انگلامرکل خواهان طرح قوانين امنيتي بين المللي درقبال مواد هسته اي شد | آلمان و جهان | DW | 13.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

انگلامرکل خواهان طرح قوانين امنيتي بين المللي درقبال مواد هسته اي شد

انگلا مرکل، نخست وزيرآلمان، در کنفرانس عالي سران 47 کشور درباره امنيت اتمي جهان درباره خطرات "بمب هاي کثيف" صحبت نموده، هشدارداد.

انگلامرکل، نخست وزیرآلمان

انگلامرکل، نخست وزیرآلمان

مرکل همچنان تقاضا کرد که بايد در اين قسمت قوانين امنيتي حقوقي بين المللي به وجود آيد.

در مرکز نشست عالي سران 47 کشور درباره امنيت اتمي جهان در واشنگتن، بحث روي توسعه ي سلاح هاي اتمي در سطح جهاني مطرح است.

اما نخست وزيرآلمان درکل خواست تا تدابيري براي امن ساختن مواد راديو اکتيف ضعيف شده گرفته شود که ازآن بمب هاي به اصطلاح کثيف ساخته مي شود. " منظوراز"بمب هاي کثيف" بمب هاي متعارفي است که در آنها مواد راديو اکتيف مخلوط است. در اين نوع بمب ها مقدار کمي مواد راديو اکتيف مثلاً از بخش هاي طب، صنعت و يا تحقيقات کافي است تا خسارات سنگين را به بار آورد و موجب فاجعه شود.

از ديد انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، قدرت هاي هسته اي ثابت کرده اند که خطرات اتمي يک مشکل خيالي نيست. اوتوضيح داد:

" در اين قمست گفته شده که براي گسترش مواد هسته اي ، هيچ مکانيسم حقوقي وجود ندارد تا به آن وسيله مثلاً دولت هاي که مواد هسته اي را در اختيار سازمان هاي تررويستي قرار مي دهند، مورد پيگرد قرار گيرند."

در دور هاي مختلف گفت وگوها در اين کنفرانس بايد روشن شود که کدام يک از کشور ها نيازمند کمک و کدام يک از کشور ها قادر به دادن اين کمک ها هستند. در پايان بايد هر کشور جداگانه درابطه با وظيفه اش توضيح نامه اي ارايه کند تا برنامه ي کاري براي تدابير بعدي در نظر گرفته شود.

همچنان تا نشست آينده بعد از دوسال، بايد مشخص شود که کشور ها هريک جداگانه چگونه با اين مشکل برخورد کنند. کشور آلمان مي تواند با قوانين مربوطه اش در رابطه با اين مشکل نمونه باشد، به خصوص که اهيمت اين مشکل با در نظر داشت افزايش انرژي هسته اي نمايان تر مي شود.

رسانه ها/ مبلغ

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی