انتقال اموال غيرنظامي ناتوازطريق روسيه وآسياي مرکزي به افغانستان | افغانستان | DW | 06.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

انتقال اموال غيرنظامي ناتوازطريق روسيه وآسياي مرکزي به افغانستان

چندي قبل روسيه وناتوبراي انتقال اموال غيرنظامي سربازان ناتومستقردر افغانستان ازطريق روسيه وبرخي ازکشورهاي آسيايي مرکزي، بويژه جمهوري هاي ازبيکستان وتاجيکستان توافق کردند.

default

سوال اينجاست که آيا رهبران روسيه ازقبول اين برنامه چه امتيازاتي را از کشورهاي عضوپيمان ناتو، براي کشورشان وجمهوري هاي متحد آسيايي شان انتظاردارند، وناتو تا چه حد به وعده هاي خويش دراين زمينه عمل خواهدکرد.

بخش ديگرپرسشها اينست که هدف اساسي پيمان ناتوچه بوده مي تواند که به يک بارگي تصميم گرفتند تا اکمالات غيرنظامي سربازان شان را ازاين طريق عملي کنند.

پاسخ ها تاحدي روشن است؛ به باوربرخي ازکارشناسان انتقال اموال غيرنظامي از طريق روسيه وکشورهاي آسيايي مرکزي به افغانستان ازلحاظ اقتصادي نسبت به خطوط هوايي و يا ازطريق پاکستان، کمترين هزينه را دربرخواهد داشت.

گفته مي شود دلايل ديگري هم وجود دارد که ناتوراناگزيرساخت تابراي عملي نمودن اين برنامه دست بسوي کشورهاي آسياي مرکزي وروسيه درازنمايد.

به باورقاسم بيک محمد، کارشناس امورسياسي، نا امن بودن راه هاي پاکستان و افغانستان بويژه برخي ازمناطقي که اين دوکشور را باهم پيوست مي نمايند،مي تواند يکي ديگرازدلايل معتبردراين راستاباشد.

آقاي بيک محمد همچنان مي گويد:" کشورهاي آسيايي مرکزي همکاري با اتحاديه اروپا را دراين زمينه، درواقع يک گام مثبت درراستاي تامين امنيت وثبات منطقه ارزيابي مي نمايند."

آگاهان سياسي باوردارند که اين قرارداد براي تاجيکستان ودرمجموع کشور آسياي مرکزي ضمن آنکه دست آورد اقتصادي رادرپي دارد، همچنان اين توافق مشخص براي تاجيکستان يکي ازاهداف سياسي وروابط خارجي اين کشوردانسته مي شود.

قاسم بيک محمد نيزآن را براي تاجيکستان درابعاد سياسي واقتصادي ارزشمند مي داند. براساس گفته هاي همين اگاه سياسي تاجيکستان دراين زمينه پيشترازبقيه کشور هاي منطقه گامهاي مثبت برداشته و"ا اکنون بيشترازديگران درراستاي همکاري با افغانستان تلاش کرده است."

گفته مي شود بعد ازآغازانتقال محموله هاي غيرنظامي ناتو به افغانستان برخي از ولايات شمالي آن کشورنا امن شده است،اما تا اکنون حدوداً بيشتراز5000 کانتينر هاي حامل محموله هاي غيرنظامي ازطريق تاجيکستان وارد افغانستان شده است.

حسيب دروازي، دوشنبه شهر- تاجيکستان

ويراستار: ياسر

آگهی