انتقاد ″گزارش گران بدون مرز″ از وضعيت آزادي بيان و روزنامه نگارن در افغانستان | افغانستان | DW | 17.03.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

انتقاد "گزارش گران بدون مرز" از وضعيت آزادي بيان و روزنامه نگارن در افغانستان

"باوجود آنکه هفت سال بعد از پايان حاکميت طالبان در افغانستان حق آزادي بيان وجود دارد، اما حکومت و مقامات مسووليت عملي کردن آن را به عهده نمي گيرند."

از جمله نشانه های بد تر شدن آزادی بیان در افغانستان: محکومیت پرويز کامبخش روزنامه نگار جوان به 20 سال زندان

از جمله نشانه های بد تر شدن آزادی بیان در افغانستان: محکومیت پرويز کامبخش روزنامه نگار جوان به 20 سال زندان

"گزراش گران بدون مرز" (ROG) برآورد انتقادي يي از وضعيت آزادي رسانه ها در افغانستان به عمل آورده اند. گزارش آن ها امروز سه شنبه نشر شده است. در اين گزارش چگونگي رشد رسانه ها و آزادي بيان در افغانستان از زمان رسيدن حامد کرزي به مقام رياست جمهوري در دسامبر سال 2001 (هفت سال قبل) مورد بررسي قرار گرفته است.

در گزارش آمده است که به خصوص در هفته هاي اخير، رعايت، احترام و توجه به حقوق بشر در افغانستان به صورت چشمگيري تنزيل يافته است. قتل جاويد احمد، روزنامه نگار افغان همکار رسانه هاي خبري کانادا در قندهار در ماه مارچ ، ممنوع کردن روزنامۀ "پيمان" از نشر در اثر فشار نيرو هاي محافظه کار و مقامات دولتي در ماه فبروري و نيز محکوميت سيد پرويز کامبخش روزنامه نگار جوان به 20 سال زندان در همين ماه، همه نشانه هاي روشني هستند براي بدتر شدن وضعيت آزادي مطبوعات در افغانستان. گزارش گران بدون مرز ابراز ترس و نگراني کرده اند که فشار بر رسانه ها در آستانۀ انتخابات رياست جمهوري در ماه اگست افزايش مي يابد. گزارش گران بدون مرز انتقاد مي کنند:

"باوجود آنکه هفت سال بعد از پايان حاکميت طالبان در افغانستان حق آزادي بيان وجود دارد، اما حکومت و مقامات مسووليت عملي کردن آن را به عهده نمي گيرند."

در آغاز گزارش ذکر شده است:

"براي همکاران زن و مرد رسانه ها تا هنوز امنيت کافي وجود ندارد. برعکس تهديد هاي جديد در مورد آنها به وسيلۀ دار و دسته هاي مواد مخدر و از طريق آدم ربايي ها و اتهامات ضد ِ دين افزايش مي يابد."

باوجود افزايش قهر و خشونت عليه رسانه ها، هيج نشانه اي دال بر اقدام و مداخلۀ عليه آن ها از طرف حکومت ديده نمي شود. در گزارش آمده است:

"در عقب بسياري از حملات عليه رسانه ها طالبان قرار دارند ، اما نيرو هاي امنيتي، مقامات محلي و نيرو هاي نظامي بين المللي نيز مانع کار روزنامه نگاران مي شوند."

آژانس خبری آلمان/مبلغ

ویراستار: آهنگ