انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان | آلمان و جهان | DW | 26.04.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان

در قزاقستان جمهوری پیشین جماهیر شوروی سابق، انتخابات ریاست جمهوری پیش ازموعد آن آغاز شده است. نظربایف دولت مدار مستبد می خواهد بعد از 25 سال بازهم در قدرت بماند. یک حریف واقعی در این انتخابات در برابر نظربایف قرار ندارد.

نور سلطان نظربایف رییس جمهور قزاقستان

نور سلطان نظربایف رییس جمهور قزاقستان

چنانچه مسئولین انتخابات در آستانه پایتخت قزاقستان گزارش داده اند، در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، حدود ده میلیون شهروند واجد شرایط برای رای دادن فراخوانده شده بودند.

دو نفر که برای آن ها اجازه رقابت در برابر نظربایف داده شده است، نامزد های فقط نمایشی اند. رای دهی ساعت 7 صبح به وقت محلی آغاز شد و تا ساعت 8 شام ادامه دارد.

بحران اقتصادی

نور سلطان نظربایف می توانست تا سال 2016 در قدرت بماند. اما منظور از برگزاری پیش از وقت این انتخابات تقویت این مرد 74 ساله، با در نظرداشت بحران اقتصادی، اتخاذ تدابیر نامحبوب از جمله برکناری توده وار از کار و همچنان کاهش مزد است.

نظر بایف پیش از این در سال 2011 به دلیل بحران مالی جهانی سعی کرد تا با انتخابات پیش از وقت، قدرت اش را تحکیم کند. او در آن زمان 96 درصد آراء را به خود اختصاص داده بود.

رئیس جمهور قزاقستان هنگامی که رأی خود را به صندوق می انداخت گفت: "من اطمینان دارم که مردم برای آیندۀ خود و آیندۀ فرزندان خود و همچنان برای یک قزاقستان شگوفان در انتخابات سهم میگیرند."

قزاقستان غنی از مواد خام، مثل نفت، گاز، یورانیم، آهن، تیتانیوم و طلا است. این کشور مناسبات نزدیک با همسایه هایش، روسیه و چین، و همچنان با ایالات متحدۀ امریکا دارد. رشد اقتصادی قزاقستان در سال 2014 به 4،6 درصد می رسید.

این جمهوری آسیای میانه به دلیل تخطی های سنگین از حقوق بشر، در سطح بین المللی مورد انتقاد قرار دارد. گفته می شود که منتقدان نظربایف در زندان بسر می برند. با آنهم این قطعی است که او بار دیگر با اکثریت بزرگ آرا، بر قدرت ابقاء شود.

اپوزیسیون هیچ نامزدی در این انتخابات تعیین نکرده است، زیرا انتخابت آزاد در این جمهوری پیشین شوروی سابق، هرگز وجود نداشته است.

آگهی