوانتانامو را بپذيرد. دراين رابطه حکومت اوباما زيرفشار زمان قرار دارد. چون درپايان سال 2010زندان گوانتانامو بايد بسته شود.

ينس بورخرز/ ناديه فضل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی