انفجارها بيش از37 تن را درقطار زيرزميني ماسکو کشت | آلمان و جهان | DW | 29.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

انفجارها بيش از37 تن را درقطار زيرزميني ماسکو کشت

صبح امروز دوشنبه دو انفجار شديد در قطار ها ي زير زميني ، شهر ماسکوپايتخت روسيه را که به گزارش بازجويان يا مأمورين تحقيق ، توسط افراد انتحاري انجام يافته بود ،تکان داد.

بااین انفجارها خاطره سیاه انفجارهای سال 2004 دوباره درذهن مردم ماسکو زنده شد

بااین انفجارها خاطره سیاه انفجارهای سال 2004 دوباره درذهن مردم ماسکو زنده شد

اکنون پوليس ماسکو مليون ها شهروند ماسکو را هشدار داده است تا با جديت تمام وبا بيداري مواظب خود باشند . علاوه براين براي جلوگيري از خطر حملات ديگر در روسيه تدابير جدي امنيتي اتخاذ شده است.

37کشته و 70 زخمي ايکه شمار از آنها را خطر مرگ تهديد ميکند ، ترازنامه موجود حملات انفجاري در قطار زيرزميني يا "مترو" در مرکز شهر ماسکو است. مقامات رسمي از حملات تروريستي هدفمندانه صحبت ميکنند. يوري لوشکوف، شاروال ( شهردار) ماسکو قبل از ظهر امروز گفت:

«بر اساس ارقام ابتدايي ايکه ما آنرا همين اکنون از ادارۀ استخبارات روسيه بدست آورده ايم، ثابت است که حمله کنندگان انتحاري دو زن بوده اند.»

ادارۀ استخبارات داخلي روسيه ( اف بي اس )، تصديق کرده است که هردو زن عين ميتود را بکار برده اند. آنها مواد منفلقۀ شانرا در لحظاتي منفجر ساختند که قطار ها در ايستگاه هاي شان توقف کردند و دروازه ها باز شد. مواد انفجاريه نوع ساچمه يي، نه تنها انسانها را در داخل واگون هاي قطار هلاک و زخمي ساخته است، بلکه در خود ايستگاه نيزقرباني داشته است.

عاملان اين حملات، زمان حملات شانرا آگاهانه انتخاب کرده بودند. زمانيکه در آن مردمان زيادي در رفت وآمد اند. مليون ها انسان براي رفتن به محل کار از قطار هاي زير زميني استفاده مي کنند. ايرينا ادريانووا، آمر بخش اطلاعات مبارزه با حوادث از طريق تلفون چنين توضيح داد:

«بر اساس اطلاعات ما اولين انفجار ساعت 7:56 رخ داد. مواد منفجره در دومين واگون قطار منفجر شد. قطار در همان لحظه در ايستگاه لوبيانکا توقف داشت.»

همچنان از قرار معلوم انتخاب ايستگاه ها تصادفي نبود: در نزديکي ايستگاه لوبيانکا، جاييکه اولين بمب منفجر شده است، مقر مرکزي ادارۀ استخبارات روسيه قرار دارد.

«کمي بعد از آن ساعت 8:37 دقيقه انفجار ديگري در ايستگاه پارک کلتوري مترو رخ داد. باز هم در واگون دومي، باز هم انفجار زماني رخ داد که دروازه ها باز شدند. در هردو انفجار از مواد منفجره نوع نا معلومي کار گرفته شده است. در حال حاضر مأمورين مبارزه با حوادث، اطفاييه و ادارات استخبارات و همچنان طبيبان عاجل مشغول اجراي وظايف شان اند».

يکي از شاهدان عيني اين حوادث، طي يک پيام انترنتي مقامات دولتي را به عدم اخذ بموقع تدابير قبل از انفجار دوم، متهم ساخته وگفته است:

«موضوع زماني اتفاق آغازشد که من در ايستگاه «کتابخانۀ لينن» در قطار بالا شدم. در آنجا توضيحات داده ميشد که قطار تأخير دارد. اما هيچ کسي نگفت، که ما بايد بجاي مصووني برويم، و قطار ها بايد حرکت نکنند، و بايد آدم از بس و قطار هاي روي زمين استفاده کند. در ايستگاه «کروپت کينسکايا» 10 دقيقۀ کامل ايستاده بوديم. قبل از ايستگاه «پارک کلتوري» پنج دقيقه در تونل ايستاده مانديم. بعد از آن حرکت کرديم. و انفجاري در واگون اولي و يا دومي رخ داد. من تکان آنرا حس کردم. صداي انفجار بسيار بلند بود و دود زياد وجود داشت. چند لحظه بعد همه جا را دود فرا گرفته بود. و مردم بصورت وحشت زايي فرياد ميکشيدند.»

باشنده هاي مسکو تکان شديدي خوردند. خاطرۀ سال 2004 براي شان دوباه زنده شد. آنزمان يک حمله کنندۀ انتحاري زن خودش را در هوا منفجر و 40 تن را باخود هلاک ساخت. در آن زمان سر نخ به قفقاز شمالي ميرسيد. اين بار نيز ممکن است زنان انتحار کننده بيوه هاي جنگجويان به قتل رسيده از منطقۀ ناآرام داغستان، انگوشيتيا و يا چچينيا باشند.

کريستينا ناگل / خالد صديقي

ويراستار: رسول رحيم

آگهی