انتخابات پارلماني تاجيکستان برگزارشد | آلمان و جهان | DW | 28.02.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

انتخابات پارلماني تاجيکستان برگزارشد

صبح امروز، بيست وهشتم فبروري، انتخابات نمايندگان مردم در مجلس عالي ومجالس محلي درسرتاسرکشورآغازشد. حدود41 حوزه و3067 مرکزراي دهي ازآغازروزبه منظوربرگزاري انتخابات شروع بکار نمودند.

default

دراين انتخابات هشت حزب سياسي اشتراک نموده،و144 نامزد، که بيشترين آنها ازاحزاب خلق دموکرات يعني حزب حاکم است ، حزب نهضت اسلامي وحزب کمونيست تاجيکستان مي باشند، دراين روند باهم رقابت مي کنند.

گفته مي شودحدود 560 ناظربين المللي ازجمله 160 ناظرازاتحادکشورهاي مستقل و25 هزار ناظرداخلي ازجريان انتخابات نظارت مي نمايند.

اماعلی رحمان، رییس جمهورتاجیکستان

اماعلی رحمان، رییس جمهورتاجیکستان

نظرسنجي ها پيش ازاين ازپيروزي احتمالي طرفداران حزب حاکم حکايت مي کنند، اماناظران بين المللي ازوقوع تقلب دراين انتخابات هشدارمي دهند.

اين درحاليست که امنيت عبدالنظروف، رهبربنياد دموکرات تاجيکستان، مي گويد: نگراني ناظران اتحاديه اروپا دررابطه به غيرشفاف بودن جريان انتخابات در تاجيکستان بي مورداست.

زيراقوانين وشرايط انجام انتخابات دولت هاي اروپايي باکشورهاي ديگرآسيايي ازهرنگاه متفاوت است.

کارشناسان باتوجه به نتايج انتخابات سال هاي قبل که اغلب به نفع يک حزب صورت گرفته است،ايجاد ائتلافهاي نمايندگان احزاب سياسي درپارلمان آينده کشوررا از احتمال بدورنمي دانند.

Wahlen in Tadschikistan Wahllokal

دلاورشاه جوره يف تحليلگرامورسياسي مي گويد: کرسي هاي بيشترپارلمان دراختيارنمايندگان حزب حاکم به رهبري رييس جمهورقرارمي گيرد واحتمال مي رودکه نمايندگان معرفي شده برخي احزاب به مجلس عالي کشورراه نخواهند يافت. بنابرين تلاش خواهندکردتابه منظورتثبيت حضورشان درپارلمان کشورباهم ايتلاف نمايند.

درهمين حال کارشناسان باتوجه به تخصصي بودن نامزدان دراين دوره انتخاباتي، پارلمان آينده کشور را يک مجلس کاملأمتفاوت باگذشته مي دانند.

به باورمردان محمدتحليلگرامورسياسي ،مردم تاجيکستان به اميدتشکيل يک نهادفعال ،به نمايندگان موردنظرخويش به پاي صندوقهاي رادهي رفته اند.

درهرصورت طبق اظهارات مقامات دولتي ،درنيمه دوم روزباوجودي که حضور راي دهندگان درمراکزراي دهي ديده مي شود،تااکنون بيشتراز65 در صد واجدان شرايط راي دهي دراين پروسه سهم گرفته اند.

حسيب دروازي، شهردوشنبه

ویراستار: یاسر

آگهی