اوباما ازکانگرس 83.4 مليارد دالرديگر براي عمليات درعراق وافغانستان تقاضا کرد | آلمان و جهان | DW | 10.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

اوباما ازکانگرس 83.4 مليارد دالرديگر براي عمليات درعراق وافغانستان تقاضا کرد

بارک اوباما 83.4 ميليارد دالر اضافي را براي مأموريت هاي نظامي در عراق و افغانستان از کانگرس امريکا تقاضا کرده است. اوباما دليل اين تقاضاي خود را خرابتر شدن وضع امنيتي در افغانستان و پاکستان خوانده است.

اوباما این پول را به دلیل بیرون کشیدن سربازان امریکا ازعراق وخرابترشدن وضع امنیتی درافغانستان وپاکستان تقاضا کرده است.

اوباما این پول را به دلیل بیرون کشیدن سربازان امریکا ازعراق وخرابترشدن وضع امنیتی درافغانستان وپاکستان تقاضا کرده است.

در نامۀ اوباما آمده است: "ما در افغانستان و پاکستان با چنان يک وضع امنيتي روبرو استيم که به توجه عاجل نياز دارد".

اوباما افزوده است: "طالبان تندرو پيشروي ميکنند و شبکۀ تروريستي القاعده از موضع مطمئن اش در مناطق سرحدي پاکستان و افغانستان، ايالات متحدۀ امريکا را تهديد ميکند".

اوباما همچنان نوشته است که با پول اضافي تقاضا شده، در پهلوي بودجۀ از قبل تعيين شده، مأموريت هاي نظامي، ديپلوماتيک و ادارۀ استخبارات بايد تمويل گردند.

اوباما مخارج مأموريت هاي نظامي در عراق و افغانستان را براي بودجۀ سال 2010 ميلادي، قبلاً فهرست کرده است، زيرا او نميخواست که براي تمويل اين مأموريت ها پول اضافي تقاضا کند. اما کاخ سفيد گفته است که به مبلغي که اکنون تقاضا شده نياز مبرم و عاجل وجود دارد، و نميتوان صبر کرد تا بودجۀ جديد در ماه هاي آگست يا سپتمبر در اختيار گذاشته شود. رابرت گيبس سخنگوي اوباما اعلام کرد که اين آخرين تقاضاي دريافت پول اضافي براي هردو مأموريت نظامي خواهد بود.

اوباما به نانسی پیلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان امریکا نوشته است که دیگر تقضاضای پولی نمی کند

اوباما به نانسی پیلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان امریکا نوشته است که دیگر تقضاضای پولی نمی کند

اوباما گفته است که تقريباً 95 درصد پول تقاضا شده براي مأموريت هاي ارتش ايالات متحدۀ امريکا در عراق و افغانستان به مصرف ميرسد و بقيه در امور مختلف ديگر.

پاکستان را بايد با تقريباً 400 ميليون دالر در مبارزه عليه شورشيان اسلامگرا حمايت گردد. براي ادارۀ خودمختار فلسطين و کمک هاي بشري در نوار غزه 800 ميليون دالر درنظر گرفته شده است. تقريباً همين مقدار هم در اختيار قطعات حافظ صلح ملل متحد قرار داده ميشود، و براي مأموريت ضد مواد مخدر در مرز ايالات متحدۀ امريکا و مکسيکو 350 ميليون دالر از جانب اوباما تقاضا شده است.

ايالات متحدۀ امريکا از 11 سپتمبر 2001 به اينطرف جمعاً تقريباً يک بيليون، يا هزار ميليارد دالر را در جنگ هاي عراق و افغانستان به مصرف رسانده است. براي نيمۀ دوم سال روان ميلادي، در پهلوي پول نقد، معادل 7 ميليارد دالر پروژه هاي انکشافي هم درنظر گرفته شده است. ادارۀ تعيين بودجۀ ايالات متحدۀ امريکا گفته است که با اين تقاضاي بارک اوباما مخارج مجموعي جنگ براي سال 2009 به 150 ميليارد دالر خواهد رسيد.

فرانس پرس/صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی