انتظار از کنفرانس دنهاگ | افغانستان | DW | 01.04.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

انتظار از کنفرانس دنهاگ

کلينتون در سخنراني اش فساد مالي اداري را با عملکرد هاي دهشت افگنانۀ طالبان و شبکۀ القاعده در يک سطح قرار داده گفت که فساد مالي اداري مانند غدۀ سرطاني است که مثل طالبان و القاعده، افغانستان را به خطر مواجه مي کند ....

هيلري کلينتون، وزير خارجۀ خطاب به نمايندگان افغانستان و رييس جمهور کرزي به وضاحت گفت که جامعۀ جهاني به نوبه اش از مسوولين افغانستان توقع عمل بيشتر در زمينۀ روش خوب حکومت داري دارد.

هيلري کلينتون، وزير خارجۀ خطاب به نمايندگان افغانستان و رييس جمهور کرزي به وضاحت گفت که جامعۀ جهاني به نوبه اش از مسوولين افغانستان توقع عمل بيشتر در زمينۀ "روش خوب حکومت داري" دارد.

در اين کنفرانس به روز سه شنبه در دنهاگ با شرکت بيش از 70 کشور، ايالات متحده امريکا ظاهراً توانست تا موافقت کشور هاي شرکت کننده را به حمايت از راهبرد جديد کشورش در قبال افغانستان جلب کند. نکتۀ قابل توجه در اين استراتيژي، صرف نظر از ازدياد سربازان امريکايي در افغانستان، موازي وهمزمان با آن تکيه بيشتر بر فعاليت ها و کمک ها در امور بازسازي در افغانستان بود، چيزي که در هشت سال اخير بعد از سقوط طالبان در سال 2001 توجه لازم به آن صورت نگرفته بود.

در اين کنفرانس تأکيد شد که در دراز مدت بايد افغان ها در موقعيتي قرار بگيرند که خود زمام امور شان را به دست گيرند. در کوتاه مدت در رابطه با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ماه اگست امسال، بايد مبارزه عليه طالبان و شبکۀ القاعده و نيز تجارت مواد مخدره در اين کشور تشديد گردد. و نيز تلاش هاي لازم صورت گيرد تا نيرو هاي امنيتي، ومقامات اداري و قضايي کشور توانايي عملکرد را کسب کنند.

ایران از سهم گیری کشور های منطقه در حل مسأله افغانستان استقبال کرد

ایران از سهم گیری کشور های منطقه در حل مسأله افغانستان استقبال کرد

هيلري کلينتون، وزير خارجۀ امریکاخطاب به نمايندگان افغانستان و رييس جمهور کرزي به وضاحت گفت که جامعۀ جهاني به نوبه اش از مسوولين افغانستان توقع عمل بيشتر در زمينۀ "روش خوب حکومت داري" دارد.

کلينتون در سخنراني اش فساد مالي اداري را با عملکرد هاي دهشت افگنانۀ طالبان و شبکۀ القاعده در يک سطح قرار داده گفت که فساد مالي اداري مانند غدۀ سرطاني است که مثل طالبان و القاعده، افغانستان را به خطر مواجه مي کند و ادارۀ دولتي که در هم و غم شهروندانش از زن و مرد نباشد، ابزاري است در خدمت استخدام تروريست ها.

داخل مذاکره شدن ايالات متحده امريکا با ايران در اين کنفرانس، از مهمترين حادثه اين نشست بود. ريچارد هولبروک فرستادۀ خاص امريکا در حاشيۀ کنفرانس با معاون وزارت خارجۀ ايران مهدي آخندزاده ديدار کرد .کلينتون از يک "تبادل نظر کوتاه و صميمانه" سخن گفت. ادارۀ اوباما برعکس حکومت بوش که سعي داشت تا ايران را به عنوان کشور همسايه افغانستان، از سهم گيري در حل مسالۀ اين کشور دور نگهدارد، شرکت ايران را با ديگر کشور هاي همسايه جزء راهبرد جديش براي افغانستان قرار داده است. روابط ميان امريکا و ايران در طول سي سال اخير بسيار متشنج بوده است و اين دو کشور در اين سه دهه هيچ گونه رابطۀ دپلوماتيک با همدگير نداشتند.

کنفرانس بین المللی دنهاگ برای افغانسنان (2009)

کنفرانس بین المللی دنهاگ برای افغانسنان (2009)

هيلري کلينتون وزير خارجۀ امريکا در پايان کنفرانس با خوشبيني اظهار داشت که اين نشست تمام اميدواري ها را بر آورده ساخته است.

توماس روتيگ کارشناش در امور افغانستان و کارمند پيشين در سازمان ملل متحد، اندکي پيش از برگزاري کنفرانس دنهاگ اظهار داشت:

"بايد حالا خويش را از اين توهم رهايي بخشيد که کنفرانس دنهاگ و يا طبل زدن هاي ديپلوماتيک از اين گونه، تغييراتي به وجود خواهد آورد؛ بايد به صورت بسيار صبورانه کار هاي دراز مدت کرد و تلاش هاي ز يادي به خرچ داد تا بتوان کشتي [افغانستان] را بار ديگر در مسير درست هدايت کرد."

مبلغ

ویراستار: ملک

آگهی