انتقاد از ايران به خاطر آمار بلند اعدام اطفال درآن کشور | آلمان و جهان | DW | 17.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

انتقاد از ايران به خاطر آمار بلند اعدام اطفال درآن کشور

نظر به به گزارش سازمان عفو بين الملل، در ايران از سال 1990 به اين سو به تعداد 37 انسان کمتر از 18 سال اعدام شده اند، دست کم شش مورد آن ها در سال قبل (2008) اتفاق افتاده است.

اعدام در ملا عام در تهران

اعدام در ملا عام در تهران

. تخميناً حالا به تعداد 130 پسر کمتر از 18 سال محکوم به اعدام شده اند و منتظر حکم اجراي اعدام شان هستند. به اين وسيله ايران داراي آمار بلند اعدام پسران صغير در جهان است.

در ايران هر بچه اي مرتکب به جرمي، با سن 15 سالگي از طرف مقامات حکومتي مجازات مي شود. حتي براي دختران سن بلوغ و بنا برآن مجازات بعد از نه سالگي است. محمد مصطفايي وکيل مدافع، يکي از فعالين در امور کودکان مجرم در ايران است. به نظر او شمار واقعي اعدام شدگان کودکان صغير در ايران بالا تر از آن است که در گزارش سازمان عفو بين المللي ذکر شده است. او مي گويد:

"192 کشور "توافقنامۀ حقوق اطفال سازمان ملل متحد" را امضا کرده اند. از آن جمله پنج کشور تا هنوز کودکان کمتر از 18 ساله را اعدام مي کنند. متأسفانه ايران در ميان آنها، بالا ترين آمار را دارد. تنها در دو سال گذشته در ايران 28 تا 29 کودک صغير اعدام شده اند. اين براي من و بسياري مايه نگراني بزرگي است."

مادۀ 37 توافقنامۀ سازمان ملل براي حقوق کودکان، شکنجه، اعدام و زنداني کردن طويل المدت را براي مجرمين کمتر از 18 سال منع قرار داده است. محمد صيف زاده، وکيل مدافع و مدافع حقوق بشر توضيح مي دهد که حکومت ايران که مانند 55 کشور ديگر اسلامي اين توافقنامه را امضاء کرده است، ادعا مي کند که آن کشور هيچ کودک صغيري را اعدام نمي کند. او مي گويد که ايران در بسياري موارد چنين عمل مي کند:

"آنان اطفال 14 و 15 ساله را زنداني مي کنند و به اعدام محکوم مي نمايند. بعد از آن که آنان در زندان به سن 18 سالگي رسيدند، اعدام مي شوند. که به نظر ما اين يک شکنجه و مجازات مضاعفي براي اطفال است و شمار اعدام شدگان ِ زير 18 سال نيز در مقايسه با سال گذشته افزايش يافته است."

با اعدام اطفال کمتر از 18 سال، ايران نه تنها از توافقنامۀ سازمان ملل براي حقوق کودکان تخطي مي کند، بلکه مادۀ ششم پيمان بين المللي در بارۀ حقوق مدني وسياسي را نيز که در سال 1966 به وجود آمد، مراعات نمي کند. اين پيمان نيز اعدام افراد کمتر از 18 ساله را ممنوع اعلام کرده است و پارلمان ايران نيز اين پيمان را پذيرفته است.

سازمان عفو بين الملل تاکيد مي کند که نظر به حقوق بين الملل، ايران موظف است که حقوق مجرمين کمتر از 18 ساله را رعايت کند و آنان را به اعدام محکوم ننمايد. سازمان حقوق بشر از پارلمان ايران تقاضا مي کند که در چارچوب بحث هاي کنوني در بارۀ اصلاح قانون جزا، مجازات مرگ براي مجرمين کمتر از 18 ساله را در تمام موارد جنايي به شمول قتل ممنوع کند.

در اکتبر سال 2008 حسين ذبيحي، نماينده لوي سارنوال يا دادستان کل ايران، تقاضاي منع اعدام براي افراد کمتر از 18 ساله را به ميان آورد. اما اين تقاضا شامل موارد قتل از طرف کودکان کمتر از 18 سال نمي شود. مجازات مرگ همچنان براساس قاعدۀ قصاص در ايران ادامه دارد.

همچنان سازمان عفو بين المللي از آيت الله خامني رهبر مذهبي ايران درخواست نموده است که در اين مسأله مداخله کند. زيرا حرف او به عنوان بالا ترين مقام در دولت ايران در رابطه با ممنوع قرار دادن مجازات مرگ کودکان صغير، از وزنه خاصي برخوردار است.

شجاعي/ مبلغويراستار: آهنگ

مطالب مرتبط

آگهی