انفجار دربرابرقونسلگري هند وکشته شدن يک قوماندان مهم شورشيان درافغانستان | افغانستان | DW | 14.12.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

انفجار دربرابرقونسلگري هند وکشته شدن يک قوماندان مهم شورشيان درافغانستان

به روزپنجشنبه انفجاري دربرابرقونسلگري هند درجلال آباد صورت گرفت بدون آنکه کسي زخمي شود. دراين ميان مقامات ائتلاف مدعي اند که يک قوماندان مهم شورشيان را کشته اند.

درحالی که رهبران شورشیان پناهگاههای محفوظی درپاکستان دارند، پیروان شان را درافغانستان با خطرات مهلکی روبه رو می سازند

درحالی که رهبران شورشیان پناهگاههای محفوظی درپاکستان دارند، پیروان شان را درافغانستان با خطرات مهلکی روبه رو می سازند

پنجشنبه شب بمبي دربرابر قونسلگري هند درجلال آباد منفجر گشت. بنا به اظهار مقامات رسمي کسي دراين حادثه زخمي نگرديده است. گفته مي شود که بمبي که ازدور هدايت مي شده است نزديک به قونسلگري هند جا سازي شده بود، فکرمي شود طالبان عامل آن باشند. گفته مي شود که همه ماموران قونسلگري هند محفوظ بوده وبه ساختمان قونسلگري خسارتي نرسيده است.

مقامات نظامي امريکايي درافغانستان به روزجمعه گفته است که : ائتلاف زير فرماندهي ايالات متحده امريکا يک قوماندان مهم جنگجويان را که مسئوول حمله بر نيروهاي افغاني وبين المللي درشرق افغانستان بوده است به قتل رسانده است .

دراين اين اظهاريه گفته شده که ملا سنگين دومين شخص درفرماندهي شبکه منسوب به سراج الدين حقاني درعملياتي به روزسه شنبه به قتل رسيده است.

دراعلاميه آمده است که :" سراج درپاکستان ودرشرايط بالنسبه محفوظي قر ار دارد و فرمانبردارانش را درخطر بزرگي قرار مي دهد.

مقامات افغاني وائتلاف بين المللي ضد ترور پيوسته گفته اند که رهبران طالبان ورهبران ساير گروههاي جنگي موتلف با آنها پناهگاههاي محفوظي درمناطق قبايلي پاکستان دارند. اين ادعايي است که مکرراً ازجانب اسلام آباد رد مي شود.

مطالب مرتبط

آگهی