اهميت تامين امينت در افغانستان براي آلمان | افغانستان | DW | 12.11.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

اهميت تامين امينت در افغانستان براي آلمان

مرکل: "ما به بايد به اين امر دست يابيم که افغانستان نيز اين ارادۀ محکم را آشکار تر از خود نشان دهد که به عنوان يک خلق واقعا ً مي خواهد از نظر سياسي به پاي خود بياستد."

مرکل تاکید کرد: که پيروزي در ماموريت اين پيمان در جنگ عليه تروريسم در افغانستان، تاچه اندازه براي حيثيت و آبروي ناتو در جهان مهم است

مرکل تاکید کرد: که پيروزي در ماموريت اين پيمان در جنگ عليه تروريسم در افغانستان، تاچه اندازه براي حيثيت و آبروي ناتو در جهان مهم است

ثبات بخشيدن افغانستان براي جمهوري فدرال آلمان، تا هنوز بزرگترين نگراني سياست خارجي ان کشور را تشکيل مي دهد و به اين اساس براي آن کشور داراي اهميت زياد است. انگيلا مرکل صدراعظم آلمان در سخنراني مهم خود در بارۀ مسووليت آلمان در پيمان ناتو تاکيد کرد که پيروزي در ماموريت اين پيمان در جنگ عليه تروريسم در افغانستان، تاچه اندازه براي حيثيت و آبروي ناتو در جهان مهم است. صدراعظم آلمان افزود که ماموريت و عمليات آلمان در افغانستان که فعلا ً به 4500 سرباز مي رسد، همچنان ادامه مي يابد تا زماني که افغانستان با ثبات و با امنيت گردد. مرکل به اين ترتيب مخالفتش را با عمليات و ماموريت آلمان در يک محدودۀ زماني در افغانستان بار ديگر اعلام داشت. اما او بر اين نکته نيز تاکيد کرد که کشورش در آينده مسووليت بيشتر و موضع گيري روشن از جانب حکومت افغانستان را در زمينه هاي گوناگون از جمله در مبارزه عليه کشت و زرع خشخاش انتظار دارد. مرکل به ادامه گفت:

"ما به بايد به اين امر دست يابيم که افغانستان نيز اين ارادۀ محکم را آشکار تر از خود نشان دهد که به عنوان يک خلق واقعا ً مي خواهد از نظر سياسي به پاي خود بياستد."

مرکل مي خواهد با اوباما بارۀ طرح وسيع امنيتي و تاثير دوجانبۀ کمک هاي نظامي و بازسازي در افغانستان صحبت نمايد

مرکل مي خواهد با اوباما بارۀ طرح وسيع امنيتي و تاثير دوجانبۀ کمک هاي نظامي و بازسازي در افغانستان صحبت نمايد

مرکل صدراعظم آلمان مي خواهد با بارک اوباما رييس جمهور آيندۀ ايالات متحده امريکا در بارۀ طرح وسيع امنيتي که براي حکومتش داراي اهميت اساسي است، يعني تاثير دوجانبۀ کمک هاي نظامي و بازسازي در افغانستان صحبت نمايد. مرکل در سخنراني خود نگراني کشورش را در قسمت تاکيد اوباما بر اعزام سربازان بيشتر به افغانستان و نيز توسعه عمليات نظامي آلمان به مناطق جنوب افغانستان نيز از ياد نبرد. او گفت که کشورش در قسمت ارسال هواپيما هاي اکتشافي آواکس سهم بيشتري خواهد گرفت، اما در انتخابات سال 2009 در افغانستان، در نظر ندارد تا عمليات نظامي را در مناطق جنوبي که در ميان مردم آلمان مورد منازعه است، توسعه دهد.

انگيلا مرکل در اين سخنراني خود به اهميت رابطه خوب با روسيه نيز تاکيد کرده گفت که روسيه يک شريک و همکار مهم براي آلمان است.

اما فرانس يوزيف يونگ وزير دفاع آلمان از روسيه انتقاد کرد که در روز انتخاب اوباما به عنوان رييس جمهور جديد ايالات متحده امريکا، استقرار راکت هاي کوتاه برد را در کالينينگراد اعلام کرده است. او گفت که اين اعلام يک علامت نادرست در يک موقعيت نادرست زماني بوده است، اما او با اين امر موافق است که مذاکرات در شوراي ناتو- روسيه از سرگرفته شوند که بعد از جنگ در گرجستان قطع شده بودند. او گفت که در اين زمينه بايد تفاوت و اختلافات با ايالات متحده امريکا در قسمت استقرار چترهاي راکتي طرح شده نيز حل و فصل گردند. او افزود:

يونگ وزير دفاع آلمان از روسيه انتقاد کرد که در روز انتخاب اوباما به عنوان رييس جمهور جديد ايالات متحده امريکا، استقرار راکت هاي کوتاه برد را در کالينينگراد اعلام کرده است

يونگ وزير دفاع آلمان از روسيه انتقاد کرد که در روز انتخاب اوباما به عنوان رييس جمهور جديد ايالات متحده امريکا، استقرار راکت هاي کوتاه برد را در کالينينگراد اعلام کرده است

"من تا هنوز به اين عقيده هستم که ما بايد در قسمت استقرار چتر هاي راکتي در قدم اول به يک موضع گيري مشترک در ناتو دست يابيم، زيرا ما به نظر من نبايد اروپا را در اين قسمت با مواضع مختلف چند پارچه سازيم؛ دوم ما بايد در شوراي ناتو- روسيه نيز به يک توافق دست يابيم."

به اين ترتيب موضوع گرجستان ناتو را همچنان به خود مشغول خواهد داشت، به خصوص که اين کشور مثل اکراين تلاش مي کند که عضويت در پيمان ناتو را به دست آورد. اما اين امر براي مرکل صدر اعظم آلمان خيلي پيش از وقت است. او در اين باره اظهار داشت:

"هردو کشور مي توانند عضو ناتو گردند، در صورتي که آنها خواهان آن باشند و شرکاي ناتو نيز با آن توافق نمايند. اما به نظر من در رابطه با اوضاع کنوني در اين کشور ها، شرايط داخل شدن آنها در ناتو تکميل نشده است و من در زمان محدود نيز چنين نمي بينم." انگيلا مرکل خواهان جهت گيري جديد استراتيژيک در پيمان ناتو گرديد. او گفت که اعضاي پيمان ناتو در جشنوارۀ شصتمين سالروز پيمان در ماه اپريل سال آينده بايد يک طرح تغيير يافتۀ پيمان را براي قرن 21 ام پيشنهاد نمايد.