انتظار از نشست سران اتحاديه ا روپا و امريکايي لاتين در لیما | آلمان و جهان | DW | 15.05.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

انتظار از نشست سران اتحاديه ا روپا و امريکايي لاتين در لیما

در اتحاديۀ اروپا توافق نظر را گاهگاهي به مشکل مي توان احساس کرد. اما در امريکاي لاتين تنش ها ميان کشور ها و رقيب ها از جبهه هاي متحد منطقوي به مراتب بيشتر است.

دیدار انگیلا مرکل نخست وزیر آلمان از برازیل

دیدار انگیلا مرکل نخست وزیر آلمان از برازیل

آخرين اجلاس سران دول امريکاي لاتين، کارابين و اتحاديۀ اروپا در سال 2006 در ويانا گرچه نتايج مشخصي را در پي نداشت، اما تأثير نمايشي آن بزرگ بود. هوگو چاويز رييس جمهور ونيزوئلا، که به تحريک کردن عليه ايالات متحدۀ امريکا و اتحاديۀ اروپا شهرت دارد، اتحاديۀ اروپا را آشکارا توهين کرده گفته بود که بهتر است با نمايندگان کشور هاي ديگري به بحث بنشيند تا با نماينده گان اتحاديۀ اروپا.

چاويز امسال هم در يک نمايش تلويزيوني خود بنام "سلام رييس جمهور!" انگيلا مرکل صدراعظم آلمان را با بي احترامي، در رديف آدولف هيتلر قرار داد

درين اجلاس که در ليما پايتخت پيرو برگزار مي گردد، از سران 56 کشور دعوت به عمل آمده است. سازمان دهند گان اين اجلاس انتظار دارند که چاويز با وجود تظاهر به بي ميلي در اشتراک به اين اجلاس، به ليما خواهد آمد. بنيتا فيره رو والدنر مسوول روابط خارجۀ اتحاديۀ اروپا اميدوار است که اشتراک نمايشي چپي ها و محافظه کاران درين اجلاس هدف اصلي را که مبارزه عليه فقر و تغيير اقليم است، زير تأثير قرار ندهد.

نشست سران اتحادیه اروپا و امریکایی لاتین در لیما

نشست سران اتحادیه اروپا و امریکایی لاتین در لیما

در اتحاديۀ اروپا توافق نظر را گاهگاهي به مشکل مي توان احساس کرد. اما در امريکاي لاتين تنش ها ميان کشور ها و رقيب ها از جبهه هاي متحد منطقوي به مراتب بيشتر است. موضوع منازعه ميان کولمبيا و اکوادور در رابطه با شورشيان چپگراي "فارس" در اجلاس سران در ليما مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اتحاديۀ اروپا مي خواهد درين اجلاس روي رهنمود هاي استراتيژيک در مورد عملکرد هردو قاره در برابر تغيير اقليم و همچنان در رابطه با تجارت و توليد مواد غذايي کار کند. انگيلا مرکل درين ارتباط گفت که اتحاديۀ اروپا در امريکاي لاتين علاقه مندي هاي اقتصادي داشته و مي خواهد از کشور چين پيشي بگيرد. مرکل افزود: "ديدار هاي نمايندگان چين و ديگر کشور هاي آسيايي از اين قارۀ زيبا نه تنها کاهش نيافته اند، بلکه بيشتر هم شده اند. ازينرو ما بايد عجله کنيم و به عنوان يک همکار قديمي و هنوز هم مهم در بسياري از جاها ديرتر نرسيم".

کشور هاي کوچک مانند پيرو بيش از همه انتظار دارند که صادرات شان به اتحاديۀ اروپا بيشتر شود و اين اتحاديه در کشور هاي شان بيشتر سرمايه گذاري کند.

پيرو به عنوان کشور ميزبان هم نميداند که چاويز درين اجلاس سران چگونه برخورد خواهد داشت. در اجلاس دو سال قبل در ويانا خوان کارلوس پادشاه اسپانيا، پس از سخنراني شديداللحن چاويز در برابر اسپانيا، از وي خواست تا مزخرف گويي را بس کند.

آگهی