انتقاد از محدويت کاربرد سلاح براي سربازان آلماني در افغانستان | افغانستان | DW | 20.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

انتقاد از محدويت کاربرد سلاح براي سربازان آلماني در افغانستان

قاعده براي کاربرد سلاح از طرف سربازان آلماني در افغانستان در يک کارت جيبي درج است که آنها آنرا بايست با خود حمل نمايند.

سربازان ارتش آلمان در قندوز

سربازان ارتش آلمان در قندوز

. بر آن اساس سربازان آلماني فقط در حالت دفاعي مي توانند از سلاح خود استفاده کنند، يعني زماني که بلافاصله مورد حمله قرار گيرند. به طور نمونه در آن کارت جيبي درج است:

"کاربرد سلاح براي نشانه گيري عليه اشخاصي که در حال فرار هستند و واضحا ً از حمله منصرف شده اند، ممنوع است."

راينر اِشتينر نماينده در پارلمان آلمان از حزب ليبرال ها، وزارت دفاع آن کشور را در روزنامۀ "زود دويچه سايتونگ" مورد انتقاد قرار داده است که با اين قاعده سربازان را در افغانستان "بي پناه" مي گذارد، زيرا اين قاعده ها براي کاربرد قهر نظامي بسيار تنگ و محدود طرح ريزي شده است.

اشتينر در اين انتقاد خود به يک گزارش در شمارۀ تازۀ مجلۀ "شپيگل" استناد مي جويد که بر آن اساس در آخر ماه مارچ در شمال افغانستان يک رهبر بلند رتبۀ طالبان موفق به فرار شد، زيرا سربازان نيرو هاي ويژۀ فرماندهي آلماني (KSK) به خاطر اين محدويت قانوني براي شان، اجازۀ کشتن آن تروريست را نداشته اند.

به نظر اشتينر اين بي معني است که سربازان آلماني نتوانند عليه يک دشمن شناخته شده اقدامي کنند. او مي گويد که متحدين ما نيز به اين نظر هستند و او از مدت هاست که اين موضوع را مطرح مي کند و اندکي پيش برمبناي تلاش هاي او کميسيون دفاعي پارلمان از وزارت دفاع تقاضا نمود که قواعد "کارت جيبي" را بايد تغيير داد. اين تقاضا تاييد شد، اما عملي نگرديد. به اين ترتيب به گفتۀ اشتينر وزارت دفاع، پارلمان را فريب داده است.

برخلاف ولفگانگ شنايدرهان مفتش عمومي وزارت دفاع توضيح داد که او به تغيير نه، بلکه فقط به بازنگري در "کارت جيبي" موافقه کرده است، که آيا اين قاعده ها آزادي عملکرد سربازان ما را محدود مي کنند يا نه؟ اما چون چنين نبوده است، پس تغييري نيز لازم نبوده است.

آگهی