انتيگريتي واچ افغانستان: فقط بخش اندک کمکهاي بين المللي به مردم افغانستان مي رسد | افغانستان | DW | 10.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

انتيگريتي واچ افغانستان: فقط بخش اندک کمکهاي بين المللي به مردم افغانستان مي رسد

نظر به تحقيقات سازمان مستقل غير دولتي " انتيگريتي واچ افغانستان " از کمک هاي ميلياردالري بين المللي، براي افغانستان دربسياري موارد فقط يک بخش بسيار ناچيز آن ها به مردم مي رسد.

درماه جنوری سال 2002 درکنفرانس کشورهای کمک کننده مالی درتوکیو کرزی ووزیرخارجه وقتش کمکهای هنگفت را راه حل پنداشته وراضی به نظرمی رسیدند

درماه جنوری سال 2002 درکنفرانس کشورهای کمک کننده مالی درتوکیو کرزی ووزیرخارجه وقتش کمکهای هنگفت را راه حل پنداشته وراضی به نظرمی رسیدند

اين سازمان چند روز قبل از کنفرانس کشور هاي امداد کننده مالي براي افغانستان در پاريس، اظهار داشت که به طور نمونه از 100 دالر کمک، در بعضي موارد، فقط 20 دالر آن به افغانستان مي رسد.

تا 50 در صد از کمک هاي پولي به کشور بعد از سال 2001، به مصرف اقدامات امنيتي براي امداد گران بي شمار خارجي اختصاص داده شده است. لورينسو ديليسگو نويسندۀ اين تحقيات از کشور هاي کمک کنندۀ پول تقاضا مي کند که کمک هاي شان را به صورت موثري سازمان دهي نمايند و پرداخت ها را به صورت بهتري هماهنگ سازند. او ديروز دوشنبه در اثناي پيشکش کردن نتايج تحقيقاتش در کابل گفت:

"کمک تنها در حمايت هاي طبي و يا ساختن مکاتب خلاصه نمي شود، بلکه به اين معني نيزاست که دولت را بايد در مسير استقلال هرچه بيشتر کمک کرد. اما اين امر از جانب کشور هاي کمک کننده پول بسيار کم مورد توجه قرار مي گيرد."

افغانستان مي خواهد به روز پنجشنبه در پاريس 50 ميليارد اضافي را مطالبه کند. 6 سال بعد از سقوط طالبان، جنگ عليه اين افراطي هاي اسلاميست تا هنوز پايان نيافته است و افغانستان تا هنوز در جملۀ فقير ترين کشور هاي جهان به شمار مي رود.

آلمان در عمليات پيمان ناتو، با 3500 سرباز سهيم است که در شمال افغانستان مسوول حفظ امنيت هستند و کشور را در بازسازي آن کمک مي نمايند.

نظر به تحقيقات سازمان "انتيگريتي واچ افغانستان" در هفت سال اخير 25 ميليارد دالر ( حدود 16 ميليار يورو) براي افغانستان آماده شده است که از آن جمله 15 ميليارد دالر به مصرف رسيده است.

بين 15 تا 30 در صد اين کمک هاي پولي براي اقدامات امنيتي سرمايه گزاري شده است. و بر اساس اين تحقيقات 20 در صد ديگر آن خرج مصارف کمک هاي شده است که به نام "کمک هاي تخنيکي" ياد مي شود. معاش براي کارشناسان خارجي به اين نوع "کمک هاي تخنيکي" تعلق دارد که در مورد يک سازمان کمکي دولت ايالات متحده امريکا تا 22000 دالر يعني در حدود 14000 يورو در ماه مي باشد.

70 در صد کمک هاي از طريق حکومت افغانستان به مصرف نمي رسد. اين سازمان انتقاد مي کند که حکومت افغانستان بر مصارف و پرداخت ها، به اندازۀ کافي کنترول ندارد. به علاوه حکومت تا هنوز تا 90 در صد به امداد هاي خارجي وابسته است.

بنا بر اين به نظر اين سازمان، جامعۀ جهاني بايد به صورت جدي به اين امر توجه نمايند که افغانستان از ثروت هاي مواد طبيعي خود استفاده کند.

"انتيگريتي واچ افغانستان " کمک هاي غير موثر را نيز مسوول اين همه فساد مالي سهگين در افغانستان مي داند. توزيع پول از طريق منابع بيشمار، زمينه را براي رشوت ستاني و رشوت دهي به ميزان وسيعي آماده مي سازد.

مطالب مرتبط

آگهی