انتقاد يک سياستمدار آلماني از حکومت افغانستان و آلمان | افغانستان | DW | 13.08.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

انتقاد يک سياستمدار آلماني از حکومت افغانستان و آلمان

"حکومت افغانستان بايد اقدامات بيشتر و جدي را در مبارزه عليه فساد مالي و کشت خشخاش به عهده گيرد." او علاوه کرد که در اثر فساد مالي ميليون ها دالر به هدر مي رود.

یک مربی آلمانی در حال آموزش پلیس در افغانستان

یک مربی آلمانی در حال آموزش پلیس در افغانستان

خانم کرين کورتمن، منشي دولت در "وزارت ِ رشد و انکشاف" (از حزب سوسيال دموکرات آلمان) در حکومت ايتلافي، اظهار داشت که به کمک هاي بيشتري براي باز سازي پليس در افغانستان ضرورت است. او در کنفرانسي در امور بازسازي در حوزه هاي ملکي افغانستان با لحن انتقاد آميزي گفت:

"وزارت داخلۀ آلمان در اين ساحه فعاليت بسيار کم دارد."

همزمان اين سياستمدار حکومت افغانستان را نيز مورد انتقاد قرار داده گفت:

"حکومت افغانستان بايد اقدامات بيشتر و جدي را در مبارزه عليه فساد مالي و کشت خشخاش به عهده گيرد." او علاوه کرد که در اثر فساد مالي ميليون ها پول به هدر مي رود. او با تاکيد گفت که جامعۀ جهاني بايد خواهان شفافيت بيشتر در استفاده از وسايل و کمک ها گردد و نيز بر ارائۀ اسناد استفاده از پول هاي مصرف شده اصرار کند. او اضافه کرد که مسووليت هاي جامعه جهاني در افغانستان نه فقط براي ده يا بيست سال، بلکه نيازمند "زمان بسيار طولاني" است.

مکتب کونراد ادیناور در هرات که مانند مکاتب زیادی در افغانستان به کمک آلمان اعمار شده است

"مکتب کونراد ادیناور" در هرات که مانند مکاتب زیادی در افغانستان به کمک آلمان اعمار شده است

او گفت که حکومت آلمان سالانه به افغانستان مبلغ 140 ميليون يورو در چهار زمينه کمک مي کند: يعني در زمينه هاي دفاعي، داخلي، امور خارجه و انکشافي. کورتمن گفت که آلماني ها "ملت سر آمد" در سکتور آموزشي است. و وزارت مربوطه اش در امور رشد و انکشاف، در پهلوي بازسازي مکاتب و فراهم کردن معلمين، مسوول تهيه آب نيز است.

خانم کورتمن گفت که در اين زمينه ها موفقيت زيادي به دست آمده است، اما متاسفانه در رابطه با شکست هاي نظامي و حملات تروريستي در افغانستان، اين موفقيت ها در رسانه ها کمتر انعکاس مي يابند.

خانم اولريک مرتن، عضو کميسيون دفاعي در پارلمان آلمان طرفداري خود را از تقويت سازمان هاي کمکي غير دولتي در افغانستان اظهار کرد، زيرا از نظر او کار آنان آشکارا موثر تر از نيرو هاي نظامي است. او به علاوه خواهان بهبودي کيفيت زندگي مردم در اين کشور جنگ زده و تخريب شده گرديد. خانم مرتن هشدار داده گفت که درغير اين صورت با حضور رو به افزايش نيرو هاي نظامي، "ما جايگاه مان را در مغز و قلب مردم از دست مي دهيم."

در اين کنفرانس که دوشنبه شب در شهر دوسيلدورف آلمان برگزار گرديد، شرکت کنندگان از حوزه هاي سياست، اقتصاد و سازمان هاي مربوط به امور رشد و انکشاف، چگونگي فعاليت هاي شان را در افغانستان معرفي کردند و از جنبه هاي موفقيت هاي شان و نيز چالش ها در کارکرد ها در امور غير نظامي در اين کشور سخن گفتند. دراين کنفرانس ياد آوري شد که در هفت سال اخير بيش از 30 هزار معلم تربيه شده اند و بيش از 6 ميليون طفل، در جمله دختران بيشماري امکان آن را يافته اند که بار ديگر راهي مکاتب کردند.

آگهی