انتقاد کمیسار حقوق بشر شورای اروپا از محدودیت در الحاق خانواده پناهجویان | مهاجرت به اروپا | DW | 19.06.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

انتقاد کمیسار حقوق بشر شورای اروپا از محدودیت در الحاق خانواده پناهجویان

نیلس مویزنیک، متصدی حقوق بشر در شورای اروپا از وضع محدودیت ها در قسمت الحاق خانواده های پناهجویان در آلمان و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتقاد کرد.

در گزارشی که روز دوشنبه انتشار یافته است، مویزنیک خاطر نشان نموده است که ادغام پناهجویان صرف در صورتی می تواند موفقانه باشد که آنها به خانواه های شان بپیوندند. بنابراین، متصدی حقوق بشر مذکور تقاضا نمود که «کشورهای اروپائی حقوق بشر را احترام کنند و حق الحاق خانواده ها را رعایت نمایند.»

در این گزارش 56 صفحه یی آمده است که بسیاری کشورهای اروپایی امکان یکجا گردیدن خانواده ها را محدود ساخته اند. بنا بر این پناهجویانی که به آلمان آمده اند، و در بدو امر صرف مستحق به اصطلاح محافظت تکمیلی (اقامت یک ساله) می باشند، دو سال باید برای الحاق خانواده های شان انتظار بکشند. در این گزارش گفته می شود که  در اتریش، سویدن و دنمارک نیز حق الحاق خانواده ها محدود گردیده است.

مویزنیک به طور خاص تقاضا کرده است که اطفال پناهجوی زیر سن بدون همراه باید استحقاق الحاق خانواده های شان را پیدا کنند. زیرا به گفته او یک «ارتباط قوی» بین یکجا شدن خانواده ها و ادغام پناهجویان وجود دارد.

بنا بر فشاری که از جانب اتحاد احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی وارد شده بود، حکومت آلمان فدرال در سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفت که الحاق خانواده های پناهجویانی را که حفاظت تکمیلی (اقامت یک ساله) به دست آورده اند، تا ماه مارچ ۲۰۱۸ به تعلیق در بیاورد. سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی (سی دی یو) و  سوسیال مسیحی (سی اس یو) روی روی تمدید این لوایح اصرار می ورزند.      

rr/af/AFPD 

DW.COM

آگهی