انتقاد از پیشنهاد کمک اضافی برای برگشت داوطلبانه متقاضیان پناهندگی | مهاجرت به اروپا | DW | 04.12.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

انتقاد از پیشنهاد کمک اضافی برای برگشت داوطلبانه متقاضیان پناهندگی

حکومت آلمان می خواهد با افزایش دادن پاداش مالی، مهاجرین رد شده را برای عودت داوطلبانه به کشورهای شان تشویق کند. اما این طرح از جانب حزب سبزها و دموکرات های آزاد آلمان با انتقاد مواجه شده است.

لویزه امتسبرگ، کارشناس امور مهاجرین در جناح پارلمانی حزب سبزها، نسبت به تعیین مهلت زمانی برنامه وزارت داخله آلمان برای برگشت داوطلبانه متقاضیان پناهندگی به دیده تردید می نگرد.

امتسبرگ به روزنامه های «انجمن ویراستاران نویه برلین» در این مورد گفت: "از یک مهلت زمانی می توان نتیجه گرفت که هدف توماس دیمزیر بهبودی اساسی مساله عودت داوطلبانه نیست، بلکه این سروصدا در مورد شمار (پناهجویان رد شده) جنبه نمادین دارد."

توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان می خواهد متقاضیان پناهندگی را با پاداش اضافی تشویق کند که داوطلبانه به کشور های شان برگردند. او به روز یکشنبه در روزنامه "بیلد ام زونتاگ" گفت عودت کنندگان داوطلب می توانند به زودی تا پایان فبروری سال ۲۰۱۸ ، حمایت مالی اضافی دریافت کنند.

براساس گزارش رسانه ها، به هر خانواده تا  ۳۰۰۰ یورو و برای هر مهاجر تا ۱۰۰۰ یورو پاداش پرداخت می شود، در صورتی که داوطلبانه به کشورهای شان بازگشت کنند.

امتسبرگ، سیاستمدار حزب سبز ها گفت که برگشت داوطلبانه طور دیگر است، چنانکه والدین باید بتوانند در این مورد تصمیم شان را "با دقت و آرامی بگیرند". 

ولفگانگ کوبیکی رئیس جناج پارلمانی حزب دموکرات های آزاد آلمان از این طرح با هزینه های آن انتقاد کرد. اولا یلپکه، سیاستمدار امورداخلی جناح پارلمانی حزب چپ ها با انتقاد از این پیشنهاد گفت که با این پیشنهاد تلاش می شود پناهجویان از جریان پناهندگی شان صرف نظر کنند و این امر "صاف و ساده تحقیر آمیز است".

مطلب مرتبط:

اعلام کمک مالی تازه آلمان به بازگشت کنندگان داوطلب

dpa/hm

DW.COM

مطالب مرتبط

آگهی