انتفاد ونگراني اروپاييها ازحمله اسرائیل برکشتيهای امدادي براي نوارغزه | مجله حقوق بشر | DW | 01.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

مجله حقوق بشر

انتفاد ونگراني اروپاييها ازحمله اسرائیل برکشتيهای امدادي براي نوارغزه

نه تنها کشورهاي اروپايي بطورمنفردانه اقدامات اسرائيل را موردانتقاد قرار دادند وقسماً سفيران اسرائيل را احضار کردند،بلکه اتحاديۀ اروپا هم در برابر آن واکنش نشان داد.

رعلاوه دست کم ده کشته براثرحمله اسرائیل برکاروان کشتیهای امدادی، 45 تن زخمی دربیمارستانهای اسرائیل معالجه می شوند

برعلاوه دست کم ده کشته براثرحمله اسرائیل برکاروان کشتیهای امدادی، 45 تن زخمی دربیمارستانهای اسرائیل معالجه می شوند

کاترينه اشتن، مسئول امورسياست خارجي و امنيتي اتحاديۀ اروپا که بروز دوشنبه در پولند بود،چنين اظهار داشت:

"من از طريق تلفون با ليبرمن وزيرخارجه اسرائيل صحبت کردم.من نگراني عميق خويش را بخاطر اين تراژيدي ابراز داشته و گفتم، بايد يک بررسي فوري بخاطر اين واقعه از جانب اسرائيل صورت گيرد."

طوريکه جان کلينسي، سخنگوي اشتن در بروکسل گفته است، براي اتحاديۀ اروپا موضوع تنها برسر اين حادثۀ خاص نبوده، بلکه بطور مجموعي اين نگراني ناشي از اوضاع حاکم بر نوار غزه ميباشد.

" ادامه سياست محاصرۀ نوارغزه غير قابل پذيرش بوده و از لحاظ سياسي تأثير بخش نيست.اتحاديۀ اروپا تقاضاي خويش را در اين مورد تکرار ميکند،که گذرگاه هاي سرحدي بجانب نوار غزه براي مواد امدادي و اموال و بخاطرترافيک عامه بجانب نوارغزه و برعکس آن،فوراً،بطوردوامدار و بدون قيد وشرط باز گردد."

يرزي بوزيک رئيس پارلمان اتحاديۀ اروپا حملۀ اسرائيل را بدون انگيزه ويک تخطي آشکار ازحقوق بين الدول خواند.اشتن قرار است در چوکات گروه چهارگانه ( کوارتيت) براي شرق نزديک سعي نمايد،تا اسرائيل نوار غزه را باز کند.گروه چهارگانۀ شرق نزديک ، متشکل از ملل متحد،ايالات متحدۀ امريکا،اتحاديۀ اروپا و روسيه ميباشد.اتحاديۀ اروپا جهت از بين بردن محاصره همچنان بدين لحاظ علاقمندي خاصي دارد که فلسطيني ها را در نوار غزه کمک مالي وسيع مي کند.اتحاديۀ اروپا بايد آنرا هم مينگريست،که اسرائيل چندسال قبل در نوار غزه چگونه تأسيساتي را ويران کرد،که توسط کمک اتحاديۀ اروپا اعمار شده بود.

ويرونيک دي کايزر، نمايندۀ پارلمان اروپا از حزب سوياليست بلجيم و مسئول پارلمان بخاطر همکاري مشترک با شوراي فلسطيني از يک تراژيدي براي همه سهمگيرنده گان سخن گفت.

" اين يک تراژيدي براي مسافران،براي خانواده ها و مردم ميباشد. من آنهايي را بخاطر مي آورم،که ميخواستند کمک هاي بشري را بدانجا انتقال بدهند.اين يک تراژيدي براي مردم در نوار غزه ميباشد،که آنها حالا رسيدن کشتي ها رانخواهند ديد.اين براي اسرائيل هم يک تراژيدي ميباشد،که در حال حاضرتفاهم انساني سالم و تصور حقوق بين الدول را از دست داده است."

حالاسوال آنست،که آيا اتحاديۀ اروپا توافقنامۀ همکاري با اسرائيل را،که داراي امتيازات زيادي براي اسرائيل ميباشد به تعويق خواهد انداخت و يا خير؟

از همه بيشتر نماينده گان چپي اتحاديۀ اروپا خواهان آن هستند،که اتحاديۀ اروپا بايد حالا منتظر انکشافات بيشتر دپلوماتيک باشد.

کريستف هازلباخ / حسين انوش

ويراستار: رسول رحيم

آگهی