اوباما از اعتراضات مسالمت آميز درايران پشتيباني کرد | آلمان و جهان | DW | 20.06.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما از اعتراضات مسالمت آميز درايران پشتيباني کرد

گرچه تظاهرات در ايران رسماً منع قرار داده شده اند، هواداران مخالفان تصميم گرفتند که امروز شنبه هم به جاده هاي تهران برآيند.

قرار است امروز شنبه نیز مخالفان حکومت درایران دست به اعتراض بزنند

قرار است امروز شنبه نیز مخالفان حکومت درایران دست به اعتراض بزنند

آيت الله علي خامنه اي رهبر مذهبي ايران ديروز طي سخنراني اش در هنگام نماز جمعه مردم را به آرامش فراخوانده و از آنها خواست تا به تظاهرات پايان بخشند. حکومت ايران از مير حسين موسوي کانديداي رسماً عقب افتاده اعلام شده درانتخابات رياست جمهوري خواست تا ديگر در تظاهرات سهم نگيرد. يک سخنگوي شوراي امنيت ملي ايران گفته است که موسوي نبايد از تظاهرات غير قانوني حمايت کند.

رهبر مذهبي ايران در سخنراني خود نتيجۀ رسمي انتخابات را قابل قبول خوانده و پيروزي احمدي نژاد را درين انتخابات قانوني و عاري از تقلب گفت. اين درحاليست که مخالفان، بويژه هواداران موسوي از تقلب بزرگ سخن ميزنند، و براي رسيدن به هدف شان، که لااقل تکرار انتخابات باشد، از يک هفته بدينسو دست به تظاهرات وسيع خياباني زده اند. اين تظاهرات قسماً با خشونت نيرو هاي امنيتي ايران مواجه بود.

غرب برخورد حکومت ايران را در قبال اوضاع در آنکشور به ديدۀ انتقاد مينگرد.

با درنظرداشت تظاهرات دوامدار و واکنش شديد رهبري ايران در برابر اين تظاهرات توده يي، بارک اوباما رئيس جمهور ايالات متحدۀ امريکا حمايت خود را از تظاهرات مسالمت آميز در ايران اعلام کرد. اوباما به تلويزيون سي بي اس نيوز گفته است: "رهبري ايران بايد اينرا بداند که جهان به آنها مينگرد". قبل از آن کانگرس ايالات متحدۀ امريکا قطعنامه اي را براي حمايت از مظاهره کننده گاني که از حکومت ايران انتقاد ميکنند، به تصويب رساند. اوباما به تلويزيون مذکور گفت: "عدالت را بايد بطور مسالمت آميز جستجو کرد، و صداي ملت بايد شنيده شود".

آیت الله علی خامنه ای رهبرمذهبی ایران با موضعگیری تند دربرابر خواست منتقدان اوضاع را دشوارترساخته است

آیت الله علی خامنه ای رهبرمذهبی ایران با موضعگیری تند دربرابر خواست منتقدان اوضاع را دشوارترساخته است

اوباما با اشاره به رهبري ايران افزود که از لحن برخي موضعگيري ها نگران است و نحوۀ برخورد در برابر کساني راکه از راه مسالمت آميز مي خواستند گوش شنوايي را جستجو کنند، سگنال آشکاري بود براي جامعۀ بين المللي، که ايران چه است و چه نيست!

آيت الله علي خامنه اي رهبر مذهبي ايران در سخنراني ديروزي خود غرب را به دامن زدن ناآرامي ها در ايران متهم ساخت و با لحن تندي پايان تظاهرات را خواستار شد.

اوباما ادعاي رهبري ايران را مبني بر اينکه گويا ايالات متحده امريکا مظاهره چيان را عليه حکومت ايران تشويق ميکند، رد کرد. رئيس جمهور ايالات متحدۀ امريکا همچنان گفت که اين مسأله تنها به ملت ايران تعلق دارد.

اوباما گفته است بگذارند درایران صدای عدالت به طورصلح آمیزی شنیده شود

اوباما گفته است بگذارند درایران صدای عدالت به طورصلح آمیزی شنیده شود

قبل از آن هردو مجلس کانگرس ايالات متحدۀ امريکا از مظاهره چياني که از حکومت ايران انتقاد ميکنند، حمايت کردند. مجلس نماينده گان با 405 رأي موافق و يک رأي مخالف، خشونت دوامدار حکومت و مليشه هاي طرفدار حکومت ايران را در برابر مظاهره چيان تقبيح کرد. اين مجلس تأکيد کرد که از آنعده شهروندان ايران حمايت ميکند که ارزش آزادي، حقوق بشر و دولت قانون را ميدانند.

رؤساي دول و حکومات اتحاديۀ اروپا هم خشونت در برابر مظاهره چيان را، که نتيجۀ انتخابات رياست جمهوري را نمي پذيرند، محکوم کردند.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان در اجلاس سران اتحاديۀ اروپا در بروکسل، سخنان ديروزي آيت الله علي خامنه اي رهبر مذهبي ايران را نوميد کننده خواند. اتحاديۀ اروپا خواهان آزادي اجتماعات و مطبوعات در ايران است. اتحاديۀ اروپا از حکومت ايران خواست تا از خشونت در برابر مظاهره چيان دست بردارد.

خبرگزاريها/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی