انتقاد حامد کرزي از طرز برخورد ايالات متحده امريکا وبريتانيا نسبت به جنگ افغانستان | افغانستان | DW | 26.04.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

انتقاد حامد کرزي از طرز برخورد ايالات متحده امريکا وبريتانيا نسبت به جنگ افغانستان

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ضمن مصاحبه اي با نيويارک تايمز، طرزبرخورد ايالات متحد امريکا وبريتانيا را نسبت به جنگ افغانستان انتقاد کرده وخواهان نقش اساسي اي درتصميمگيريهاي سياسي براي افغانستان شده است.

کرزی: من ازپایین آمدن تلفات غیرنظامیان خوش نیستیم ، این تلفات باید پایان یابند

کرزی: من ازپایین آمدن تلفات غیرنظامیان خوش نیستیم ، این تلفات باید پایان یابند

کرزي به روزنامه نيويارک تايمز گفته است که وي مي خواهد بازداشت افراد مظنون به طالب بودن وهواداران آنها متوقف گردد، زيرا ترس بازداشت، همراه با سوء رفتارهايي که درگذشته با آنها صورت گرفته اند، مانع آن مي گرددکه ايشان سلاحهاي شان را به زمين بگذارند.

دراين مصاحبه که به روزجمعه صورت گرفته است وامروز شنبه انتشاريافته است، کرزي درمورد تفصيل سوء رفتارها با افراد مظنون به طالب بودن چيزي نگفته است.

کرزی چنین زندانی ساختنهای مظنونان به طالب بودن وهواداران آنها را مانع مذاکرات صلح می داند

کرزی چنین زندانی ساختنهای مظنونان به طالب بودن وهواداران آنها را مانع مذاکرات صلح می داند

گروه طالبان که مورد حمايت شبکه القاعده قراردارد و درسال 2001 ميلادي توسط نيروهاي امريکايي وافغان ازقدرت سرنگون شده است، مي خواهد حکومت موجود افغانستان را واژگون ساخته ونيروهاي خارجي ازافغانستان بيرون گردند. دراثر خشونتهايي ناشي ازاين امر، دردوسال گذشته بيش از 12000 انسان به شمول 330 تن ازنيروهاي خارجي درافغانستان جانهاي شان را ازدست داده اند.

کرزي که مي خواهد درسال آينده خود را مجدداً نامزد انتخابات رياست جمهوري افغانستان باشد، ايالات متحده امريکا را به خاطر آنچه وي جنگ ضد تروريسم درروستاهاي افغانستان خوانده است، مورد انتقاد قرارداده است. وي افزوده است که خطرواقعي درپناهنگاههاي طالبان والقاعده درکشور همسايه پاکستان وجود دارد.

کرزي همچنان گفته است، هرچند تلفات افراد غيرنظامي درسال گذشته به طورقابل ملاحظه اي کاهش يافته است؛ اما ايجاب مي نمايد تا تلفات افراد غيرنظامي متوقف گردد.کرزي دراين مورد گفته است:" من با پايين آمدن شمارتلفات افراد غيرنظامي خوش نيستم. من مي خواهم به تلفات افراد غيرنظامي پايان داده شود".

کرزی استقلال را ذاتی افغانستان دانسته وخواهان نقش بیشتری درتصمیمگیریهای سیاسی برای کشورش شد

کرزی استقلال را ذاتی افغانستان دانسته وخواهان نقش بیشتری درتصمیمگیریهای سیاسی برای کشورش شد

کرزي همچنان گفته است که :" بايد انصافاً گفت ، شرکاي ما درايالات متحده امريکا نگرانيهاي مرا درک کرده ودربرابر آن با حسن نيت عمل کرده اند".

کرزي به خاطرخود مختارشدن بيشتر افغانستان گفته است:" براي آنکه جهان درافغانستان پيروز گردد، بهترآنست که خصوصيت ذاتي افغانستان شناخته شود ، با آن همکاري شود وحمايت گردد".

کرزي دردفترش به روزنامه نيويارک تايمز گفته استک" هرگاه قرارباشد که جهان درافغانستان پيروز گردد؛ با ساختن دولت افغانستان است؛ نه با تضعيف آن " .

کرزی ابرازاطمینان نموده است که حکومت جدید پاکستان با حمایت نظامیان واستخبارات می تواند مشکلات را حل بکند

کرزی ابرازاطمینان نموده است که حکومت جدید پاکستان با حمایت نظامیان واستخبارات می تواند مشکلات را حل بکند

کرزي گفته است که روابط با حکومت جديد پاکستان با علايم خوبي آغاز گرديده است. وي افزوده است:" من کاملاً برحسن نيت آنها اطمينان دارم .هرگاه حکومت جديد حمايت کامل نظاميان ودواير استخباراتي را درپاکستان به دست آورد، با حسن نيتي که اين حکومت دارد، کارهابهبود مي يابند.

آگهی