اهميت ديدار احمدي نژاد از برازيل | آلمان و جهان | DW | 23.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

اهميت ديدار احمدي نژاد از برازيل

ديدار محمود احمدي نژاد از برازيل گام ديگري را در سياست خارجي برازيل براي متنوع ساختن همکاري هاي سياسي و اقتصادي آنکشور نشان ميدهد. برازیل با موضعگيري قدرت طلبانه اش ميخواهد کمتر تحت تأثير امريکا قرار داشته باشد.

فکرمی شود گسترش مناسبات درعرصه سیاست اتومی با برازیل یکی ازاهداف مهم سفراحمدی نژاد به آن کشور باشد

فکرمی شود گسترش مناسبات درعرصه سیاست اتومی با برازیل یکی ازاهداف مهم سفراحمدی نژاد به آن کشور باشد

صحبت دو رئيس جمهور، در پهلوي توافقات اقتصادي، چيز هاي بيشتري را دربر داشت. کارشناسان در صحبت شان با شبکۀ انترنتي جهاني دويچه وله گفته اند که اين ديدار احتمالاً راه را براي همکاري ستراتيژيک ايران و برازيل در عرصۀ نيروي هسته يي هموار خواهد ساخت.

وجوه مشترک در سياست اتمي

توماس فاتوير جامعه شناس و رئيس دفتر برازيلي انجمن "هاينريش بول" در ريو ده ژنيرو گفته است: "گذشته از مسألۀ اقتصادي، موضوع دومي ميتواند همکاري اتمي باشد، که برازيل، با ملاحظه به ايران، به آن بسيار علاقمند است. برازيل درين اواخر دوباره به انکشاف برنامۀ اتمي اش آغاز کرده است تا کار نيروگاه اتمي "انگرا 3" را به اتمام برساند و برنامه هاي بيشتر از آن را نيز درنظر دارد. برازيل ميخواهد يورانيم غني ساخته شده را صادر کند و به عنوان يک نيروي اتمي در عرصۀ جهاني عرض وجود کند. آنها نميخواهند حتماً بمب اتم بسازند، بلکه بر تمام پروسۀ اتمي تسلط داشته باشند."

در نتيجۀ همين ستراتيژي برازيل لولا ده سيلويا رئيس جمهور آنکشور نتنها از برنامۀ اتمي ايران انتقاد نکرده است، بلکه از اعتراض حکومت تهران در رابطه با حق استفادۀ ملکي از انرژي اتمي، دفاع کرده است. حکومت برازيل، با دقت زياد و اندکي نگراني، بحث روي برنامۀ اتمي ايران را تعقيب ميکند، زيرا هراس از آن دارد که درآينده اين کشور نيز، در رابطه با استفاده از نيروي هسته يي، با محدوديت ها روبرو شود. فاتوير ميگويد: "حکومت برازيل به اين مي انديشد که وقتي امروز ايران با اين شدت زير نظر قرار گرفته است، فردا نوبت برازيل خواهد رسيد."

لویس انوسیو لولا دا سلوا رئیس جمهور برازیل می خواهد کشورش بدون آنکه بمب اتومی تولید کند، برتمام پروسه های دراین زمینه تسلط داشته باشد وکمتر زیرتاثیرامریکا باشد

لویس انوسیو لولا دا سلوا رئیس جمهور برازیل می خواهد کشورش بدون آنکه بمب اتومی تولید کند، برتمام پروسه های دراین زمینه تسلط داشته باشد وکمتر زیرتاثیرامریکا باشد

او مي افزايد که ديدار رئيس جمهور برازيل با احمدي نژاد شهرت برازيل را در جهان خدشه دار نميسازد. به نظر وي رئيس جمهور برازيل با کشور هاي ديگر نيز مذاکره خواهد کرد و تنها يکجانبه با ايران باقي نخواهد ماند. فاتوير همچنان ميگويد: "فکر ميکنم به يک موضوع کمتر ارزش داده شده است که محکوم ساختن ايران از جانب کشور هاي غربي در سراسر نيم کرۀ جنوبي تا چه اندازه مهم تلقي ميشود. رئيس جمهور برازيل در کشور هاي مانند چين، هندوستان و در بخش اعظم افريقا با اين موضعگيري خود در برابر ايران با هيچ مشکلي روبرو نخواهد شد.

مناسبات خوب با همه جوانب

ستراتيژي برازيل که "دوست بودن با همه" است و ديدار لولا ده سيلويا با احمدي نژاد هم جزء آن شمرده ميشود، مزيت هاي اقتصادي را براي برازيل ببار آورده است، با آنکه اين ستراتيژي به ميل اروپا و ايالات متحدۀ امريکا نيست. اين ستراتيژي هم اکنون که بحران اقتصادي دامنگير جهان شده است، براي برازيل مثبت واقع شده است. چنانچه اين کشور در مقايسه با مکسيکو، که تنها وابسته به ايالات متحدۀ امريکا است، در زمان بحران جهاني اقتصادي کمتر زير فشار قرار دارد.

مارسيو داماسينو/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی