انتقال غیرقانونی میلیاردها دالر از افغانستان به خارج | افغانستان | DW | 28.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

انتقال غیرقانونی میلیاردها دالر از افغانستان به خارج

خروج بيش از سه میلیارد دالر از کابل در سالهاي اخير، باعث اين نگراني شده است که پولهاي نامشروع به دست آمده از فساد و مواد مخدر، در کشورهاي خارجي ذخيره ميشوند.

فساد گسترده احساسات ضد حکومتي را افزايش داده

فساد گسترده احساسات ضد حکومتي را افزايش داده

روزنامه وال ستريت ژورنال گزارش داده است که پول نقد بيشتر از درآمد سالانه حکومت افغانستان از ماليات و گمرکها، در درون دستکول در هواپيماهايي که از ميدان هوايي بينالمللي کابل به خارج پرواز مي کنند، جابهجا و انتقال داده ميشوند.

يک مقام ايالات متحده امريکا که در مورد فساد و منابع مالي طالبان تحقيق ميکند، گفت: "بسياري اين (پولها) به نظر ميرسد که از ماليههاي دالرهاي ما است که دزديده شده اند. و البته (پول) ترياک".

محققين به اين عقيده اند که بخشي از پولهايي که به خارج از افغانستان انتقال داده ميشوند، از پولهاي کمکي دونرهاي غربي و قراردادهاي امريکا، اروپا و نيروهاي ناتو براي تامين امنيت و کارهاي بازسازي در افغانستان است.

بسياري پولهايي که از ميدان هوايي ميگذرد، معمولا توسط حواله - که يک روش انتقال پول به صورت شخصي و غالبا سري رايج در جهان اسلام است - انتقال داده ميشود.

براساس گزارشها، دالر امريکايي، ريال سعودي، روپيه پاکستاني، کرونر نارويژي و حتا مارک آلماني که تاريخ استفاده آن گذشته اما با يورو بازخريد ميشود، از ميدان هوايي کابل خارج ميشود.

وال ستريت ژورنال به نقل از يک مقام عالي رتبه امريکايي گفته است: "شما بکسهاي مملو از پول را در قسمت عقبي هواپيما به دست ميآوريد. شما اشخاصي را گير ميآوريد، دقيقا، که بکسهايي از پول نقد را با خود به هواپيما ميآورند".

براساس اين گزارش، محققين به اين باور اند که مشتريان حواله مقامهاي بلند رتبه و اعضاي اداره حامد کرزي، به شمول برادر کرزي و معاون اول او محمد قسيم فهيم، را شامل ميشوند.

برادر محمد قسيم فهيم در اين گزارش وال ستريت ژورنال شموليت قسيم فهيم در انتقال پول به خارج را رد کرده است. او گفته است: "برادر من؟ او در مورد پول هيچ چيزي نميداند".

محمود کرزي، برادر رييس جمهور کرزي به وال ستريت ژورنال گفت که او علاقمند تجارت مشروع است و هرگز مبلغ زياد پول به خارج از کشور انتقال نداده است.

فساد گسترده و ظن شموليت مقامهاي عالي رتبه در تجارت مواد مخدر، احساسات ضد حکومتي را افزايش داده، و نيز باعث گسترش حمايت از طالبان شده و تلاشهاي امريکا براي تقويت اداره کرزي را تضعيف کرده است.

به گفته جنرال آصف جبار خيل، رييس گمرک ميدان هوايي کابل، باور به اين است که پولهاي به دست آمده از ميدان هوايي کابل در جريان انتقال، "درصدي پاييني" از پولهايي باشد که از ميدان هوايي کابل و کل افغانستان خارج ميشوند.

جنرال آصف گفت سال گذشته گمرک ميدان هوايي يک "بسته ميليونها دالري" را که پنهاني انتقال داده ميشد، دريافت کرد و تلاش نمود که از انتقال آن به دبي، جلوگيري کند. اما او براي جلوگيري از انتقال اين پول، با مشکلاتي روبهرو شد.

او افزود: "اما فشارهاي زيادي از سوي مقامهاي بلندربته بر من وجود داشت... آنها گفتند که در اين رابطه با بانک مرکزي هماهنگي شده و به من گفتند که اجازه دهم اين پول انتقال داده شود". او از ذکر نام مقامهايي که بر او فشار وارد کرده بودند، ابار ورزيد.

فرانس پرس/ عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم

آگهی