انتخابات آلمان: سیاست مهاجرت و پناهندگی احزاب آلمان چیست؟ | انتخابات آلمان | DW | 23.09.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

انتخابات آلمان

انتخابات آلمان: سیاست مهاجرت و پناهندگی احزاب آلمان چیست؟

آلمان باید چه تعداد مهاجرین را بپذیرد؟ جمهوری آلمان فدرال چگونه می تواند مهاجرت را تنظیم کند؟ پناهندگی و مهاجرت موضوع بزرگ در مبارزات انتخاباتی را تشکیل می دهد؛ اما احزاب دقیقاً در این ارتباط چه می خواهند؟

آیا سقف نهایی برای مهاجرین مشخص شود؟

یک سقف نهایی برای مهاجرینی که بتوانند براساس آن با شمار مشخص سالانه به آلمان بیایند، تاهنوز وجود ندارد و اکثریت احزاب در آینده نیز خواهان چنین قاعده ای نیستند.

این موضوع در میان احزاب خواهری سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان بسیار داغ مورد بحث قرار داشته است. در پایان انگلا مرکل صدراعظم فعلی آلمان در برابر هورست زیهوفر رئیس حزب سوسیال مسیحی موفق شد تا موضوع سقف نهایی در برنامه مشترک در مبارزات انتخاباتی مطرح نشود. در طرح حزب سوسیال مسیحی از بایرن، از یک سقف نهایی  ۲۰۰ هزار نفری مهاجران در سال برای آلمان سخن زده شده بود. برعکس احزاب چپ، سبزها، سوسیال دموکرات و دموکرات آزاد آلمان مخالف تعیین سقف نهایی برای مهاجرین هستند.

حزب عوام گرایی افراطی "بدیل برای آلمان" خواهان چیزی فراتر از تعیین سقف نهایی برای مهاجرین است. این حزب می خواهد حداکثر همان تعداد مهاجرین به آلمان بیایند که به همان میزان نیز از کشور اخراج می شوند.

سیاست احزاب در مورد الحاق خانواده های مهاجرین چگونه است؟

ویدیو را ببینید 02:56

مصاحبه اختصاصی مرکل با دویچه وله

حالا آن مهاجرین که در آلمان به عنوان پناهنده قبول شده اند، می توانند درخواست الحاق اعضای نزدیک خانواده های شان را در آلمان ارائه کنند.  الحاق خانواده های متقاضیان پناهندگی با اقامت محدود در آلمان، تا ماه مارچ سال ۲۰۱۸ به تعویق افتاده است.

هم حزب سبزها و هم سوسیال دموکرات آلمان خواهان الحاق خانواده های مهاجرین دارای اقامت محدود نیز هستند. حزب چپ آلمان بیشتر از آن را مطالبه دارد. این حزب می خواهد حلقه متعلقین خانواده را توسعه دهد که اجازه آمدن به آلمان را دریافت کنند. در زمان حاضر می توانند همسران و شرکای زندگی، والدین و افراد زیر سن با حقوق ویژه و کودکان و برادران و خواهران خاصه یک مهاجر به آلمان بیایند.

احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان و نیز حزب دموکرات آزاد آلمان در برنامه های انتخاباتی شان الحاق خانواده را ذکر نکرده اند. حزب "بدیل آلمان" می خواهد الحاق خانواده های مهاجرین را به هر صورت کاملاً از میان بردارد.

احزاب اخراج مهاجرین به افغانستان را چگونه ارزیابی می کنند؟

احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان در برنامه انتخاباتی شان از "اخراج سریع خارجی هایی که مرتکب اعمال خلاف قانون شده اند" و نیز تدابیر سخت برای آنهایی که تقاضاهای پناهندگی شان رد شده است، سخن می گویند.

حزب سوسیال دموکرات آلمان و سبزها در برنامه انتخاباتی شان تاکید کرده اند که قبل از همه از طریق برگشت داوطلبانه، شمار عودت متقاضیان پناهندگی رد شده افزایش یابد.

حزب سبزها خواهان این قاعده است که براساس آن انسان هایی که تقاضا پناهندگی شان رد شده است، اما "به دلایل حقوقی که کتباً مشخص شده"، بتوانند در آلمان بمانند. 

حزب چپ آلمان می خواهد همه اخراج ها را متوقف کند. در برنامه انتخاباتی این حزب ذکر شده است: «ما از خواست ها برای متوقف کردن فوری اخراج ها و نیز حق اقامت برای همه حمایت می کنیم.»

ویدیو را ببینید 02:03

مصاحبه اختصاصی با مارتین شولتس نامزد مقام صدارت آلمان

حزب دموکرات آزاد آلمان در برنامه اش نوشته است: «کسی که حق اقامت ندارد، باید جداً اخراج شود.»

احزاب سوسیال دموکرات آلمان، سبزها چپ آلمان اخراج پناهجویان به افغانستان را رد می کنند، در حالی که احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان مخالف اخراج پناهجویان افغان به صورت قاطع نیستند.

حزب "بدیل برای آلمان نه تنها خواهان اخراج همه متقاضیان پناهندگی رد شده به کشورهای شان هستند، بلکه می خواهند یک "میزان حد اقل سالانه برای اخراج" مشخص شود.

احزب خواهان چگونه قانونی برای مهاجرت هستند؟

احزاب سوسیال دموکرات آلمان، دموکرات آزاد و سبزها خواهان یک قانون جدید مهاجرت براساس الگوی کانادا هستند. این قانون براساس یک سیستم نمره ای تنظیم شده است که چه کسی می تواند به آلمان بیاید. معیارها در این زمینه به طور مثال پایان نامه های آموزشی، تجارب شغلی و آشنایی به زبان است.

حزب سوسیال دموکرات آلمان خواهان یک سهمیه انعطاف پذیر برای مهاجرین براساس وضعیت بازار کار است. حزب چپ آلمان قانون مهاجرت به این شکل را رد می کند.

برعکس احزاب سوسیال دموکرات آلمان، دموکرات آزاد، سبزها و چپ ها، احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی آلمان نمی خواهند که قانون مهاجرت آلمان را به میزان زیادی تغییر دهند. ازدید آنها یک "قانون مهاجرت و نیروهای متخصص" باید "قاعده های از قبل مشخص شده را شامل باشد و در صورت نیاز، باید موثر تر شکل یابد."

مارا بیرباخ/ ح.م/ر.ش

ویدیو را ببینید 01:16

پاسخ نامزد حزب سوسیال مسیحی به سوال‌هایی راجع به مهاجرت

DW.COM

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع

مطالب مرتبط

آگهی