انتقاد کارشناسان بريتانيا ازاستراتژي نظامي درافغانستان | افغانستان | DW | 14.02.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

انتقاد کارشناسان بريتانيا ازاستراتژي نظامي درافغانستان

به روزچهارشنبه کارشناسان بريتانيايي درست چند ساعت پيش ازآنکه حامد کرزي رئيس جمهورافغانستان به لندن مواصلت نمايد، ازستراتژي نظامي ناتو دايربرافزايش فعاليتهاي جنگي انتقاد نمودند.

خانواده افغان به هنگام غذای شبانه

خانواده افغان به هنگام غذای شبانه

" شوراي سنيل " که يکي ازذخايرفکري مهم بريتانيا است اعلام نموده است که به خاطر حل منازعه به تدابيراقتصادي و اجتماعي نيازاست تاعليه فقرمبارزه صورت گيرد . " شوراي سنيل " هميشه براي حکومت بريتانيا مشورت مي دهد.

"سنيل " هشدارداده است که بمباردمان خارجيان درافغانستان که موجب قتل مردم بيگناه مي شود، موجب بيزاري مردم محل مي گردد.

شوراي سنيل همچنان گفته است که اعمال فشاربرکشاورزان به خاطرکشت خشخاش کارنادرستي است.ازنظراين موسسه به جاي آن بايد کشاورزان اين ترياک را به طورقانوني برشرکتهاي دواسازي بفروشند ويا اينکه يک راه جانشين براي کشت ترياک جستجو گردد.

آگهی