اهميت سفررئيس جمهور افغانستان به آسياي جنوبي درگفتگو با سيف الدين سيحون | مصاحبه ها | DW | 30.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مصاحبه ها

اهميت سفررئيس جمهور افغانستان به آسياي جنوبي درگفتگو با سيف الدين سيحون

سفرحامد کرزي به آسياي جنوبي شامل مذاکره با مقامات هند واشتراک درکنفرانس سران سارک دربوتان بود. درمورد اهميت اين سفر امين بهراد خبرنگار راديو دويچه وله با سيف الدين سيحون استاد دانشکده اقتصاد کابل گفت وشنودي دارد.

حامد کرزی با من موهن سنگه نخست وزیرهند دردهلی

حامد کرزی با من موهن سنگه نخست وزیرهند دردهلی

دراواسط هفته گذشته حامد کرزي رييس جمهور افغانستان طي يک سفر رسمي چند جانبه وارد جنوب اسيا شد، وي دراين سفرش دراغاز ازکشورهند ديداري داشته وبا مقام هاي هندي گفتگو کرد وپس از ان درشانزدهيمن اجلاس سران دول عضو سارک اشتراک کرده است.

به گفته مقامات مهمترين موضوعات سفر کرزي به هند وبوتان را بهبود همکاري هاي اقتصادي کشورهاي جنوب اسيا با افغانستان و مبارزه عليه تروريزم درمنطقه بوده وهمچنان تغيير اقليم وحفظ محيط زيست در منطقه از محوري ترين بحث اجلاس سارک ميباشد.

گفته ميشود اقاي کرزي در ديداري که با من موهن سنگ صدراعظم هند داشته روي اصل هاي ياد شده صحبت کرده اند.

با اينکه سفر کرزي از ديد مقام هاي حکومتي افغانستان يک سفر با اهميت تلقي شده است ولي کارشناسان وتحليل گران اين سفر را به دليل مشکلات که به همراه دارد براي افغانستان خيلي مفيد نميداند اما درهرحال رفتن کرزي به اين مسافرت لازم وضروري پنداشته ميشود.

استاد سيف الدين سيخون کارشناس مسايل اقتصادي افغانستان ومنطقه باورمند است که انکشاف روابط افغانستان با هند ميتواند به نفع افغانستان، هند وحتا منطقه تمام شود ولي از طرف ديگرکوتاه کردن مداخله هاي پاکستان درعدم گسترش روابط افغانستان با هند يک ضرورت است.

پذیرایی ازکرزی دربوتان به هنگام برگزاری همآیش سران سارک

پذیرایی ازکرزی دربوتان به هنگام برگزاری همآیش سران سارک

وي در تماس تلفني به دويجه ويله اظهار داشت:

« هند ميخواهد درزمينه هاي آموزش وپرورش وتحصيلات عالي با افغانستان صادقانه کمک کند، درزمينه هاي زير ساخت، پيشرفت اقتصادي وثبات نيز هند ميخواهد به افغانستان همکاري کند، مسلما ما همکاري هاي هند را براي توسعه اي اقتصادي افغانستان ورفتن به سوي حل دشواري ها درافغانستان استقابل ميکنيم ولي ما ميخواهيم که پاکستان هم سر عقل بيايد زيرا افغانستان با ثبات براي پاکستان مهم است».

به باور سيحون گسترش روابط افغانستان هند موجب تحرکات گروهاي مداخله گرپاکستاني درامور دو کشور وبه خصوص افغانستان ميگردد.

اما استاد سيحون شانزدهمين جلاس سارک را بي ثمر پيش بيني ميکند، به باور استاد سيحون کشوهاي عضو سارک بيشتر ازاينکه به حل مشکلات منطقه اي بپردازند به داير کردن اجلاس هاي سمبوليک ونمايشي ميپردازند.

تروريزم، مواد مخدر، ادم ربايي وقاچاق ادم ومشکلات ترانزيت ازجمله مشکلات اساسي هستند که به قول استاد سيحون دامن گير کشورهاي عضو سارک ميباشند چرا دراجلاس هاي قبلي سارک دراين خصوص توجه نگرديد؟

استاد سيحون معتقيد است که اگر کشورهاي عضو سارک واقعيت هاي منطقه اي شان را ببينند ودررفع اين مشکلات اقدام نمايند؛ به کارهاي مهمي موفق خواهند شد.

استاد سیف الدین سیحون کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان

استاد سیف الدین سیحون کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان

به قول وي دراجلاس هاي قبلي قراربر اين بود که تسهيلات تجارتي ميان کشورهاي عضو فراهم شده و تعرفه هاي گمرکي ميان کشورهاي عضوصفر گردد، اما روابط تجارتي ميان برخي از کشورهاي عضوهنوز درمشکل ترين حدش قرار دارد وبعضا ميان پاکستان وهند روابط تجارتي کاملا قطع ميگردد.

استاد سيحون عوامل عمده اي را که سبب عدم موفقيت کشورهاي عضو ميشوند چنين برميشمارد.

« هيجگونه ظرفيت وتوانمندي براي حل اين پرابلم ها از خود تبارز نميدهند، به دليل مشکلات اقتصادي شان، به دليل مشکلات که اين سازمان در درون خود دارد به دليل مشکلات هندو پاکستان، به دليل مشکلات افغانستان وپاکستان به دليل ضد همگرايي هاي که ميان کشورهاي عضو وجود دارد به جاي اينکه در همکاري وهمگرايي باهم باشند درتقابل هم قراردارند، ازاين بابت اين کنفرانس ها بيشتر شکل نماين وسمبوليک دارند تا راه حل ها».

گفتني است که صندوق انکشافي سارک به منظور تقويت نهاد هاي دموکراتيک ورفع معضلات اساسي کشورهاي عضو درهمين اجلاس جاري ايجاد شده است که هند مبالغ هنگفتي را به اين صندوق اهدا کرده است.

گزارشگر: امين بهراد

ويراستار: رسول رحيم .

آگهی