انتخابات فلي پين: مبارزه با فساد اداري شعارمرکزي نامزدان | آلمان و جهان | DW | 10.05.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

آلمان و جهان

انتخابات فلي پين: مبارزه با فساد اداري شعارمرکزي نامزدان

بيشتر از 50 ميليون افراد واجد شرايط رأي دهي درفليپين فراخوانده شده اند، تا در ميان نامزدان انتخاباتي زن ومرد، کسي را انتخاب کنند،که لياقت اين مقام را دارا بوده و سياست گلوريا ارويو رئيس جمهور فعلي را ادامه ندهد.

هرگاه درانتخابات تقلبی صورت نگیرد بنا به نظرپرسیها این مرد که بننگنو نوینوی اکینو نام دارد، برنده خواهد بود

هرگاه درانتخابات تقلبی صورت نگیرد بنا به نظرپرسیها این مرد که بننگنو نوینوی اکینو نام دارد، برنده خواهد بود

نظر به يک همه پرسي در ماه فبروري، 68 در صد از مردم فليپين به رئيس جمهور خويش اعتماد ندارند. فليپين نظر به تخمين «ترانسپرينسي انترنيشنل» يکي از جملۀ کشورهاي داراي بيشترين فساد اداري در سطح جهان ميباشد. انه ماري پامينتوان، خبرنگار فلي پيني دراين مورد چنين اظهار ميدارد:

«گلوريا ارويو، يک موضوع تصميم گيري ميباشد.رأي دهنده گان مينگرند،که چه کسي بهترميتواند مانع ارويو شود، تا بدينوسيله وي بالاخره دست از خواسته هاي خويش بردارد.اين شخص بايد کسي باشد،که مردم براو اعتماد داشته باشند و بعد از انتخابات مانند او ( ارويو) نگردد».

بدينترتيب نامزدان انتخاباتي جديد از همه بيشتر روي يک نکته متحد ميباشند و آن اينکه:ايشان ميخواهند بطور کامل مخالف ارويو باشند. فليپ يوليوز از انستيتوت تحقيقات آسياي جنوبي اظهار داشت،که براي انتقال، باورمندي به يک نکته ضرورت بيشتري دارد:

«همه نامزدان انتخاباتي از يک مبارزه ضد فساد اداري سخن ميگويند واين يک امر درستي است،زيرا فساد اداري در اين ميان يک جزء جدا ناپذير جامعۀ فليپين ميباشد.اين مشکل واقعاً خيلي بزرگ ميباشد».

مردم برای جلوگیری ازتقلبات انتخاباتی ودرنتیجه جلوگیری ازخشونتهای بعد ازانتخابات ازاین ماشین اتومات سنجش آرا استقبال می کنند

مردم برای جلوگیری ازتقلبات انتخاباتی ودرنتیجه جلوگیری ازخشونتهای بعد ازانتخابات ازاین ماشین اتومات سنجش آرا استقبال می کنند

براي جلوگيري از خشونت وتقلب در جريان انتخابات،اين بار اقدامات جديدي به عمل مي آيد.ازيک دستگاه اتومات استفاده ميگردد،که لست انتخابات را علامه گذاري کرده و بزودي آنرا بکار ميبرد.رأي دهنده گان جوان احساس خوشي ميکنند:

نيک لوپيس محصل در شهر مانيلا چنين اظهار ميدارد:

«اين دستگاه مانند يک دستگاه اوتومات بانکي به چشم ميخورد،واقعاً خيلي عالي است.من براي اولين بار در يک انتخابات سهم ميگيرم و اميدوار هستم،که اين بار هيچگونه تقلبي وجود نداشته باشد».

ستيفن رود عضو بنياد آسيا در مانيلا ميگويد،که دقيقاً اين سيستم بايد از تقلب در انتخابات جلوگيري نمايد:

«در سابق شمارش آراء ابتداء در حوزۀ انتخاباتي صورت ميگرفت،بعداً نتايج نسبي در سطح ناحيه ها ،ولايتها و سرانجام در سطح ملي يکجا انتقال داده ميشد.اين ميتوانست چندين هفته را در برگيرد.درجريان اين خلاء، بطور پيهم خشونتها ميان گروه هاي مختلف صورت ميگرفت.توسط سيستم جديد نتايج در همان روز انتخابات معلوم شده وديگر هيچ دليلي براي خشونت وجود ندارد».

اگرقرار باشد،که انتخابات بطور پاک انجام پذيرد و اگر انسان به همه پرسي فعلي اعتماد نموده بتواند،بعداً فرد پيروز انتخابات در 10 ماه مي، بنيگنو نوينوي اکيونو پسرخانم کورازون اکيونو رئيس جمهور سابق خواهد بود،که اخيراً وفات کرده است.نامبرده توسط قدرت مردم، به ديکتاتوري حاکم مارکوس پايان داده بود.

اودو شميت / حسين انوش

ويراستار: رسول رحيم

مطالب مرتبط

آگهی