انتقاد کارشناسان از جنبه های غیرنظامی ستراتژی اوباما برای افغانستان | افغانستان | DW | 07.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

انتقاد کارشناسان از جنبه های غیرنظامی ستراتژی اوباما برای افغانستان

کارشناسان بدین باور اند که ستراتژی بارک اوباما بیشتر به موارد نظامی پرداخته است ، اما همینکه پای مسائل کار برای انکشاف پایدار وتعهد درساحاتی چون حقوق زنان وحاکمیت قانون می آید ، بسیارمبهم است.

بارک اوباما

بارک اوباما

درسخنرانی ای که هفته گذشته بارک اوباما ایراد کرد، ازاعزام 30000 سرباز بیشتر به افغانستان سخن به میان آورد . اوباما تاکید کرده است که هدف درافغانستان ملت سازی نیست و درسال 2011 سربازان امریکایی شروع به خارج شدن ازافغانستان می کنند.

اما کارشناسان انکشافی وحقوق بشراصرار می کنند که باید اطلاعات بیشتری درمورد جنبه های غیرنظامی تلاشهای ایالات متحده امریکا درافغانستان داده شود. آنها معتقد اند که ایالات متحده امریکا باید تعهد درازمدتی را برای کاهش فقر وبرقراری حاکمیت قانون دراین کشور بردوش گیرد.

سام وارتینگتن، رئیس موسسه " انتراکشن" که عبارت ازیک هیئت امدادی مشتمل از 150 گروه بشردوست امریکایی است گفته است:" نیازهای ضروری برآورده نشدهء مردم افغانستان هنگفت اند". "یک امر الزامی است که به این نیازها توجه شود. ایالات متحده امریکا باید یک ستراتژی انکشافی جامعی راکه برکاهش فقرتمرکز داشته باشد به اجرا درآورد".

استراتژی اوباما از " افزایش پرسونل غیرنظانمی" درافغانستان سخن به میان آورده است ووعده کرده است که تاپایان امسال 1000 نفرکارشناس امریکایی به افغانستان آورده شود و وشمار ایشان را سه چند شمار پرسونل غیرنظامی درزمان جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین امریکا سازد.

.

پرسونل غیرنظامی ای که افغانستان آورده می شود ، شامل متخصصان کشاورزی، کارشناسان حاکمیت قانون، اقتصاددانها ومحاسبان می باشد. برخی ازاین پرسونل به وزارتخانه های افغانستان منسوب می شوندومی خواهند سطح معلومات حکومت را درمورد مبارزه به فساد اداری وارتشا و سوء اداره بهبود بخشند.

هلیری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده امریکا درهفته گذشته به کانگرس آن کشور گفته است که :" ما درساحه تحکیم نهادها درتمام سطوح جامعه افغانستان کمک خواهیم کرد تا هنگامی که نیروهای جنگی ما آن کشور را ترک می کنند ، درعقب شان انارشی یا اغتشاش را به جا نگذارند".

اما راشل رید یک محقق جانبدار حقوق بشر مدعی است که یک فروگذاشت جدی دربخش حمایت زنان دربرابر تجاوزات ، قتل وسایرنارواها درسخنرانی اوباما وجود دارد. رید گفته است:"درحالی که جهان متوجه ستراتژی جدید اوباما است، باید به منتقدان اطمینان داده شود که که دربخش زنان ودوشیزگان تنها رشوت لفظی داده نشده است". " من همچنان ازدیدگاه حقوق بشر دچارشک وتردیدم ، زیرا هنگامی که به سرعت ستراتژی ضد شورشگری به اجرا درمی آید به بهای حاکمیت قانون تمام می شود".

به طور مثال ، هنگامی که آموزش دادن سریع به پلیسها وسربازان افغانستان مطرح باشد،این بدان معنی است که برخی آموزشها توام با قصور وکوتاهی می باشند." برخی ازمواردی که مربوط به حاکمیت قانون اند به کناری گذاشته می شوند".

ازجانب دیگر کارشناسان نگران آن اند که چون این استراتژی بین 12 تا 18 ماه را دربرمی گیرد، بناءً بیشترروی پروژه های کوتاه مدت فکرمی شود تا پروژه های درازمدت . همچنان ممکن است این پروژه ها بیشتر درجاهای باشد که شورشگری قوی تراست تا اینکه توزیع منصفانه پروژه ها درنظرباشد.

این کارشناس گفته است:" انکشاف موثروباثبات ساختن افغانستان مستلزم منابعی است که بصورت منصفانه توزیع شود".

چندين مدرک پولي براي کمک به افغانستان وجود دارند که شامل 1.2 مليارد دالر درآخرين بودجه نظامي امريکا براي افغانستان نيز مي شود که درآن به قوماندانها امکان مي دهد درموارد عاجل براي پروژه هاي کوچک پول بدهند.

علاوه برآن موسسه کمکهاي انکشافي بين المللي امريکا يا " يو اس اي آي دي" سالانه يک بودجه دومليارد دالري براي انکشاف افغانستان دارد.

همچنان تيمهاي بازسازي ولايتي وجود دارند که نظاميان امريکايي امنيت منطقه اي راتامين کرده وامکان آن رافراهم مي آورند که کارشناسان تلاشهاي شان را براي بازسازي شروع کنند.

اندريو ويلدر ازدانشگاه " تفت " براين نظراست که : مغشوش شدن مرز کارهاي نظامي و کارهاي امدادي ملکي انتقاد کارمندان ملکي موسسات امدادي را برانگيخته است. آنها نگران اين اند که پول زيادي براي فعاليتهاي ضد شورشگري اختصاص يافته است. او مي گويد: " من درمورد اين برداشت شک دارم که بخش کمکهاي انکشافي بايد مسئله مرکزي درستراتژي ضد شورشگري ما باشد...اين برداشت موانع غيرواقع بينانه اي را درراه انکشاف ايجاد مي کند هرگاه فکرشود که کدام کارانکشافي براي شکست دادن شورشگري بايد انجام يابد وکدام کارنبايد انجام يابد.

رویتر/ رسول رحیم

ویراستار: آهنگ

آگهی