اوباما: اظهارات احمدي نژاد نفرت انگيز واهانت بار بود | آلمان و جهان | DW | 25.09.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

اوباما: اظهارات احمدي نژاد نفرت انگيز واهانت بار بود

اوباما اين اظهارات احمدي نژاد را که گفته مي شود حکومت ايالات متحده امريکا طراح حملات تروريستي 11 ام سپتمبر2001 بوده است، " نفرت انگيز" و " اهانت بار " خوانده است.

اوباما واکنش مردم ایران را دربرابرقربانیان حادثه یازدهم سپتمبر احترام آمیز و اندیشمندانه خواند

اوباما واکنش مردم ایران را دربرابرقربانیان حادثه یازدهم سپتمبر احترام آمیز و اندیشمندانه خواند

بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده امريکا ضمن مصاحبه اي با تلويزيون فارسي بي بي سي که به ساعت هفت ونيم شام جمعه به وقت گرينويچ پخش شد گفته است:"اين ( سخنراني ) اهانت بار ونفرت انگيز بود. به ويژه براي وي که دراينجا درمنهتان يعني اندکي درشمال طبقه صفر، جايي که خانواده ها عزيزان شان را ازدست داده اند" چنين سخنراني اي ايراد کرد.

اوباما افزوده است: " پيروان همه عقايد واقوام که اين حادثه را تراژيدي نسل شان مي بينند ، چنين اظهارات وي را نا بخشودني مي دانند".

محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران طي سخنراني اش به روز پنجشنبه درمجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت : بعض " بخشهاي" حکومت ايالات متحده امريکا حادثه تروريستي 11 ام سپتمبر را "براي جلوگيري از افول اقتصاد امريکا و تامين سلطه اش برخاورميانه جهت حفاظت ازرژيم صيهونيستي " " ترتيب" کرده بودند.

با ابراز چنين سخناني توسط احمدي نژاد نمايندگان ايالات متحده امريکا وچندين کشوراروپايي به رسم اعتراض سالون جلسه را ترک گفتند.

احمدي نژاد به روز جمعه دريک کنفرانس خبري گفته است که هدف اين اظهارات او خدشه دارساختن احساسات امريکاييان نبوده است، بلکه مي خواسته است نشان بدهد که حکومت ايالات متحده امريکا اين تراژيدي را وسيله اي براي کشتن " دهها هزارانسان درعراق وافغانستان" قرار داد.

احمدي نژاد دراين کنفرانس خبري درنيويارک که قريب دوساعت را دربرگرفت افزود: اکنون زمان آن است تا يک کميته حقيقت يابي براي دريافت حقايقي که درعقب حادثه 11 ام سپتمبر 2001 قرار دارد تشکيل شود. زيرا مردم امريکا تنها به آنچه ازکاخ سفيد بيرون مي آيد گوش داده اند.

وقتيکه ازاحمدي نژاد پرسيده شد آيا ازاظهاراتي که درمجمع عمومي ملل متحد کرده است معذرت مي خواهد؟ او بازهم گفت:" چرا اين يک سخنراني بد بوده باشد؟ ما همدردي مان را به کساني که در 11 ام سپتمبر کشته شده اند ابراز داشتيم . مابايد اسباب ريشه اي 11 ام سپتمبر را دريابيم".

احمدي نژاد از اداره پوليس نيويارک جهت اينکه براي هيئت نمايندگي او امنيت وحفاظت را فراهم ساخته است تشکر کرد. احمدي نژاد گفت: " مردم نيويارک صميمي و واقع بين اند".

هنگامي که دو هواپيماي ربوده شده توسط تروريستان دريازدهم سپتمبر 2001 به برجهاي توامان مرکز تجارتي درنيويارک تصادم داده شد، 3000 نفرکشته شدند که ازآنجمله قريب به 2700 تن آنها تنها درنيويارک جان باختند.

اوباما درحاليکه ازاحمدي نژاد انتقاد مي کرد گفت: مردم ايران واکنش بسيارمتفاوتي به اين حمله تروريستي نشان داده اند. اوباما گفت مردم ايران " به ياد کشته شدگان شمع روشن کردند ومن فکرمي کنم احساس طبيعي مشترک انساني وهمدردي در درون ايران نشان داده شد. اين يک بار ديگر تفاوت بين نحوه عملکرد رهبري اين رژيم و نحوه عملکرد اکثريت عظيم مردم ايران را که دراين مورد با احترام و انديشمندانه فکرمي کنند نشان مي دهد".

خانم کاترينه اشتون رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا به روزپنجشنبه ادعاهاي احمدي نژاد را " بي حرمتي وغيرقابل قبول " خواند. اشتون افزوده است: " بنابراين دليل بود که نمايندگان 27 کشور عضو اتحاديه اروپا سالون جلسه را به رسم اعتراض ترک گفتند".

دي پي آ / رسول رحيم

ويراستار: صفي ابراهيم خيل

مطالب مرتبط

آگهی