انتخابات پارلمانی افغانستان درماه مه برگزارمی شود | افغانستان | DW | 26.12.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

انتخابات پارلمانی افغانستان درماه مه برگزارمی شود

رئيس جمهور افغانستان ، قاضي القضات وروساي ولسي جرگه ومشوانو جرگه فيصله کرده اند که انتخابات شوراي ملي افغانستان مطابق به قانون اساسي کشور دراواخر ماه مه برگزارشود.

نمایی از درون صالون پارلمان افغانستان

نمایی از درون صالون پارلمان افغانستان

يک مقام برجسته انتخاباتي افغانستان به روزشنبه اعلام کرده است که مطابق به احکام قانون اساسي افغانستان انتخابات پارلماني اين کشور درماه مه برگزار مي گردد.

اين مقام درعين زمان نگراني اش را امکان بروز تقلبات بزرگ ، کوتاهي درتامين هزينه انتخابات ومشکلات امنيتي اظهار داشته است.

زکريا بارکزي معاون رئيس کمسيون مستقل انتخابات افغانستان که اصولاً توسط حکومت تعيين شده است گفته است که حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان ، قاضي القضات اين کشور وروساي ولسي جرگه ومشرانو جرگه دراين زمينه مذاکره کرده وتوافق نموده اند که انتخابات بايد همان طوري که درقانون اساسي افغانستان پيش بيني شده است، به راه بيفتد.

ازنظربارکزي " يگانه مشکل اکنون اين است که چگونه اين انتخابات تمويل مي شود. ما باوزارت ماليه مذاکره مي کنيم تا اگرممکن باشد ازمدرک بودجه دولت افغانستان اين انتخابات تمويل شود"

بارکزي با توجه به امکانات بروز تقلبات دراين انتخابات گفته است:" بخش زياد اين انتخابات دردست کانديداها است که آنها مي توانند نمايندگان خود شان را به مراکز رايدهي بفرستند".

بارکزي افزوده است که کميسيون مستقل انتخابات به تاريخ سوم جنوري تاريخ انتخابات شوراي ملي و انتخابات شوراهاي ولسواليها را اعلام خواهد کرد.

چون درانتخابات رياست جمهوري که درماه اسد برگزارشد، مسئله تقلبات به وجود آمد ازاينرو پاي تجديد نظردرليست واجدان راي دهي مطرح مي شود.اما زمان کافي براي يک ارزيابي مکمل اين ليستها وجود ندارد. بارکزي به نماينده رويترگفته است:" ليست روزآمد شده اي به وجود خواهد آمد. ما چيزي درمورد نقايصي که درپروسه ثبت نام صورت گرفته است نمي دانيم ، اما فشارهاي زماني به ما اجازه حل اساسي اين معضله را نمي دهد".

تامين امنيت خود مشکل ديگري را به وجود مي آورد. اززمان سقوط طالبان درسال 2001 بدينسو ، وضع امنيتي کشور نسبت به هروقت ديگرخرابترمي باشد.

بارکزي همچنان ياد آوري کرده است که کدام تضمين براي بهبود وضع امنيتي با تاخير افتادن انتخابات وجود ندارد. زيرا برخي منتقدان براين نظراند تا انتخبات به تعويق بيفتد وهنگامي وضع امنيتي بهترشد برگزارشود. اوگفته است:" هيچ کس نمي تواند تضمين کند که درصورتي که انتخابات به تعويق بيفتد وضع امنيتي بهترمي شود".

انتخابات رياست جمهوري افغانستان که با سه ماه تاخيرصورت گرفت به دور دوم منجر شد. تا اعلام نتايج دور اول انتخابات رياست جمهوري دوماه ديگر درکاربود. درانتخابات رياست جمهوري تقلبات گسترده اي اتفاق افتاد که حتا سوال مشروعيت حکومت را مطرح کرد.

رويتر/ رسول رحيم

ويراستار:صفي ابراهيم خيل

آگهی