انتخابات پارلمانی برما و انتظار تغییرات اساسی | آلمان و جهان | DW | 29.03.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

انتخابات پارلمانی برما و انتظار تغییرات اساسی

خانم آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون برما برای نخستین بار در فاصله کوتاهی برای دست یابی به کرسی پارلمان قرار دارد. اما بسیاری از کارشناسان به این نظر اند که انتخابات پارلمانی تغییری در برما ایجاد نخواهد کرد.

انتخابات پارلمانی برما روز یک شنبه پیش رو برگزار می شود. ویژگی این انتخابات، مجوز اشتراک خانم آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون در آن است.

خانم آنگ سان سوچی، مدافع حقوق بشر و مایه امید گروه های اپوزیسیون برما، در پایان رقابت های انتخاباتی از طریق تلویزیون به مردم اش گفت: «به ما اعتماد کنید! ما، اتحادیه ملی دموکراسی، عادت کرده ایم تا وظایف سنگین را به عهده بگیریم و در یک محیط مشکل زا فعالیت کنیم».

این که امروز به مخالفان در برما اجازه داده می شود پیام های انتخاباتی خود را از طریق تلویزیون دولتی نشر کنند، خود یک پدیده تازه است. بعد مثبت دیگر این انتخابات، شرکت «اتحادیه ملی دموکراسی» است که در سال 2010 انتخابات را تحریم کرده بود.

مخالفان برما اجازه یافتند تجمعات خیابانی انتخاباتی برگزار کنند.

مخالفان برما اجازه یافتند تجمعات خیابانی انتخاباتی برگزار کنند.

در مجموع در انتخابات پارلمانی امسال برما، 45 کرسی به اشخاص جدید اختصاص خواهند یافت. برعکس انتخابات پیشین، در انتخابات کنونی به ناظران بین المللی اجازه داده شده است و احزاب مخالف می توانند در مبارزات انتخاباتی داخل رقابت شوند.

مارک فارمنر، سرپرست یک گروه بریتانیایی نظارت از انتخابات برما در باره انتظارات از انتخابات پیش رو می گوید: «طبعاً که این انتخابات مهم است، اما به نظر من نباید به این انتخابات ارزش بیش از حد قایل شد. حتی اگر همه نامزدان حزب اتحادیه ملی دموکراسی در این انتخابات موفق شوند، باز هم در پارلمان در اقلیت خواهند بود».

به هر صورت، برگزاری این انتخابات آزاد با اصلاحات سیاسی همراه است که در برما تا چند سال پیش غیرقابل تصور بود. از ماه مارچ به این سو، تین سین، رییس جمهور برما سعی می کند تا روند دموکراتیزه کردن را در این کشور به پیش برد. در چارچوب این اصلاحات، زندانیان سیاسی آزاد شده اند، سانسور مطبوعات تخفیف یافته و حق برگزاری تظاهرات داده شده است. همچنان به اتحادیه های کارگری اجازه فعالیت داده شده است. به همین صورت در راستای آشتی با اقلیت های قومی تلاش می شود.

سیمون/مبلغ

ویراستار: فرهمند

DW.COM

آگهی