انتخابات پارلماني درکمپوچيا | آلمان و جهان | DW | 27.07.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

انتخابات پارلماني درکمپوچيا

در انتخابات مجلس نمايندگان يا انتخابات پارلمانيي امروز يکشنبه 27 ماه جولاي در کمبوچيا قرار است 11 حزب با ديدگاه ها و نقطه نظر هاي مختلف شرکت نمايند.

default

گفته مي شود که نخست وزير هوسين که در ايتلاف با شاه خواهان قرار دارد و در مناقشه بر معبد تاريخي "خمر" در برابر تايلند روش تند و قاطعي را در پيش گرفته است، از محبوبيت بيشتري برخوردار است .

قابل ياد آوريست که هوسين از 23 سال بدينسو با استحکام و دست توانايي زمام امور را به کف دارد.

دراين انتخابات وضعيت اقتصادي و همچنان اوج گيري نرخ مواد غذايي و مواد استهلاکي يکي ديگرازموضوعات جدي مورد بحث بوده است .

با آنکه رشد اقتصادي در سالهاي اخير در کمبوچيا بسيار چشمگير بوده است و در صد رشد اقتصادي اين کشور که در سال 2007 به شش درصد مي رسيد، اکنون نه تا ده درصد رشد اقتصادي در اين کشور در کنار کشور مثل جمهوريت مردم چين و هندوستان ، را مي توان مشاهده کرد.

اما رشد اقتصادي در کل مملکت با وجود آن نتوانسته است ، جلو دشواري ها را در زندگي مردم نادار و کم درآمد اين کشور که اکثريت باشندگان کمبوچيا را مي سازند، بگيرد.

بنابراين براساس گزارش صندوق اسعار بين المللي ، در آغاز سال، کمبوچيا با 19 در صد تورم پولي روبرو بود که اين وضعيت مسلمأ توان خريد مواد اوليه ي زندگي را از ميليون ها نفر شهروندان کم درآمد مکبوچيا گرفته است.

در اين درگيري ها که چهار سال دوام نمود ( 1975ـ1979 )حدود دوميليون انسان جان خودرا از دست دادند.

در اين درگيري ها که چهار سال دوام نمود ( 1975ـ1979 )حدود دوميليون انسان جان خودرا از دست دادند.

مسأله دوم جنگ و درگيري ها روي معبد تاريخي خمر در پريها ويهار در امتداد مرز هاي اين کشور با تايلند است.

اين معبد که از قرن يازدهم ميلاديست و پس از درخواست دولت کمبوچيا از جانب بخش فرهنگي يونيسکو به عنوان ميراث فرهنگي جهاني شناخته شده و رسمأ جزء دارايي و مالکيت کمبوچيا عنوان گرديد. ولي تايلند در اشتراک ملکيت بر اين معبد اقامه ي دعوا نموده است.

اکنون حکومت کمبوديا از اين مسأله نيز براي تبليغات انتخاباتي خويش سود برده ولي حکومات کشور هاي حوزه ي جنوب شرق آسيا از دولت هاي کمبوچيا و تايلند درخواست نموده اند تا با مذاکره و مفاهمه بر اين مشکل از زورآزمايي نظامي خودداري نمايند.

گفتنيست اينکه 30 سال پيش از امروز درگيري خونيني بر محور اين معبد در کمبوچيا رخ داد که تاهنوز مردم اين کشوراز مصايب ناشي از اين جنگها رهايي نيافته اند . در اين درگيري ها که چهار سال دوام نمود ( 1975ـ1979 )حدود دوميليون انسان جان خودرا از دست دادند.

آگهی