انتخابات هيجان انگيز رياست جمهوري درآلمان | آلمان و جهان | DW | 23.05.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

انتخابات هيجان انگيز رياست جمهوري درآلمان

انتخاب رئيس جمهور آلمان امروز 23 ام ماه مي اينبار نتنها به دليل آن بسيار هيجان انگيز است که تناسب اکثريت در آن ناچيز است، بلکه به دليل اينهم که در فاصلۀ بسيار نزديک با انتخابات پارلماني صورت ميگيرد.

نامزدان ریاست جمهوری آلمان: ازراست به چپ هورست کوهلر، پیترزودان و گزینه شوان

نامزدان ریاست جمهوری آلمان: ازراست به چپ هورست کوهلر، پیترزودان و گزینه شوان

انتخابات پارلماني آلمان بتاريخ 27 سپتمبر سال روان ميلادي برگزار ميشود. از اينجاست که اين پرسش خلق مي شود که آيا اين نتيجۀ انتخابات رياست جمهوري ميتواند اشارتي باشد براي حکومت بعدي آلمان؟

امروز پيش ازانتخاب رئيس جمهور جديد آلمان سياستمداران همه احزاب براي يک نيايش مذهبي در کليساي جامع سنت هيدويگز حضور بهم مي رسانند. دراين جمله هورست کوهلر رئيس جمهور برسرکار ورقيب وي خانم گزينه شوان ازحزب سوسيال دموکرات نيز قرار داردند. پس ازآن در رايشتاگ واقع دربرلين 1224 نماينده فدرال وايالات نشستي دارند تا رئيس دولت را انتخاب بکنند. امکان بيشتر پيروزي را هورست کوهلر رئيس جمهور برسرکار دارد که ازحمايت حزب دموکرات مسيحي( سي دي يو) ، حزب اتحادسوسيال مسيحي ( سي اس يو) وحزب دموکرات آزاد ( اف دي پي) و انتخاب گران آزاد برخورداراست. اين احزاب اکثريت ناچيزي درهمآيش فدرال دارند. خانم گزينه شوان که يک پروفيسور بازنشسته است که توسط حزب سوسيال دموکرات ( اس پي دي) وحزب سبزها( دي گرونن) حمايت مي شود. وي اميدوار است آراي حزب چپهاي آلمان ( دي لينکه ) رانيز جلب بتواند. هرچند حزب چپها ، پيترزودان، يک هنرپيشه سرشناس را نامزد خود قرارد اده اند. در دو دور اول انتخابات براي رئيس جمهورشدن اکثريت مطلق لازم است. درصورتي که دورسومي مطرح باشد، اکثريت نسبي کفايت مي کند.

در تاريخ انتخابات رياست جمهوري در آلمان مراحلي براي رد و تأييد اين پرسش وجود دارد. مثلاً در سال 1969 ميلادي. شش ماه قبل از اينکه ويلي برانت به عنوان اولين صدراعظم حزب سوسيال دموکرات برنده شود، گوستاف هاينيمن از همين حزب به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد. موضوعاتي را که ويلي برانت در مبارزات انتخاباتي مشي خود قرار داده بود، در سخنراني هاي هاينيمن هنگام احراز مقام رياست جمهوري نيز انعکاس مي يافت. او مي گفت :

"24 سال پس از جنگ دوم جهاني، هنوز هم اين وظيفه در برابر ما قرار دارد که با همسايگان شرقي خود نيز بايد به تفاهم برسيم. مذاکرات همه جانبه پيرامون يک صلح مطمئن در سراسر اروپا ضروري بوده و بايد صورت بگيرد."

اوتفرید فیشر، امروز شنبه 23 ام ماه می به اعضای همآیش فدرال خیرمقدم می گوید

اوتفرید فیشر، امروز شنبه 23 ام ماه می به اعضای همآیش فدرال خیرمقدم می گوید

ويلي برانت هم با طرفداري از چنين طرحي برندۀ انتخابات پارلماني شد. انتخاب هاينيمن به عنوان رئيس جمهور واقعاً هم در انتخابات پارلماني تأثير گذاشته و باعث تغيير جهت ها شد. اما اين تغيير زماني ايجاد شد که حزب ليبرال آلمان از دموکرات مسيحيان فاصله گرفت و به جانب سوسيال دموکرات ها آمد. ليبرال ها مصممانه آراي خود را به هاينيمن دادند و با حزب سوسيال دموکرات ويلي برانت يک ائتلاف را تشکيل دادند. اما امروز برخلاف آنزمان، چنين تغيير جهت در هيچ حزبي ديده نمي شود.

ده سال پس از رياست جمهوري هاينيمن حزب دموکرات مسيحيان هم با عين شيوه تلاش بيهوده کرد. پس از آنکه دموکراتهاي مسيحي ( سي دي يو) در سال 1976 موفقيت زيادي بدست آورد و در انتخابات ايالتي پيروزي هاي زيادي را کسب کرد، در سال 1979 با حزب سوسيال مسيحيان ( سي اس يو) اکثريت را در همايش فدرالي کسب کرده و کارل کارستن را به عنوان رئيس جمهور کشور انتخاب کردند.

اما در انتخابات بعدي پارلماني در سال 1980 حزب سوسيال دموکرات، به رهبري صدراعظم هلموت شميت، در مشارکت با ليبرال ها برنده شد. ليبرال ها در سال 1982 از سوسيال دموکراتها جدا شده و به دموکراتهاي مسيحي پيوستند. پس از آن هلموت کوهل از حزب دموکرات مسيحي صدراعظم آلمان شد و شانزده سال درين مقام باقي ماند.

اينبار انتخابات رياست جمهوري و پارلماني بسيار نزديک بهم قرار دارند، ازينرو همه اين انتخابات امروزي را با هيجان تعقيب ميکنند.

پيتر شتوتسل/ صفي ابراهيم خيل

ويراستار: رسول رحيم

آگهی