انتقاد هاي شديد ازاسراييل به دليل توسعه شهرکهاي رهايشي درمناطق فلسطينيان | آلمان و جهان | DW | 18.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

انتقاد هاي شديد ازاسراييل به دليل توسعه شهرکهاي رهايشي درمناطق فلسطينيان

اعمار شهرکهاي رهايشي دربيت المقدس شرقي انتقاد جهاني عليه اسرائيل را برانگيخته است.

توسعه این مناطق اسکانی دربیت المقدس شرقی تا کنون با چنین وسعتی کمتر توسط مخالفان ودوستان اسراییل مورد انتقاد قرار گرفته بود

توسعه این مناطق اسکانی دربیت المقدس شرقی تا کنون با چنین وسعتی کمتر توسط مخالفان ودوستان اسراییل مورد انتقاد قرار گرفته بود

لست انتقاد کنندگان ازاسراييل طولاني است. نه تنها بان کي مون، دبير کل سازمان ملل متحد و کاترين اشتون، وزير خارجه ي اتحاديه اروپا نيز با کلمات شديدي از اسراييل به دليل برنامه ي ساختن مناطق رهايشي در بيت المقدس شرقي انتقاد مي کنند و آن را به عنوان عمل غير قانوني محکوم کردند. حتا سياستمداران عمده ي غربي که در جهان عرب تا کنون بيشتر به حيث "طرفداران اسراييل" پنداشته مي شدند، اين بار انتقادات روشن از اين کشور به عمل آوردند. مثلاً انگلا مرکل، صدراعظم آلمان از يک "برگشت به عقب" سخن گفت. هيلاري کلينتون، وزير خا رجه ي ايالات متحده امريکا ياس اش را بي پرده اظهار کرد، چنانچه ناظران حتي از يک بحران جدي در روابط ميان اين دو کشور سخن به ميان آوردند.

برخورد نمادين امريکا نيز قابل توجه بود: اين براي جو بايدن، معاون رييس جمهور امريکا بسيار ناخوشايند بود، زيرا اعلام اسراييل دقيقاً زماني انتشار يافت که جوبايدن در يک ماموريت صلح در منطقه به سر مي برد. بعد از آنکه فلسطيني ها به نشانه ي اعتراض عليه برنامه هاي اعمار خانه هاي رهايشي، مذاکرات طرح شده ي غير مستقيم را رد کردند، ايالات متحده امريکا واضحاً يک ديدار جورج ميچل، ميانجي براي شرق ميانه را به تعويق انداخت. در اين جا به روشني معلوم بود که اين رفتار اداره ي اوباما يک نشانه ي اعتراض آميز به آدرس اسراييل بود، نه به آدرس فلسطيني ها.

اينکه اين بحران به يک ا نقطاع عميق و يا اصلاً به يک تغيير اساسي در سياست امريکا در شرق ميانه منجر شود، بسيار غير محتمل به نظر مي آيد. هردو کشور از نگاه استراتيژيک به همديگر وابسته اند. هردو کشور احساس تهديد قابل مقايسه دربرابر ترور و اسلام گرايي راديکال دارند. و از ديد جهان بيني -فرهنگي ميان اين دو کشور، روحيات ذهنيت نزديک بهم و يک همبسستگي شديد احساسي وجود دارد.

هيلاري کلينتون اهميت اين مناسبات را تاحدي روشن ساخت که گفت: او نمي خواهد

"رابطه ي تنگاتنگ تزلزل نا پذير" ميان امريکايي ها و اسراييلي ها را تحت سوال قرار دهد. و نيز يقيتاً همبستگي صدر اعظم آلمان با دولت اسراييل نبايد مورد ترديد قرار گيرد. اين همبستگي تنها به دلايل تاريخي، بخشي از خرد دولتي آلمان است.

باوجود اين همه بايد اسراييل به خاطر علاقمندي خود اين را در نظر گيرد که خويش را در سطح جهاني به انزوا نکشاند. اسراييل به پشتيباني کامل شرکايش براي يک موازنه ي تاريخي با فلسطيني ها ضرورت دارد تا در دراز مدت برايش يک محيط ايمن خلق کند. در اين راستا، بايد به زود ترين فرصت ممکن مذاکرات صلح برقرار گردد. و در اين ارتباط نبايد واقعيت هاي انجام يافته خلق شوند که از همين حالا زمينه ي همه دور نما ها را براي توافقات ممکن مشکل سازد.

مرز بندي ها و ادامه ي ساختن مناطق رهايشي، نه فقط از ديد حقوق بين الملل بي اندازه مشکل ساز هستند، بلکه اينها با درنظر داشت فقدان دورنما، براي بقا و رشد چشمگير افراطي گري در جانب فلسطيني، يک ضمانت دروغين را نيز وعده مي دهند. اسراييل مي تواند به يک موفقيت اساسي امنيتي براي شهروندانش فقط زماني دست يابد که در کنارش يک دولت فلسطيني توانمند به وجود آيد.

راينرزوليخ / حسين مبلغ

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی